Psalm 65:1-13

Dla kierownika. Utwór muzyczny Dawida. Pieśń. 65  Dla ciebie, Boże, jest wysławianie — milczenie— na Syjonie,+i wobec ciebie zostanie spełniony ślub.+   Ty, który wysłuchujesz modlitwę — do ciebie przyjdzie wszelkie ciało ludzkie.+   To, co błędne, okazało się mocniejsze ode mnie.+Co się tyczy naszych występków, ty sam je zakryjesz.+   Szczęśliwy ten, kogo wybierasz i kogo dopuszczasz,+by przebywał na twoich dziedzińcach.+Nasycimy się dobrem twego domu,+świętego miejsca twojej świątyni.+   W prawości odpowiesz nam rzeczami napawającymi lękiem,+Boże naszego wybawienia,+Ufności wszystkich krańców ziemi oraz tych daleko na morzu.+   On utwierdza góry swą mocą;+zaiste, przepasany jest potęgą.+   On ucisza szum mórz,+szum ich fal i zgiełk grup narodowościowych.+   A mieszkańcy najdalszych okolic będą się lękać twych znaków;+za twoją sprawą radośnie wykrzykują pory nastawania poranka i wieczoru.+   Zwróciłeś uwagę na ziemię, by jej dać obfitość;+bardzo ją wzbogacasz.Strumień od Boga jest pełen wody.+Ty przygotowujesz ich zboże,+bo tak przygotowujesz ziemię.+ 10  Bruzdy jej są nasączane, grudy wyrównywane;+zmiękczasz ją rzęsistymi ulewami; błogosławisz to, co z niej wyrasta.+ 11  Ukoronowałeś rok swą dobrocią,+a twe szlaki ociekają tłustością.+ 12  Ociekają pastwiska na pustkowiu+i weselem przepasują się wzgórza.+ 13  Pastwiska przyodziały się w trzody,+a niziny są okryte zbożem.+Tryumfalnie wykrzykują, owszem, śpiewają.+

Przypisy