Psalm 119:1-176

א [ʼAlef] 119  Szczęśliwi ci, którzy są nienaganni na swej drodze,+ci, którzy chodzą w prawie Jehowy.+   Szczęśliwi, którzy przestrzegają jego przypomnień;+całym sercem go szukają.+   Naprawdę nie dopuszczali się nieprawości.+Drogami jego chodzili.+   Ty jako nakaz wydałeś swe rozkazy,+by ich pilnie przestrzegano.+   Oby drogi moje były utwierdzone+dla zachowywania twych przepisów!+   Wtedy nie zostanę zawstydzony,+gdy będę się oglądał na wszystkie twe przykazania.+   Będę cię sławił w prostolinijności serca,+gdy się nauczę twoich prawych rozstrzygnięć sądowniczych.+   Przepisy twoje wciąż zachowuję.+Nie opuszczaj mnie całkowicie.+ ב [Bet]   Jak młodzieniec+ oczyści swą ścieżkę?Mając się na baczności stosownie do twego słowa.+  10  Całym swym sercem szukam ciebie.+Nie daj, bym zboczył od twoich przykazań.+  11  W sercu swoim niczym skarb złożyłem twą wypowiedź,+abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.+  12  Błogosławiony jesteś, Jehowo.Naucz mnie twoich przepisów.+  13  Wargami swymi oznajmiam+wszystkie sądownicze rozstrzygnięcia twoich ust.+  14  Wielce się uradowałem z drogi twych przypomnień,+tak jak ze wszelkich innych rzeczy kosztownych.+  15  Chcę się zajmować twymi rozkazami+i oglądać się na twoje ścieżki.+  16  Pokażę, że kocham twoje ustawy.+Nie zapomnę twego słowa.+ ג [Gimel]  17  Działaj względem swego sługi we właściwy sposób, bym żył+i bym zachowywał twoje słowo.+  18  Odsłoń moje oczy, abym mógł patrzeć+na zdumiewające rzeczy z twojego prawa.+  19  Ja jestem tylko osiadłym przybyszem w tej ziemi.+Nie ukrywaj przede mną swych przykazań.+  20  Duszę moją druzgocze tęsknota+za twoimi sądowniczymi rozstrzygnięciami — przez cały czas.+  21  Zgromiłeś przeklętych zuchwalców,+którzy zbaczają od twoich przykazań.+  22  Zdejmij ze mnie hańbę i pogardę,+bo przestrzegam twych przypomnień.+  23  Nawet książęta zasiedli; zmówili się przeciwko mnie.+A sługa twój zajmuje się twymi przepisami.+  24  Kocham także twoje przypomnienia+jako mężów należących do mojej rady.+ ד [Dalet]  25  Dusza moja przylgnęła do prochu.+Zachowaj mnie przy życiu stosownie do swego słowa.+  26  Oznajmiłem swoje drogi, byś mi odpowiedział.+Naucz mnie swych przepisów.+  27  Spraw, bym zrozumiał drogę twych rozkazów,+żebym mógł się zajmować twymi zdumiewającymi dziełami.+  28  Dusza moja nie mogła zasnąć ze smutku.+Podnieś mnie stosownie do swego słowa.+  29  Odsuń ode mnie drogę fałszywą+i łaskawie obdarz mnie twoim prawem.+  30  Drogę wierności wybrałem.+Twoje sądownicze rozstrzygnięcia uznałem za słuszne.+  31  Przylgnąłem do twych przypomnień.+Jehowo, nie wystawiaj mnie na wstyd.+  32  Będę biegł drogą twoich przykazań,+bo ty zapewniasz memu sercu przestrzeń.+ ה [He]  33  Poucz mnie, Jehowo, o drodze twoich przepisów,+bym jej strzegł aż do ostatka.+  34  Obdarz mnie zrozumieniem, bym przestrzegał twego prawa+i bym się go trzymał całym sercem.+  35  Spraw, bym stąpał ścieżką twych przykazań,+bo w niej mam upodobanie.+  36  Nakłoń me serce do swych przypomnień,+a nie do zysków.+  37  Odwróć me oczy, by nie widziały tego, co nic niewarte;+zachowaj mnie przy życiu na twojej drodze.+  38  Spełnij wobec swego sługi twą wypowiedź,+która skłania do bojaźni przed tobą.+  39  Oddal moją hańbę, której się zląkłem,+bo twe sądownicze rozstrzygnięcia są dobre.+  40  Oto zatęskniłem za twymi rozkazami.+W swej prawości zachowaj mnie przy życiu.+ ו [Waw]  41  I niech na mnie spłyną przejawy twojej lojalnej życzliwości, Jehowo,+wybawienie twoje według twej wypowiedzi,+  42  bym mógł odpowiedzieć słowem temu, który mnie znieważa,+bo zaufałem twojemu słowu.+  43  I od mych ust nie zabieraj całkowicie słowa prawdy,+bo wyczekuję twego sądowniczego rozstrzygnięcia.+  44  I prawa twego stale strzec będę,+po czas niezmierzony, na zawsze.+  45  I przechadzać się będę w miejscu przestronnym,+szukam bowiem twoich rozkazów.+  46  Nawet przed królami mówić będę o twych przypomnieniach+i nie zostanę zawstydzony.+  47  I pokażę, że kocham twoje przykazania,+które umiłowałem.+  48  I wzniosę swe dłonie ku twoim przykazaniom, które umiłowałem,+zajmować się też będę twymi przepisami.+ ז [Zajin]  49  Wspomnij na słowo do swego sługi,+na które kazałeś mi czekać.+  50  To jest mą pociechą w moim uciśnieniu,+bo wypowiedź twoja zachowała mnie przy życiu.+  51  Zuchwalcy nad miarę naigrawali się ze mnie.+Od prawa twego nie zboczyłem.+  52  Wspomniałem na twe sądownicze rozstrzygnięcia od czasu niezmierzonego, Jehowo,+i znajduję dla siebie pocieszenie.+  53  Zapałałem niepohamowanym gniewem z powodu niegodziwców,+którzy opuszczają twoje prawo.+  54  Melodyjnymi utworami stały się dla mnie twoje przepisy+w domu, w którym przebywam jako osiadły przybysz.+  55  W nocy wspominałem na twoje imię, Jehowo,+by trzymać się twego prawa.+  56  Nawet to przypadło mi w udziale,gdyż przestrzegałem twoich rozkazów.+ ח [Chet]  57  Jehowa jest moim działem;+obiecałem zachowywać twoje słowa.+  58  Ułagodziłem twe oblicze całym swym sercem.+Okaż mi łaskę stosownie do twej wypowiedzi.+  59  Zważam na swoje drogi,+by zawrócić swe stopy ku twym przypomnieniom.+  60  Pośpieszyłem się i nie zwlekałem+z przestrzeganiem twoich przykazań.+  61  Otoczyły mnie powrozy niegodziwców.+Prawa twego nie zapomniałem.+  62  O północy wstaję, by złożyć ci dzięki+za twe prawe rozstrzygnięcia sądownicze.+  63  Towarzyszem jestem wszystkich, którzy się ciebie boją,+oraz tych, którzy przestrzegają twoich rozkazów.+  64  Twoja lojalna życzliwość, Jehowo, napełniła ziemię.+Naucz mnie swych przepisów.+ ט [Tet]  65  Obchodziłeś się ze swym sługą naprawdę dobrze,+Jehowo, stosownie do swego słowa.+  66  Naucz mnie dobroci,+ rozsądku+ i wiedzy,+bo przykazaniom twym uwierzyłem.+  67  Zanim popadłem w uciśnienie, nieopatrznie grzeszyłem,+lecz teraz zachowuję twą wypowiedź.+  68  Jesteś dobry i wyświadczasz dobro.+Naucz mnie twych przepisów.+  69  Zuchwalcy obrzucili mnie fałszem.+Ja zaś całym sercem będę przestrzegał twoich rozkazów.+  70  Serce ich stało się nieczułe jak tłuszcz.+Ja natomiast pokochałem twoje prawo.+  71  Dobre to dla mnie, że zostałem uciśniony,+bym się nauczył twoich przepisów.+  72   Prawo+ twych ust jest dla mnie dobre+bardziej niż tysiące sztuk złota i srebra.+ י [Jod]  73  Twoje ręce mnie uczyniły i nadały mi trwały kształt.+Obdarz mnie zrozumieniem, bym mógł się nauczyć twych przykazań.+  74  Bojący się ciebie widzą mnie i się radują,+bo wyczekiwałem twego słowa.+  75  Dobrze wiem, Jehowo, że twoje sądownicze rozstrzygnięcia to prawość+i że mnie utrapiłeś, kierując się wiernością.+  76  Proszę cię, niech twa lojalna życzliwość służy memu pocieszeniu,+zgodnie z twą wypowiedzią do twojego sługi.+  77  Niech na mnie spłyną twoje zmiłowania, bym pozostał przy życiu,+bo kocham twoje prawo.+  78  Niechaj zuchwalcy zostaną zawstydzeni, bo bez powodu wprowadzili mnie w błąd.+Ja zajmuję się twoimi rozkazami.+  79  Niech ku mnie zawrócą bojący się ciebie,+ci, którzy też znają twoje przypomnienia.+  80  Niech moje serce okaże się nienaganne w twych przepisach,+abym nie został zawstydzony.+ כ [Kaf]  81  Dusza moja usycha z tęsknoty za twym wybawieniem;+słowa twojego wyczekuję.+  82  Oczy moje gasną z tęsknoty za twą wypowiedzią,+ja zaś mówię: „Kiedyż mnie pocieszysz?”+  83  Stałem się bowiem podobny do bukłaka+ w dymie.Przepisów twych nie zapomniałem.+  84  Ile jest dni twojego sługi?+Kiedy wykonasz wyrok na tych, którzy mnie prześladują?+  85  Zuchwalcy wykopali doły, by mnie schwytać,+ci, którzy nie postępują zgodnie z twoim prawem.+  86  Wszystkie twe przykazania to wierność.+Bez powodu mnie prześladowali. Pomóż mi.+  87  Za chwilkę zgładziliby mnie z ziemi;+lecz ja nie odstępowałem od twoich rozkazów.+  88  Stosownie do swej lojalnej życzliwości zachowaj mnie przy życiu,+bym się trzymał przypomnienia twoich ust.+ ל [Lamed]  89  Po czas niezmierzony, Jehowo,+słowo twoje jest ustanowione w niebiosach.+  90  Wierność twoja na pokolenie za pokoleniem.+Mocno utwierdziłeś ziemię, żeby stała.+  91  Stosownie do twych sądowniczych rozstrzygnięć stoją aż do dziś,+wszystkie bowiem są twymi sługami.+  92  Gdyby prawo twe nie było tym, co kocham,+to zginąłbym w swym uciśnieniu.+  93  Po czas niezmierzony nie zapomnę twych rozkazów,+gdyż przez nie zachowałeś mnie przy życiu.+  94  Jestem twój. Wybaw mnie,+bo szukałem twoich rozkazów.+  95  Czyhali na mnie niegodziwcy, by mnie zgubić.+Na twe przypomnienia zważam.+  96  Widziałem kres wszelkiej doskonałości.+Przykazanie twoje jest bardzo szerokie. מ [Mem]  97  Jakże miłuję twoje prawo!+Przez cały dzień się nim zajmuję.+  98  Przykazanie twoje czyni mnie mędrszym od mych nieprzyjaciół,+gdyż moim jest po czas niezmierzony.+  99  Posiadłem więcej wnikliwości niż wszyscy moi nauczyciele,+gdyż się zajmuję twymi przypomnieniami.+ 100  Wykazuję lepsze zrozumienie niż starsi,+ponieważ przestrzegam twoich rozkazów.+ 101  Od wszelkiej złej ścieżki powstrzymałem swe stopy,+by móc zachowywać twoje słowo.+ 102  Od twych sądowniczych rozstrzygnięć się nie odwróciłem,+bo ty sam mnie pouczyłeś.+ 103  Jakże miłe dla mego podniebienia są twe wypowiedzi,bardziej niż miód dla mych ust!+ 104  Dzięki rozkazom twoim wykazuję się zrozumieniem.+Dlatego znienawidziłem wszelką ścieżkę fałszywą.+ נ [Nun] 105  Słowo twoje jest lampą dla mej stopy+i światłem na moim szlaku.+ 106  Złożyłem przysięgę — i ją spełnię+ —że będę strzegł twoich prawych rozstrzygnięć sądowniczych.+ 107  Wielce byłem uciśniony.+Jehowo, zgodnie ze swym słowem zachowaj mnie przy życiu.+ 108  Proszę, znajdź upodobanie w dobrowolnych darach ofiarnych moich ust, Jehowo,+i ucz mnie swoich sądowniczych rozstrzygnięć.+ 109  Dusza moja wciąż jest w mej dłoni,+lecz prawa twego nie zapomniałem.+ 110  Niegodziwi zastawili na mnie pułapkę,+lecz ja nie odstąpiłem od twych rozkazów.+ 111  Przypomnienia twe wziąłem w posiadanie po czas niezmierzony,+są bowiem radosnym uniesieniem mego serca.+ 112  Serce swe nakłoniłem do wykonywania twoich przepisów+po czas niezmierzony, aż do ostatka.+ ס [Samek] 113  Ludzi o połowicznym sercu znienawidziłem,+ale twoje prawo umiłowałem.+ 114  Tyś moją kryjówką i moją tarczą.+Słowa twojego wyczekuję.+ 115  Precz ode mnie, złoczyńcy,+bym mógł przestrzegać przykazań mego Boga.+ 116  Wesprzyj mnie zgodnie ze swą wypowiedzią, bym pozostał przy życiu,+i nie wystawiaj mnie na wstyd ze względu na moją nadzieję.+ 117  Pokrzep mnie, bym mógł zostać wybawiony,+a będę się wciąż wpatrywał w twoje przepisy.+ 118  Odrzuciłeś wszystkich, którzy zbaczają od twoich przepisów,+bo ich oszukańcze postępowanie to fałsz.+ 119  Za twoją sprawą wszyscy niegodziwcy ziemi zniknęli niczym spieniony żużel.+Dlatego umiłowałem twoje przypomnienia.+ 120  Ze strachu przed tobą po moim ciele przeszły ciarki+i zląkłem się z powodu twych sądowniczych rozstrzygnięć.+ ע [Ajin] 121  Czyniłem zadość sądowi i prawości.+Nie wydawaj mnie tym, którzy mnie oszukują!+ 122  Poręcz za swego sługę ku dobremu.+Niechaj nie oszukują mnie zuchwali.+ 123  Oczy moje gasną z tęsknoty za twym wybawieniem+i za twoją prawą wypowiedzią.+ 124  Postępuj ze swym sługą stosownie do swej lojalnej życzliwości+i ucz mnie swych przepisów.+ 125  Jestem twoim sługą.+ Obdarz mnie zrozumieniem,+bym znał twoje przypomnienia.+ 126  Czas na to, by Jehowa działał.+Złamali twoje prawo.+ 127  Dlatego umiłowałem przykazania twoje+bardziej niż złoto, nawet złoto oczyszczone.+ 128  Dlatego za słuszne uznałem wszystkie rozkazy dotyczące wszelkich spraw;+znienawidziłem każdą ścieżkę fałszywą.+ פ [Pe] 129  Przypomnienia twoje są cudowne.+Dlatego dusza moja ich przestrzega.+ 130  Już samo wyjawienie twych słów daje światło,+obdarzając niedoświadczonych zrozumieniem.+ 131  Usta swe szeroko otworzyłem, by wzdychać,+gdyż zatęskniłem za twymi przykazaniami.+ 132  Zwróć się ku mnie i okaż mi łaskę,+zgodnie ze swym sądowniczym rozstrzygnięciem wobec tych, którzy miłują twe imię.+ 133  Mocno utwierdź me kroki w twojej wypowiedzi+i niech mną nie zawładnie nic szkodliwego.+ 134  Wykup mnie od wszelkiego oszusta człowieczego,+a trzymać się będę twoich rozkazów.+ 135  Rozjaśnij swe oblicze nad swoim sługą+i ucz mnie swych przepisów.+ 136  Strumienie wody popłynęły z mych oczu,+gdyż nie trzymali się twego prawa.+ צ [Cade] 137  Tyś jest prawy, Jehowo,+a twe sądownicze rozstrzygnięcia są prostolinijne.+ 138  Przypomnienia+ swe dałeś jako nakaz w prawościi w nadzwyczajnej wierności.+ 139  Żarliwość moja mnie strawiła,+gdyż wrogowie moi zapomnieli o twych słowach.+ 140  Wypowiedź twoja jest niezwykle czysta,+a sługa twój ją miłuje.+ 141  Ja nic nie znaczę i jestem godny wzgardy.+Rozkazów twoich nie zapomniałem.+ 142  Prawość twoja to prawość po czas niezmierzony,+a prawo twoje jest prawdą.+ 143  Dopadły mnie udręka i utrapienie.+Przykazania twoje kochałem.+ 144  Prawość twych przypomnień trwa po czas niezmierzony.+Obdarz mnie zrozumieniem, bym pozostał przy życiu.+ ק [Kof] 145  Zawołałem całym swym sercem.+ Odpowiedz mi, Jehowo.+Przepisów twoich chcę przestrzegać.+ 146  Wezwałem ciebie. Wybaw mnie!+A trzymać się będę twych przypomnień.+ 147  Wstałem wcześnie o świcie,+ by wołać o pomoc.+Słów twoich wyczekiwałem.+ 148  Oczy moje wyprzedzały straże nocne,+bym się mógł zajmować twoją wypowiedzią.+ 149  Racz usłyszeć mój głos stosownie do swej lojalnej życzliwości.+Jehowo, zgodnie ze swym sądowniczym rozstrzygnięciem zachowaj mnie przy życiu.+ 150  Przybliżyli się ci, którzy się uganiają za rozpasaniem;+daleko odeszli od twojego prawa.+ 151  Ty jesteś blisko, Jehowo,+i wszystkie twoje przykazania są prawdą.+ 152  Dawno temu poznałem niektóre z twych przypomnień,+boś je ugruntował po czas niezmierzony.+ ר [Resz] 153  Zobacz me uciśnienie i mnie wyratuj,+nie zapomniałem bowiem twojego prawa.+ 154  Racz poprowadzić moją sprawę sądową i mnie wyratuj;+zgodnie ze swą wypowiedzią zachowaj mnie przy życiu.+ 155  Wybawienie jest daleko od niegodziwców,+bo nie szukali twoich przepisów.+ 156  Liczne są twe zmiłowania, Jehowo.+Stosownie do swych sądowniczych rozstrzygnięć zachowaj mnie przy życiu.+ 157  Wielu jest mych prześladowców i mych wrogów.+Od twoich przypomnień nie zboczyłem.+ 158  Widziałem postępujących zdradziecko+i czuję wstręt, gdyż nie strzegli twej wypowiedzi.+ 159  Racz zobaczyć, że umiłowałem twoje rozkazy.+Jehowo, stosownie do swej lojalnej życzliwości zachowaj mnie przy życiu.+ 160  Treścią twego słowa jest prawda,+a każde twe prawe rozstrzygnięcie sądownicze trwa po czas niezmierzony.+ ש [Szin] 161  Książęta prześladowali mnie bez powodu,+lecz serce moje bało się twoich słów.+ 162  Niezmiernie się raduję z twojej wypowiedzi,+jak ktoś, kto znalazł wielki łup.+ 163  Znienawidziłem fałsz+ i brzydzę się nim.+Prawo twoje umiłowałem.+ 164  Siedem razy dziennie cię wysławiam+ze względu na twe prawe rozstrzygnięcia sądownicze.+ 165  Obfity pokój należy do tych, którzy miłują twe prawo,+i nie ma dla nich żadnej przyczyny potknięcia.+ 166  Z nadzieją wyczekiwałem twego wybawienia, Jehowo,+i wykonywałem twoje przykazania.+ 167  Dusza moja trzyma się twych przypomnień+i ja nader je miłuję.+ 168  Trzymam się twoich rozkazów i twych przypomnień,+bo przed tobą są wszystkie moje drogi.+ ת [Taw] 169  Niech me błagalne wołanie dojdzie przed twoje oblicze, Jehowo.+Stosownie do swego słowa racz mnie obdarzyć zrozumieniem.+ 170  Niech wejdzie przed twe oblicze moja prośba o łaskę.+Stosownie do swej wypowiedzi racz mnie wyzwolić.+ 171  Niech wargi moje tryskają wysławianiem,+bo uczysz mnie swych przepisów.+ 172  Niech język mój śpiewa twą wypowiedź,+bo wszystkie twe przykazania są prawością.+ 173  Niech ręka twa będzie mi ku pomocy,+wybrałem bowiem twe rozkazy.+ 174  Zatęskniłem za twym wybawieniem, Jehowo,+a prawo twoje kocham.+ 175  Niech dusza moja żyje i cię wysławia+i niech mi pomagają twe sądownicze rozstrzygnięcia.+ 176  Błąkam się jak zagubiona owca.+ Szukaj swego sługi,+bo nie zapomniałem o twych przykazaniach.+

Przypisy