Ozeasza 4:1-19

4  Słuchajcie słowa Jehowy, synowie Izraela, bo Jehowa ma sprawę sądową z mieszkańcami kraju,+ gdyż w kraju nie ma prawdy+ ani lojalnej życzliwości, ani poznania Boga.+  Rozprzestrzeniło się przeklinanie+ i zwodzenie,+ i mordowanie,+ i okradanie,+ i cudzołożenie,+ a akty przelewu krwi sięgnęły następnych aktów przelewu krwi.+  Dlatego kraj pogrąży się w żałobie,+ każdy zaś jego mieszkaniec zmarnieje wraz z dzikim zwierzem polnym i z latającym stworzeniem niebios, i nawet ryby morskie będą zebrane w śmierci.+  „Niech jednak nikt nie toczy sporu+ ani niech nikt nie udziela nagany, ponieważ twój lud jest podobny do tych, którzy toczą spór z kapłanem.+  I potkniesz się za dnia,+ a nawet prorok potknie się z tobą, jak w nocy.+ I zmuszę twoją matkę do milczenia.+  Lud mój zamilknie z powodu braku poznania.+ Ponieważ odrzuciłeś poznanie,+ więc i ja ciebie odrzucę, abyś mi nie służył jako kapłan;+ i ponieważ stale zapominasz o prawie swego Boga,+ więc ja zapomnę o twoich synach.+  Jak byli liczni, w takiej mierze grzeszyli przeciwko mnie.+ Chwałę moją zamienili na hańbę.+  Pożerają grzech mego ludu, a ku swemu przewinieniu podnoszą pragnienie swej duszy.+  „I z ludem stanie się to, co z kapłanem;+ ja zaś dokonam z nimi rozrachunku za ich drogi,+ a ich postępki z powrotem na nich sprowadzę.+ 10  I będą jeść, lecz się nie nasycą.+ Będą traktować niewiasty jak nierządnice; lecz się nie rozrosną,+ przestali bowiem zważać na Jehowę.+ 11  Rozpusta i wino, i słodkie wino pozbawiają dobrej pobudki.+ 12  Lud mój pyta swego drewnianego+ bożka,+ a ich laska udziela im wskazówek; duch rozpusty sprawił bowiem, że błądzą,+ i wskutek rozpusty odstępują od podporządkowania się swemu Bogu.+ 13  Na szczytach gór składają ofiary,+ a na wzgórzach sprawiają, że wznosi się dym ofiarny,+ pod okazałym drzewem i styrakowcem, i wielkim drzewem, bo jego cień jest dobry.+ Dlatego wasze córki dopuszczają się rozpusty, a wasze synowe cudzołożą. 14  „Nie dokonam rozrachunku z waszymi córkami za to, że dopuszczają się rozpusty — i z waszymi synowymi za to, że cudzołożą. Mężczyźni bowiem odchodzą na bok z nierządnicami+ i składają ofiary z nierządnicami świątynnymi;+ lud zaś, który nie ma zrozumienia,+ będzie podeptany. 15  Chociaż dopuszczasz się rozpusty, Izraelu,+ niech Juda nie ściąga na siebie winy,+ a wy nie chodźcie do Gilgal+ ani nie udawajcie się do Bet-Awen,+ ani nie przysięgajcie: ‚Jako żyje Jehowa!’+ 16  Gdyż Izrael stał się uparty jak uparta krowa.+ Czyż więc Jehowa będzie ich pasł niczym baranka w przestronnym miejscu? 17  Efraim związał się z bożkami.+ Zostaw go samemu sobie!+ 18  Kiedy ich piwo pszenne się wyczerpało,+ niewiastę rzeczywiście potraktowali jak nierządnicę.+ Jej obrońcy+ naprawdę umiłowali hańbę.+ 19  Wiatr okrył ją swymi skrzydłami.+ A oni będą się wstydzić swych ofiar”.+

Przypisy