Objawienie 21:1-27

21  I ujrzałem nowe niebo+ i nową ziemię;+ bo poprzednie niebo+ i poprzednia ziemia+ przeminęły i morza+ już nie ma.  Ujrzałem też miasto święte+ — Nową Jerozolimę, zstępującą z nieba+ od Boga i przygotowaną jako oblubienica+ przyozdobiona dla swego małżonka.+  Wtedy usłyszałem donośny głos od tronu, mówiący: „Oto namiot+ Boga jest z ludźmi i On będzie przebywać+ z nimi, a oni będą jego ludami.+ I będzie z nimi sam Bóg.+  I otrze z ich oczu wszelką łzę,+ i śmierci już nie będzie+ ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie.+ To, co poprzednie, przeminęło”.+  I Zasiadający na tronie+ rzekł: „Oto czynię wszystko nowe”.+ Mówi też: „Napisz, ponieważ słowa te są wierne i prawdziwe”.  I rzekł do mnie: „Stało się! Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec.+ Każdemu spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia.+  Każdy zwyciężający odziedziczy to wszystko i ja będę jego Bogiem,+ a on będzie moim synem.+  Ale co do tchórzów i tych bez wiary,+ i obrzydliwych w swej plugawości,+ i morderców,+ i rozpustników,+ i uprawiających spirytyzm, i bałwochwalców,+ i wszystkich kłamców+ — ich dział będzie w jeziorze płonącym ogniem+ i siarką.+ To oznacza drugą śmierć”.+  I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma plagami ostatnimi,+ i odezwał się do mnie, mówiąc: „Chodź tutaj, a pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka”.+ 10  Przeniósł mnie więc w mocy ducha na wielką i wyniosłą górę+ i pokazał mi święte miasto+ Jerozolimę, zstępującą z nieba od Boga+ 11  i mającą chwałę Bożą.+ Blask jej był podobny do najdrogocenniejszego kamienia, jakby krystalicznie lśniącego kamienia jaspisu.+ 12  Miała mur+ wielki i wyniosły i miała dwanaście bram, a przy bramach dwunastu aniołów, i były wypisane imiona, które są imionami dwunastu plemion synów Izraela.+ 13  Od wschodu były trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy.+ 14  Mur miasta miał też dwanaście kamieni fundamentowych,+ a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów+ Baranka. 15  A ten, który mówił ze mną, jako miarę trzymał złotą trzcinę,+ żeby zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur.+ 16  A miasto układa się w czworobok i jego długość jest taka, jak jego szerokość. I zmierzył miasto+ trzciną: dwanaście tysięcy stadiów; jego długość i szerokość, i wysokość są równe. 17  Zmierzył też jego mur: sto czterdzieści cztery łokcie, według miary człowieczej, a zarazem anielskiej. 18  A budulcem jego muru był jaspis,+ miasto zaś było z czystego złota, podobnego do czystego szkła. 19  Fundamenty+ muru miasta były przyozdobione wszelkim drogocennym kamieniem:+ pierwszy fundament to jaspis,+ drugi szafir,+ trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,+ 20  piąty sardonyks, szósty sard, siódmy chryzolit,+ ósmy beryl, dziewiąty topaz,+ dziesiąty chryzopraz, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.+ 21  Ponadto dwanaście bram to dwanaście pereł; każda z bram była z jednej perły.+ A szeroka ulica miasta to czyste złoto, jak przezroczyste szkło. 22  I nie widziałem w nim świątyni,+ bo jego świątynią+ jest Jehowa+ Bóg, Wszechmocny,+ a także Baranek.+ 23  I miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby mu świeciły, bo chwała Boża je rozświetliła,+ a jego lampą — Baranek.+ 24  I narody będą chodzić dzięki jego światłu,+ a królowie ziemi będą do niego wnosić swą chwałę.+ 25  I za dnia jego bramy w ogóle nie będą zamknięte,+ bo nocy tam nie będzie.+ 26  I wniosą do niego chwałę i szacunek narodów.+ 27  Ale w żaden sposób nie wejdzie do niego+ nic, co nie jest święte, ani nikt, kto trwa w obrzydliwości+ i kłamstwie,+ tylko ci, którzy są zapisani w Barankowym zwoju życia.+

Przypisy