Nehemiasza 3:1-32

3  A arcykapłan Eliaszib+ oraz jego bracia, kapłani, wstali i zaczęli budować Bramę Owczą.+ Poświęcili ją+ i przystąpili do wstawienia jej wrót; i poświęcili ją aż do Wieży Mea,+ aż do Wieży Chananela.+  A obok nich budowali mężowie z Jerycha.+ Obok nich zaś budował Zakkur, syn Imriego.  A Bramę Rybną+ budowali synowie Hassenai; wprawili w nią belki,+ a potem wstawili jej wrota,+ rygle i zasuwy.+  A obok nich naprawiał Meremot,+ syn Urijasza,+ syna Hakkoca, obok nich zaś naprawiał Meszullam,+ syn Berechiasza, syna Meszezabela; a obok nich naprawiał Cadok, syn Baany.  Obok nich zaś naprawiali Tekoici;+ natomiast ich znamienici mężowie+ nie nagięli swego karku do służby dla swoich panów.  A Bramę Staromiejską+ naprawiali Jojada, syn Paseacha, i Meszullam, syn Besodejasza; wprawili w nią belki, a potem wstawili jej wrota i rygle, i zasuwy.+  A obok nich naprawiali Melatiasz Gibeonita+ i Jadon Meronotyta,+ mężowie z Gibeonu+ i Micpy+ należący do tronu namiestnika+ za Rzeką.+  Obok niego zaś naprawiał Uzziel, syn Charhajasza, jeden ze złotników;+ a obok niego naprawiał Chananiasz, należący do wytwórców maści;+ i układali w Jerozolimie kamienne płyty aż do Szerokiego Muru.+  A obok nich naprawiał Refajasz, syn Chura, książę połowy okręgu Jerozolimy. 10  Obok nich zaś naprawiał naprzeciw własnego domu Jedajasz, syn Charumafa;+ a obok niego naprawiał Chattusz, syn Chaszabnejasza. 11  Kolejny wymierzony odcinek, a także Wieżę Pieców Piekarskich,+ naprawiali Malkijasz, syn Charima,+ i Chaszszub, syn Pachat-Moaba.+ 12  A obok niego naprawiał Szallum, syn Hallochesza, książę+ połowy okręgu Jerozolimy, on i jego córki. 13  Bramę nad Doliną+ naprawiali Chanun oraz mieszkańcy Zanoach;+ zbudowali ją, a potem wstawili jej wrota,+ rygle+ i zasuwy,+ zbudowali również tysiąc łokci muru aż do Bramy Popielisk.+ 14  Bramę Popielisk zaś naprawiał Malkijasz, syn Rechaba, książę okręgu Bet-Hakkerem;+ przystąpił do zbudowania jej oraz do wstawienia jej wrót, rygli i zasuw. 15  A Bramę Źródlaną+ naprawiał Szallun, syn Kolchozego, książę okręgu Micpy;+ począł ją budować i pokrywać dachem oraz wstawiać jej wrota,+ rygle i zasuwy, a także budować mur Sadzawki+ Kanału ku Ogrodowi Królewskiemu+ i aż do Schodów+ prowadzących w dół z Miasta Dawidowego.+ 16  Za nim naprawiał Nehemiasz, syn Azbuka, książę połowy okręgu Bet-Cur,+ aż do miejsca naprzeciw Grobowców+ Dawidowych i aż do sadzawki,+ którą utworzono, i aż do Domu Mocarzy.+ 17  Za nim naprawiali Lewici:+ Rechum, syn Baniego;+ obok niego naprawiał za swój okręg Chaszabiasz, książę połowy okręgu Keili.+ 18  Za nim naprawiali ich bracia: Bawwaj, syn Chenadada, książę połowy okręgu Keili. 19  A obok niego Ezer, syn Jeszui,+ książę Micpy,+ przystąpił do naprawiania kolejnego wymierzonego odcinka naprzeciw podejścia do Zbrojowni przy Skarpie.+ 20  Za nim pracował z zapałem+ Baruch, syn Zabbaja,+ i naprawiał kolejny wymierzony odcinek — od Skarpy aż po wejście do domu arcykapłana Eliasziba.+ 21  Za nim Meremot, syn Urijasza,+ syna Hakkoca, naprawiał kolejny wymierzony odcinek — od wejścia do domu Eliasziba aż do końca domu Eliasziba. 22  A za nim naprawiali kapłani, mężowie z Okręgu Jordanu.+ 23  Za nimi naprawiali naprzeciw swojego domu Beniamin i Chaszszub. Za nimi naprawiał w pobliżu swojego domu Azariasz, syn Maasejasza, syna Ananii. 24  Za nim Binnuj, syn Chenadada, naprawiał kolejny wymierzony odcinek — od domu Azariasza aż do Skarpy+ i aż po narożnik. 25  [Za nim naprawiał] Palal, syn Uzaja, przed Skarpą i wieżą wystającą z Domu Królewskiego,+ tą górną, która należy do Dziedzińca Straży.+ Za nim był Pedajasz, syn Parosza.+ 26  A netynejczycy+ byli mieszkańcami Ofelu;+ naprawiali oni aż do miejsca przed Bramą Wodną+ na wschodzie oraz wystającą wieżą. 27  Za nimi Tekoici+ naprawiali kolejny wymierzony odcinek — od miejsca przed wielką wystającą wieżą aż do muru Ofelu. 28  Powyżej Bramy Końskiej+ naprawiali kapłani, każdy naprzeciwko własnego domu. 29  Za nimi naprawiał naprzeciwko własnego domu Cadok,+ syn Immera. A za nim naprawiał Szemajasz, syn Szechaniasza, strażnik Bramy Wschodniej.+ 30  Za nim Chananiasz, syn Szelemiasza, i Chanun, szósty syn Calafa, naprawiali kolejny wymierzony odcinek. Za nim naprawiał naprzeciwko własnej sali+ Meszullam,+ syn Berechiasza. 31  Za nim Malkijasz, członek cechu złotników,+ naprawiał aż do domu netynejczyków+ i kupców,+ przed Bramą Inspekcyjną i aż do komnaty na dachu, znajdującej się na narożniku. 32  A pomiędzy komnatą na dachu, znajdującą się na narożniku, a Bramą Owczą+ naprawiali złotnicy i kupcy.

Przypisy