Psalm 103:1-22

Dawidowy. 103  Błogosław Jehowę, duszo moja,+i wszystko, co we mnie — jego święte imię.+   Błogosław Jehowę, duszo moja,i nie zapominaj o wszystkich jego czynach;+   tego, który przebacza wszelkie twe przewinienie,+który uzdrawia wszystkie twe dolegliwości,+   który ratuje życie twe nawet przed dołem,+który cię koronuje lojalną życzliwością i zmiłowaniami,+   który nasyca całe twe życie tym, co dobre;+młodość twoja odnawia się jak u orła.+   Jehowa wprowadza w czyn to, co prawe,+oraz sądownicze rozstrzygnięcia na rzecz wszystkich oszukiwanych.+   Drogi swe oznajmił Mojżeszowi,+poczynania swe — synom Izraela.+   Jehowa jest miłosierny i łaskawy,+nieskory do gniewu i obfitujący w lojalną życzliwość.+   Nie będzie zawsze wytykał winy+ani nie będzie chował urazy po czas niezmierzony.+ 10  Nie postąpił z nami według naszych grzechów+ani nie sprowadził na nas tego, na co zasługujemy za swe przewinienia.+ 11  Bo jak niebiosa są wyższe niż ziemia,+tak góruje jego lojalna życzliwość wobec tych, którzy się go boją.+ 12  Jak daleko jest wschód słońca od jego zachodu,+tak daleko odsunął od nas nasze występki.+ 13  Jak ojciec okazuje miłosierdzie swoim synom,+tak Jehowa okazał miłosierdzie tym, którzy się go boją.+ 14  Bo on dobrze wie, jak jesteśmy ukształtowani,+pamiętając, żeśmy prochem.+ 15  Dni śmiertelnika są jak dni zielonej trawy;+jak kwiecie polne — tak on rozkwita.+ 16  Wystarczy bowiem, że przejdzie nad nim wiatr, a już go nie ma;+i jego miejsce już go nie pozna.+ 17  Lecz lojalna życzliwość Jehowy trwa od czasu niezmierzonego aż po czas niezmierzony+wobec tych, którzy się go boją,+a jego prawość — w stosunku do synów synów,+ 18  wobec strzegących jego przymierza+i wobec tych, którzy pamiętają o jego rozkazach, by je wykonywać.+ 19  Jehowa utwierdził swój tron w niebiosach,+a jego królowanie objęło swą władzą wszystko.+ 20  Błogosławcie Jehowę, aniołowie+ jego, potężni w mocy, wykonujący jego słowo+ —przez słuchanie głosu jego słowa.+ 21  Błogosławcie Jehowę, wszystkie jego zastępy,+wy, którzy mu usługujecie, wykonując jego wolę.+ 22  Błogosławcie Jehowę, wszystkie jego dzieła,+we wszystkich miejscach podległych jego panowaniu.+Błogosław Jehowę, duszo moja.+

Przypisy