Objawienie 22:1-21

22  I pokazał mi rzekę wody życia,+ czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka+  środkiem szerokiej ulicy miasta. A po tej i po tamtej stronie rzeki były drzewa+ życia, wydające dwanaście zbiorów owocu, rodzące swe owoce każdego miesiąca.+ A liście drzew służyły do leczenia narodów.+  I już nie będzie tam żadnego przekleństwa.+ Ale będzie w mieście tron Boga+ i Baranka,+ a jego niewolnicy będą dla niego pełnić świętą służbę;+  i będą widzieć jego oblicze,+ a na ich czołach będzie jego imię.+  Ponadto nocy już nie będzie,+ i nie potrzebują światła lampy ani nie mają światła słonecznego, ponieważ Jehowa Bóg będzie ich oświetlał,+ i będą królować na wieki wieków.+  I rzekł do mnie: „Słowa te są wierne i prawdziwe;+ tak, Jehowa, Bóg natchnionych wypowiedzi+ proroków,+ posłał swego anioła, aby pokazać swym niewolnikom, co ma się stać wkrótce.+  A oto przychodzę szybko.+ Szczęśliwy każdy, kto zachowuje słowa proroctwa tego zwoju”.+  To właśnie ja, Jan, słyszałem i widziałem te rzeczy. A gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem, by oddać cześć+ u stóp anioła, który mi to pokazywał.  Ale on mi mówi: „Uważaj! Nie czyń tego! Jestem tylko współniewolnikiem twoim i twoich braci, którzy są prorokami,+ i tych, którzy zachowują słowa tego zwoju. Oddaj cześć Bogu”.+ 10  Mówi mi też: „Nie pieczętuj słów proroctwa tego zwoju, bo wyznaczony czas jest bliski.+ 11  Kto się dopuszcza nieprawości, niech się dalej dopuszcza nieprawości,+ i kto jest plugawy, niech dalej się plugawi;+ ale prawy+ niech dalej czyni to, co prawe, a święty niech dalej się uświęca.+ 12  „‚Oto przychodzę szybko+ — a zapłata,+ którą daję, jest ze mną — aby każdemu oddać według tego, jakie jest jego dzieło.+ 13  Jam jest Alfa i Omega,+ pierwszy i ostatni,+ początek i koniec. 14  Szczęśliwi ci, którzy piorą swe długie szaty,+ żeby mieć prawo pójść do drzew życia+ i żeby uzyskać wstęp do miasta przez jego bramy.+ 15  Na zewnątrz są psy+ i uprawiający spirytyzm,+ i rozpustnicy,+ i mordercy, i bałwochwalcy, i każdy, kto lubuje się i trwa w kłamstwie’.+ 16  „‚Ja, Jezus, posłałem swego anioła, aby wam o tym złożyć świadectwo dla zborów. Jam jest korzeń+ i potomek+ Dawida, i jasna gwiazda poranna’”.+ 17  A duch+ i oblubienica+ bezustannie mówią: „Przyjdź!” I każdy, kto słyszy, niech powie: „Przyjdź!”+ I każdy, kto jest spragniony, niech przyjdzie;+ każdy, kto chce, niech bierze wodę życia darmo.+ 18  „Ja świadczę każdemu, kto słyszy słowa proroctwa tego zwoju: Jeżeli ktoś doda+ coś do tych rzeczy, Bóg doda mu plag+ zapisanych w tym zwoju; 19  a jeżeli ktoś odejmie coś ze słów zwoju tego proroctwa, Bóg odejmie jego dział w drzewach życia+ i w mieście świętym+ — rzeczach opisanych w tym zwoju. 20  „Ten, który świadczy o tych rzeczach, mówi: ‚Tak, przychodzę szybko’”.+ „Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”. 21  Życzliwość niezasłużona Pana Jezusa Chrystusa niech będzie ze świętymi.+

Przypisy