Rodzaju 10:1-32

10  Oto dzieje synów Noego:+ Sema, Chama i Jafeta. Po potopie zaczęli się im rodzić synowie.+  Synami Jafeta byli: Gomer+ i Magog,+ i Madaj,+ i Jawan,+ i Tubal,+ i Meszech,+ i Tiras.+  A synami Gomera byli: Aszkenaz+ i Rifat,+ i Togarma.+  A synami Jawana byli: Elisza+ i Tarszisz,+ Kittim+ i Dodanim.+  Od nich ludność wysp narodów rozprzestrzeniła się w ich krainach, każda według swego języka, według swoich rodzin, według swych narodów.  A synami Chama byli: Kusz+ i Micraim,+ i Put,+ i Kanaan.+  A synami Kusza byli: Seba+ i Chawila, i Sabta, i Rama,+ i Sabtecha. A synami Ramy byli: Szeba i Dedan.+  A Kusz został ojcem Nimroda.+ On pierwszy stał się mocarzem na ziemi.  Okazał się potężnym łowcą na przekór Jehowie. Dlatego mówi się: „Tak jak Nimrod, potężny łowca na przekór Jehowie”.+ 10  A początkiem jego królestwa stały się: Babel+ i Erech,+ i Akkad, i Kalne, w ziemi Szinear.+ 11  Z ziemi tej udał się on do Asyrii+ i przystąpił do budowy Niniwy+ i Rechobot-Ir, i Kalach, 12  i Resen między Niniwą a Kalach — jest to wielkie miasto. 13  A Micraimowi+ urodzili się Ludim+ i Anamim, i Lehabim, i Naftuchim,+ 14  i Patrusim,+ i Kasluchim+ (od których wywodzą się Filistyni+), i Kaftorim.+ 15  A Kanaan został ojcem Sydona,+ swego pierworodnego, i Heta,+ 16  i Jebusyty,+ i Amoryty,+ i Girgaszyty, 17  i Chiwwity,+ i Arkity, i Synity, 18  i Arwadyty,+ i Cemaryty, i Chamatyty;+ i potem rodziny Kananejczyka się rozproszyły. 19  A granica Kananejczyka sięgała od Sydonu aż po Gerar+ blisko Gazy,+ aż po Sodomę i Gomorę,+ i Admę,+ i Ceboim,+ blisko Laszy. 20  To byli synowie Chama według ich rodzin, według ich języków, w ich krainach, według ich narodów. 21  A Semowi, praojcu wszystkich synów Ebera,+ bratu Jafeta, najstarszego, też urodziło się potomstwo. 22  Synami Sema byli: Elam+ i Aszszur,+ i Arpachszad,+ i Lud, i Aram. 23  A synami Arama byli: Uc i Chul, i Geter, i Masz.+ 24  I Arpachszad został ojcem Szelacha,+ a Szelach został ojcem Ebera. 25  Eberowi zaś urodziło się dwóch synów. Jeden miał na imię Peleg,+ gdyż za jego dni ziemia została podzielona;+ a jego brat miał na imię Joktan.+ 26  A Joktan został ojcem Almodada i Szelefa, i Chacarmaweta, i Jaracha,+ 27  i Hadorama, i Uzala, i Dikli,+ 28  i Obala, i Abimaela, i Szeby,+ 29  i Ofira,+ i Chawili,+ i Jobaba;+ wszyscy oni byli synami Joktana. 30  A ich miejsce zamieszkania ciągnęło się od Meszy aż po Sefar, górzysty region Wschodu. 31  Oto synowie Sema według ich rodzin, według ich języków, w ich krainach, według ich narodów.+ 32  Oto rodziny synów Noego według ich rodów, podług ich narodów; i od nich po potopie rozprzestrzeniły się narody na ziemi.+

Przypisy