Psalm 67:1-7

Dla kierownika, na instrumenty strunowe. Utwór muzyczny, pieśń. 67  Bóg okaże nam łaskę i będzie nam błogosławił;+sprawi, że będzie nad nami jaśniało jego oblicze+Sela    aby znana była na ziemi twoja droga,+wśród wszystkich narodów twe wybawienie.+   Boże, niech sławią cię ludy;+niech ludy wszystkie cię sławią.+   Niech grupy narodowościowe weselą się i wołają radośnie,+bo będziesz sądził ludy prostolinijnie;+a grupy narodowościowe — te będziesz prowadził na ziemi. Sela.   Boże, niech sławią cię ludy;+niech ludy wszystkie cię sławią.+   Ziemia na pewno wyda swój plon;+Bóg, nasz Bóg, będzie nam błogosławił.+   Błogosławić nam będzie Bóg+i bać się go będą wszystkie krańce ziemi.+

Przypisy