Nehemiasza 8:1-18

8  I cały lud jak jeden mąż+ zebrał się na placu,+ który był przed Bramą Wodną.+ Wówczas powiedziano przepisywaczowi Ezdraszowi,+ żeby przyniósł księgę+ Prawa Mojżeszowego,+ które Jehowa nakazał Izraelowi.+  Pierwszego dnia siódmego miesiąca+ kapłan+ Ezdrasz przyniósł więc prawo przed zbór+ mężczyzn i niewiast oraz wszystkich, którzy byli wystarczająco rozumni, by móc słuchać.+  I czytał+ z niego na głos przed placem, który jest przed Bramą Wodną, od świtu+ aż do południa w obecności mężczyzn i niewiast oraz innych rozumnych osób; a uszy+ całego ludu uważnie słuchały+ księgi prawa.  A przepisywacz Ezdrasz stał na drewnianym podium,+ które zrobiono na tę okazję; a przy nim stali Mattitiasz i Szema, i Anajasz, i Uriasz, i Chilkiasz, i Maasejasz po jego prawicy, natomiast po jego lewicy Pedajasz i Miszael, i Malkijasz,+ i Chaszum,+ i Chasz-Baddana, Zachariasz oraz Meszullam.  I otworzył+ Ezdrasz księgę na oczach całego ludu, bo był ponad całym ludem; a gdy ją otworzył, cały lud powstał.+  Potem Ezdrasz pobłogosławił Jehowę,+ prawdziwego Boga, Wielkiego, na co cały lud, podnosząc swe ręce,+ odpowiedział: „Amen! Amen!”+ Następnie pokłonili się nisko+ i padli przed Jehową twarzami ku ziemi.+  A Jeszua i Bani oraz Szerebiasz,+ Jamin, Akkub, Szabbetaj, Hodiasz, Maasejasz, Kelita, Azariasz, Jozabad,+ Chanan, Pelajasz+ — Lewici — objaśniali prawo ludowi,+ podczas gdy lud stał.+  I czytali+ na głos z tej księgi, z prawa prawdziwego Boga; objaśniano je oraz wykładano jego sens; i na bieżąco podawali, jak rozumieć to, co czytano.+  A Nehemiasz,+ czyli tirszata,+ oraz kapłan Ezdrasz,+ przepisywacz, jak również Lewici, którzy pouczali lud, przemówili do całego ludu: „Dzisiejszy dzień jest święty dla Jehowy, waszego Boga.+ Nie smućcie się ani nie płaczcie”.+ Cały lud bowiem płakał, gdy słyszał słowa tego prawa.+ 10  I jeszcze rzekł do nich: „Idźcie, jedzcie rzeczy tłuste i pijcie słodkie, i poślijcie porcje+ temu, dla kogo nic nie przygotowano; bo dzień ten jest święty dla naszego Pana, i nie ubolewajcie, gdyż radość z Jehowy jest waszą twierdzą”. 11  I Lewici kazali milczeć całemu ludowi, mówiąc: „Uspokójcie się! Dzień ten jest bowiem święty; i nie ubolewajcie”. 12  Odszedł więc cały lud, aby jeść i pić, i posyłać porcje,+ i wielce się radować,+ ponieważ zrozumieli słowa, które im oznajmiono.+ 13  A na drugi dzień mężowie będący głowami domów patriarchalnych całego ludu, kapłani i Lewici zebrali się razem u przepisywacza Ezdrasza, aby wniknąć w słowa tego prawa.+ 14  Wtedy znaleźli zapisane w prawie, które Jehowa nakazał za pośrednictwem Mojżesza,+ że podczas święta w miesiącu siódmym+ synowie Izraela mają mieszkać w szałasach+ 15  i że mają obwieścić+ i ogłosić po wszystkich swych miastach i po całej Jerozolimie,+ mówiąc: „Wyjdźcie w górzysty region+ i naznoście liści oliwki+ i liści drzewa oleistego, i liści mirtowych, i liści palmowych, i liści z gałęzistych drzew, aby zrobić szałasy zgodnie z tym, co napisano”. 16  I wyszedł lud, i przynosili je, i porobili sobie szałasy, każdy na swoim dachu+ i na swych dziedzińcach, i na dziedzińcach+ domu prawdziwego Boga, i na placu+ przy Bramie Wodnej+ oraz na placu przy Bramie Efraima.+ 17  I cały zbór tych, którzy wrócili z niewoli, zrobił szałasy i zamieszkał w szałasach; bo synowie Izraela nie czynili tego od dni Jozuego, syna Nuna,+ aż do owego dnia, toteż nastała wielka radość.+ 18  I dzień w dzień czytano na głos księgę prawa prawdziwego Boga,+ od pierwszego dnia aż do ostatniego dnia; i obchodzili to święto siedem dni, a ósmego dnia zgodnie z regułą było uroczyste zgromadzenie.+

Przypisy