Psalm 149:1-9

149  Wysławiajcie Jah!+Śpiewajcie Jehowie pieśń nową,+chwałę jego — w zborze lojalnych.+   Niech Izrael się weseli swym Wspaniałym Twórcą,+synowie Syjonu — niech się radują swoim Królem.+   Niech imię jego wysławiają tańcem.+Niech mu grają na tamburynie i harfie.+   Bo Jehowa ma upodobanie w swoim ludzie.+Potulnych ozdabia wybawieniem.+   Niech lojalni wielce się radują w chwale;niech radośnie wołają na swych łożach.+   Niech w ich gardle będą pieśni wychwalające Boga,+a w ich ręku miecz obosieczny,+   by sprowadzić pomstę na narody,+a nagany — na grupy narodowościowe,+   by ich królów zakuć w kajdany,+a ich znamienitych mężów w żelazne okowy,   aby na nich wykonać zapisane sądownicze rozstrzygnięcie.+Wspaniałość taka należy się wszystkim lojalnym wobec Niego.+Wysławiajcie Jah!+

Przypisy