Objawienie 15:1-8

15  I ujrzałem inny znak na niebie,+ wielki i zdumiewający: siedmiu aniołów+ z siedmioma plagami.+ Te są ostatnie, ponieważ przez nie dopełni się+ gniew+ Boży.  I ujrzałem coś jakby morze szklane+ przemieszane z ogniem oraz tych, którzy odnoszą zwycięstwo+ nad bestią i nad jej wizerunkiem,+ i nad liczbą+ jej imienia, stojących nad morzem szklanym,+ mających harfy+ Boże.  I śpiewają pieśń Mojżesza,+ niewolnika Bożego, i pieśń Baranka,+ mówiąc: „Wielkie i zdumiewające są twe dzieła,+ Jehowo Boże, Wszechmocny.+ Prawe i prawdziwe są twe drogi,+ Królu Wieczności.+  Któż by się ciebie rzeczywiście nie bał,+ Jehowo,+ i nie wychwalał twego imienia,+ skoro ty sam jesteś lojalny?+ Bo wszystkie narody przyjdą i przed twoim obliczem oddadzą ci cześć,+ ponieważ zostały ujawnione twe prawe postanowienia”.+  I potem ujrzałem, a w niebie+ otwarto sanktuarium namiotu+ świadectwa+  i z sanktuarium wyłoniło się siedmiu aniołów+ z siedmioma plagami,+ odzianych w czystą, jasną tkaninę lnianą+ i opasanych wokół piersi złotymi pasami.  I jedno z czterech żywych stworzeń+ dało siedmiu aniołom siedem złotych czasz pełnych gniewu Boga,+ który żyje na wieki wieków.+  A od chwały Boga i od jego mocy napełniło się sanktuarium dymem,+ i nikt nie mógł wejść do sanktuarium, aż się skończyło siedem plag+ siedmiu aniołów.

Przypisy