Micheasza 6:1-16

6  Słuchajcie, proszę, co mówi Jehowa.+ Wstań, prowadź sprawę sądową z górami i niech wzgórza usłyszą twój głos.+  Góry, słuchajcie sprawy sądowej Jehowy, także wy, trwałe obiekty, wy, fundamenty ziemi;+ bo Jehowa ma sprawę sądową ze swym ludem i będzie wiódł spór z Izraelem:+  „Ludu mój,+ cóż ci uczyniłem? I czym cię umęczyłem?+ Złóż świadectwo przeciwko mnie.+  Bo wyprowadziłem cię z ziemi egipskiej+ i wykupiłem cię z domu niewolników;+ i posyłałem przed tobą Mojżesza, Aarona i Miriam.+  Ludu mój, wspomnij,+ proszę, co umyślił Balak, król Moabu,+ i co mu odpowiedział Balaam, syn Beora.+ Działo się to od Szittim+ aż do Gilgal,+ żeby znane się stały prawe czyny Jehowy”.+  Z czym mam stanąć+ przed Jehową? Z czym mam się pokłonić Bogu na wysokości?+ Czy mam stanąć przed nim z całopaleniami,+ z rocznymi cielętami?  Czy Jehowa będzie miał upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy potoków oliwy?+ Czy mam oddać swego pierworodnego za mój bunt, owoc swego łona — za grzech mojej duszy?+  On ci powiedział, ziemski człowieku, co jest dobre.+ I czego Jehowa wymaga od ciebie prócz tego, żebyś czynił zadość sprawiedliwości+ i miłował życzliwość+ oraz był skromny,+ chodząc ze swoim Bogiem?+  Głos Jehowy woła do miasta,+ a odznaczający się praktyczną mądrością będzie się bał twego imienia.+ Słuchajcie rózgi i tego, kto ją wyznaczył.+ 10  Czy w domu niegodziwca znajdują się jeszcze niegodziwe skarby+ i skąpa efa, którą potępiono? 11  Czy mogę być moralnie czysty, mając niegodziwą wagę i mieszek z oszukańczymi kamiennymi odważnikami?+ 12  Bo jego bogacze są pełni przemocy, jego mieszkańcy mówią fałsz,+ a język w ich ustach jest zwodniczy.+ 13  „Ja przyprawię cię o chorobę, zadając tobie cios;+ z powodu swych grzechów będziesz spustoszony.+ 14  Ty zaś będziesz jadł, lecz się nie nasycisz, a w twoim wnętrzu będzie pustka.+ I przeniesiesz rzeczy, lecz nie wyniesiesz ich bezpiecznie; a cokolwiek byś wyniósł bezpiecznie, oddam pod miecz.+ 15  Ty będziesz siał, ale nie będziesz żął. Będziesz deptał oliwki, ale nie będziesz się natłuszczał oliwą; także słodkie wino, ale nie będziesz pił wina.+ 16  I przestrzega się ustaw Omriego+ oraz wszystkiego, co czyni dom Achaba,+ a wy chodzicie według ich rad+ — po to, bym uczynił z ciebie dziwowisko, a z jego mieszkańców coś, nad czym się gwiżdże;+ i będziecie znosić zniewagę ludów”.+

Przypisy