Micheasza 1:1-16

1  Słowo Jehowy, które za dni Jotama,+ Achaza,+ Ezechiasza+ — królów Judy+ — doszło do Micheasza+ z Moreszet i które on otrzymał w wizji dotyczącej Samarii+ i Jerozolimy:+  „Słuchajcie, wszystkie ludy; wytęż uwagę, ziemio i to, co cię napełnia,+ i niech Wszechwładny Pan, Jehowa, będzie przeciwko wam świadkiem,+ Jehowa ze swej świętej świątyni.+  Bo oto Jehowa wyrusza ze swego miejsca+ i zstąpi, i podepcze wyżyny ziemi.+  A góry stopnieją pod nim,+ niziny zaś się rozstąpią — jak wosk pod wpływem ognia,+ jak wody wylewane na strome miejsce.  „Wszystko to z powodu buntu Jakuba, z powodu grzechów domu Izraela.+ Co jest buntem Jakuba? Czyż nie Samaria?+ A co jest wyżynami Judy?+ Czyż nie Jerozolima?  I uczynię z Samarii rumowisko na polu,+ miejsca na posadzenie winnicy; i wrzucę w dolinę jej kamienie, i obnażę jej fundamenty.+  Wszystkie jej ryte wizerunki zostaną roztrzaskane,+ a wszystkie dary wręczone jej jako zapłata spłoną w ogniu;+ i wszystkie jej bożki obrócę w pustkowie. Bo zebrała je z rzeczy danych jako zapłata dla nierządnicy i obrócą się w rzecz daną jako zapłata dla nierządnicy”.+  Dlatego będę zawodził i wył;+ będę chodził boso i nago.+ Zawodzeniem będę przypominał szakale, a żałością — strusice.  Bo zadany jej cios jest nieuleczalny;+ dosięgnął bowiem aż do Judy,+ plaga — aż do bramy mojego ludu, aż do Jerozolimy.+ 10  „Nie rozpowiadajcie o tym w Gat; wcale nie płaczcie.+ „W domu Afry tarzajcie się w prochu.+ 11  Przechodź, mieszkanko Szafiru, w haniebnej nagości.+ Mieszkanka Caananu nie wyruszyła. Zawodzenie Bet-Ecelu odbierze wam to, na czym stoi. 12  Bo mieszkanka Marotu oczekiwała dobra,+ lecz coś złego zstąpiło od Jehowy do bramy Jerozolimy.+ 13  Zaprzęgnij rydwan w rumaki, mieszkanko Lachisz.+ Była ona początkiem grzechu dla córy syjońskiej,+ bo w tobie znaleziono bunty Izraela.+ 14  Dlatego dasz pożegnalne dary dla Moreszet-Gat.+ Domy Achzibu+ były czymś zwodniczym dla królów Izraela. 15  Przyprowadzę jeszcze do ciebie, mieszkanko Mareszy,+ tego, kto wywłaszcza.+ Chwała Izraela dojdzie aż do Adullamu.+ 16  Zrób łysinę i ostrzyż się z powodu swych synów, którzy są niezwykłą rozkoszą.+ Zrób sobie szeroką łysinę, jak u orła, gdyż odeszli od ciebie na wygnanie”.+

Przypisy