Objawienie 16:1-21

16  I usłyszałem donośny głos+ z sanktuarium, mówiący do siedmiu aniołów: „Idźcie i wylejcie na ziemię siedem czasz gniewu+ Bożego”.  I odszedł pierwszy,+ i wylał swą czaszę na ziemię.+ A na ludziach, którzy mieli znamię bestii+ i którzy oddawali cześć jej wizerunkowi,+ wystąpił wrzód+ bolesny i złośliwy.  A drugi+ wylał swą czaszę na morze.+ I stało się krwią+ jakby zmarłego, i umarła każda dusza żyjąca — to, co w morzu.+  A trzeci+ wylał swą czaszę na rzeki+ i źródła wód. I stały się krwią.+  I usłyszałem anioła wód, mówiącego: „Ty, któryś jest i któryś był,+ Lojalny,+ jesteś prawy, gdyż powziąłeś te rozstrzygnięcia,+  ponieważ oni wylali krew świętych i proroków,+ i ty dałeś im do picia krew.+ Zasługują na to”.+  I usłyszałem, jak ołtarz mówił: „Tak, Jehowo Boże, Wszechmocny,+ prawdziwe i prawe są twe sądownicze rozstrzygnięcia”.+  A czwarty+ wylał swą czaszę na słońce; i dano słońcu przypiekać+ ludzi ogniem.  I ludzie byli przypiekani wielkim gorącem, ale bluźnili imieniu+ Boga, który ma władzę+ nad tymi plagami, i nie okazali skruchy, by oddać mu chwałę.+ 10  A piąty wylał swą czaszę na tron bestii.+ I jej królestwo ogarnęła ciemność,+ a oni zaczęli z bólu gryźć swe języki, 11  ale bluźnili+ Bogu nieba z powodu swych boleści oraz swych wrzodów i nie okazali skruchy za swe uczynki. 12  A szósty+ wylał swą czaszę na wielką rzekę Eufrat+ i jej woda wyschła,+ żeby została przygotowana droga dla królów+ ze wschodu słońca. 13  I ujrzałem trzy nieczyste natchnione wypowiedzi,+ które wyglądały jak żaby,+ wychodzące z paszczy smoka+ i z paszczy bestii,+ i z paszczy fałszywego proroka.+ 14  Są to w rzeczywistości wypowiedzi natchnione+ przez demony i dokonują znaków,+ i wychodzą do królów+ całej zamieszkanej ziemi,+ żeby ich zgromadzić na wojnę+ wielkiego dnia+ Boga Wszechmocnego.+ 15  „Oto przychodzę jak złodziej.+ Szczęśliwy, kto czuwa+ i strzeże swych szat wierzchnich, żeby nie chodzić nago i żeby nie patrzono na jego hańbę”.+ 16  I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon.+ 17  A siódmy wylał swą czaszę na powietrze.+ Wtedy z sanktuarium dobył się od tronu donośny głos,+ mówiący: „Stało się!” 18  I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi,+ jakiego nie było, odkąd są ludzie na ziemi,+ tak rozległe trzęsienie ziemi,+ tak wielkie. 19  I wielkie miasto+ rozdzieliło się na trzy części, i miasta narodów upadły; i przypomniano wobec Boga o metropolii Babilonie Wielkim,+ aby jej dać kielich wina gniewu jego srogiego zagniewania.+ 20  Ponadto każda wyspa uciekła i gór nie znaleziono.+ 21  I wielki grad,+ którego każda bryła ważyła około talentu, spadł z nieba na ludzi, a ludzie bluźnili+ Bogu z powodu plagi gradu,+ ponieważ była to plaga nadzwyczaj wielka.

Przypisy