Psalm 33:1-22

33  Radośnie wykrzykujcie, prawi, z powodu Jehowy.+Prostolinijnym przystoi wysławianie.+   Składajcie Jehowie dziękczynienia na harfie;+grajcie mu na instrumencie o dziesięciu strunach.+   Śpiewajcie mu pieśń nową;+jak najlepiej grajcie na strunach, radośnie wołając.+   Bo słowo Jehowy jest prostolinijne,+a wszelkie jego dzieło dokonuje się w wierności.+   Miłuje on prawość i sprawiedliwość.+Pełna jest ziemia lojalnej życzliwości Jehowy.+   Słowem Jehowy zostały uczynione niebiosa,+a duchem jego ust cały ich zastęp.+   Niczym tamą zbiera on wody morza,+umieszcza w składnicach rozkołysane wody.   Niechaj wszyscy na ziemi boją się Jehowy.+Jego niech się lękają wszyscy mieszkańcy żyznej krainy.+   On bowiem rzekł, i powstało;+on nakazał, i zaczęło się tak stawać.+ 10  Jehowa udaremnił zamiar narodów;+pokrzyżował zamysły ludów.+ 11  Zamiar Jehowy ostoi się po czas niezmierzony;+zamysły jego serca są na pokolenie za pokoleniem.+ 12  Szczęśliwy naród, którego Bogiem jest Jehowa,+lud, który on sobie wybrał na dziedzictwo.+ 13  Z niebios spojrzał Jehowa,+zobaczył wszystkich synów ludzkich.+ 14  Z ustalonego miejsca, gdzie mieszka,+przyjrzał się wszystkim mieszkającym na ziemi. 15  On kształtuje ich serca, wszystkie razem;+rozważa wszystkie ich dzieła.+ 16  Nie ma króla, którego by wybawiła obfitość wojsk;+mocarza nie ratuje obfitość mocy.+ 17  Ułudą jest koń, jeśli chodzi o wybawienie,+a obfitością swej energii życiowej nie zapewnia ocalenia.+ 18  Oto oko Jehowy jest zwrócone ku tym, którzy się go boją,+ku tym, którzy wyczekują jego lojalnej życzliwości,+ 19  by wyzwolił ich duszę od śmierci+i zachował ich przy życiu podczas klęski głodu.+ 20  Dusza nasza trwa w oczekiwaniu na Jehowę;+on jest naszym wspomożycielem i tarczą.+ 21  Bo w nim się raduje nasze serce;+bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu.+ 22  Niech będzie nad nami, Jehowo, twa lojalna życzliwość,+tak jak my wyczekujemy ciebie.+

Przypisy