Liczb 7:1-89

7  A w dniu, w którym Mojżesz zakończył wznoszenie przybytku,+ przystąpił do namaszczenia+ i uświęcenia go wraz ze wszystkimi jego sprzętami i ołtarzem, i wszystkimi jego przyborami. Tak to namaścił je i uświęcił.+  Potem naczelnicy Izraela,+ głowy swych domów patriarchalnych, będący naczelnikami plemion i przełożonymi nad tymi, którzy byli spisani, złożyli dar+  i przyprowadzili swój dar ofiarny przed oblicze Jehowy: sześć krytych wozów i dwanaście sztuk bydła, po jednym wozie na dwóch naczelników i po jednym byku na każdego; i złożyli je przed przybytkiem.  Wtedy Jehowa rzekł do Mojżesza:  „Przyjmij je od nich, gdyż będą służyć do pełnienia służby związanej z namiotem spotkania, i dasz je Lewitom, każdemu stosownie do jego służby”.  Toteż Mojżesz przyjął wozy i bydło i dał je Lewitom.  Dwa wozy i cztery sztuki bydła dał synom Gerszona stosownie do ich służby,+  a cztery wozy i osiem sztuk bydła dał synom Merariego stosownie do ich służby,+ pod nadzorem Itamara, syna kapłana Aarona.+  Ale synom Kehata nie dał nic, gdyż do nich należała służba związana ze świętym miejscem.+ Ci nosili na ramieniu.+ 10  A naczelnicy złożyli swój dar podczas uroczystości poświęcenia+ ołtarza w dniu jego namaszczenia i złożyli naczelnicy swój dar ofiarny przed ołtarzem. 11  Jehowa rzekł więc do Mojżesza: „Jeden naczelnik w jednym dniu, a inny naczelnik w drugim dniu — tak będą składać swój dar ofiarny na uroczystość poświęcenia ołtarza”.+ 12  W pierwszym dniu swój dar ofiarny złożył Nachszon,+ syn Amminadaba, z plemienia Judy. 13  A jego darem ofiarnym była jedna srebrna misa ważąca sto trzydzieści sykli, jedna srebrna czasza z siedemdziesięciu sykli według sykla świętego miejsca,+ obie pełne wybornej mąki nasączonej oliwą, na ofiarę zbożową;+ 14  jeden złoty kielich z dziesięciu sykli, pełen kadzidła;+ 15  jeden młody byk, jeden baran, jeden baranek jednoroczny, na całopalenie;+ 16  jedno koźlę z kóz na dar ofiarny za grzech;+ 17  a na ofiarę współuczestnictwa+ dwie sztuki bydła, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych baranków. Był to dar ofiarny Nachszona, syna Amminadaba.+ 18  W drugim dniu złożył dar Netanel,+ syn Cuara, naczelnik Issachara. 19  Złożył on jako swój dar ofiarny jedną srebrną misę ważącą sto trzydzieści sykli, jedną srebrną czaszę z siedemdziesięciu sykli według sykla świętego miejsca, obie pełne wybornej mąki nasączonej oliwą, na ofiarę zbożową;+ 20  jeden złoty kielich z dziesięciu sykli, pełen kadzidła; 21  jednego młodego byka, jednego barana, jednego baranka jednorocznego, na całopalenie;+ 22  jedno koźlę z kóz na dar ofiarny za grzech;+ 23  a na ofiarę współuczestnictwa+ dwie sztuki bydła, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych baranków. Był to dar ofiarny Netanela, syna Cuara. 24  W trzecim dniu — naczelnik synów Zebulona, Eliab,+ syn Chelona. 25  Jego darem ofiarnym była jedna srebrna misa ważąca sto trzydzieści sykli, jedna srebrna czasza z siedemdziesięciu sykli według sykla świętego miejsca, obie pełne wybornej mąki nasączonej oliwą, na ofiarę zbożową; 26  jeden złoty kielich z dziesięciu sykli, pełen kadzidła; 27  jeden młody byk, jeden baran, jeden baranek jednoroczny, na całopalenie;+ 28  jedno koźlę z kóz na dar ofiarny za grzech;+ 29  a na ofiarę współuczestnictwa+ dwie sztuki bydła, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych baranków. Był to dar ofiarny Eliaba, syna Chelona.+ 30  W czwartym dniu — naczelnik synów Rubena, Elicur,+ syn Szedeura. 31  Jego darem ofiarnym była jedna srebrna misa ważąca sto trzydzieści sykli, jedna srebrna czasza z siedemdziesięciu sykli według sykla świętego miejsca, obie pełne wybornej mąki nasączonej oliwą, na ofiarę zbożową;+ 32  jeden złoty kielich z dziesięciu sykli, pełen kadzidła; 33  jeden młody byk, jeden baran, jeden baranek jednoroczny, na całopalenie;+ 34  jedno koźlę z kóz na dar ofiarny za grzech;+ 35  a na ofiarę współuczestnictwa+ dwie sztuki bydła, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych baranków. Był to dar ofiarny Elicura, syna Szedeura.+ 36  W piątym dniu — naczelnik synów Symeona, Szelumiel,+ syn Curiszaddaja. 37  Jego darem ofiarnym była jedna srebrna misa ważąca sto trzydzieści sykli, jedna srebrna czasza z siedemdziesięciu sykli według sykla świętego miejsca, obie pełne wybornej mąki nasączonej oliwą, na ofiarę zbożową;+ 38  jeden złoty kielich z dziesięciu sykli, pełen kadzidła; 39  jeden młody byk, jeden baran, jeden baranek jednoroczny, na całopalenie;+ 40  jedno koźlę z kóz na dar ofiarny za grzech;+ 41  a na ofiarę współuczestnictwa+ dwie sztuki bydła, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych baranków. Był to dar ofiarny Szelumiela, syna Curiszaddaja.+ 42  W szóstym dniu — naczelnik synów Gada, Eliasaf,+ syn Deuela. 43  Jego darem ofiarnym była jedna srebrna misa ważąca sto trzydzieści sykli, jedna srebrna czasza z siedemdziesięciu sykli według sykla świętego miejsca, obie pełne wybornej mąki nasączonej oliwą, na ofiarę zbożową;+ 44  jeden złoty kielich z dziesięciu sykli, pełen kadzidła;+ 45  jeden młody byk, jeden baran, jeden baranek jednoroczny, na całopalenie;+ 46  jedno koźlę z kóz na dar ofiarny za grzech;+ 47  a na ofiarę współuczestnictwa+ dwie sztuki bydła, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych baranków. Był to dar ofiarny Eliasafa, syna Deuela.+ 48  W siódmym dniu — naczelnik synów Efraima, Eliszama,+ syn Ammihuda. 49  Jego darem ofiarnym była jedna srebrna misa ważąca sto trzydzieści sykli, jedna srebrna czasza z siedemdziesięciu sykli według sykla świętego miejsca, obie pełne wybornej mąki nasączonej oliwą, na ofiarę zbożową;+ 50  jeden złoty kielich z dziesięciu sykli, pełen kadzidła; 51  jeden młody byk, jeden baran, jeden baranek jednoroczny, na całopalenie;+ 52  jedno koźlę z kóz na dar ofiarny za grzech;+ 53  a na ofiarę współuczestnictwa+ dwie sztuki bydła, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych baranków. Był to dar ofiarny Eliszamy, syna Ammihuda.+ 54  W ósmym dniu — naczelnik synów Manassesa, Gamaliel,+ syn Pedahcura. 55  Jego darem ofiarnym była jedna srebrna misa ważąca sto trzydzieści sykli, jedna srebrna czasza z siedemdziesięciu sykli według sykla świętego miejsca, obie pełne wybornej mąki nasączonej oliwą, na ofiarę zbożową;+ 56  jeden złoty kielich z dziesięciu sykli, pełen kadzidła;+ 57  jeden młody byk, jeden baran, jeden baranek jednoroczny, na całopalenie;+ 58  jedno koźlę z kóz na dar ofiarny za grzech;+ 59  a na ofiarę współuczestnictwa+ dwie sztuki bydła, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych baranków. Był to dar ofiarny Gamaliela, syna Pedahcura.+ 60  W dziewiątym dniu — naczelnik+ synów Beniamina, Abidan,+ syn Gideoniego. 61  Jego darem ofiarnym była jedna srebrna misa ważąca sto trzydzieści sykli, jedna srebrna czasza z siedemdziesięciu sykli według sykla świętego miejsca, obie pełne wybornej mąki nasączonej oliwą, na ofiarę zbożową;+ 62  jeden złoty kielich z dziesięciu sykli, pełen kadzidła; 63  jeden młody byk, jeden baran, jeden baranek jednoroczny, na całopalenie;+ 64  jedno koźlę z kóz na dar ofiarny za grzech;+ 65  a na ofiarę współuczestnictwa+ dwie sztuki bydła, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych baranków. Był to dar ofiarny Abidana, syna Gideoniego.+ 66  W dziesiątym dniu — naczelnik synów Dana, Achiezer,+ syn Ammiszaddaja. 67  Jego darem ofiarnym była jedna srebrna misa ważąca sto trzydzieści sykli, jedna srebrna czasza z siedemdziesięciu sykli według sykla świętego miejsca, obie pełne wybornej mąki nasączonej oliwą, na ofiarę zbożową;+ 68  jeden złoty kielich z dziesięciu sykli, pełen kadzidła; 69  jeden młody byk, jeden baran, jeden baranek jednoroczny, na całopalenie;+ 70  jedno koźlę z kóz na dar ofiarny za grzech;+ 71  a na ofiarę współuczestnictwa+ dwie sztuki bydła, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych baranków. Był to dar ofiarny Achiezera, syna Ammiszaddaja.+ 72  W jedenastym dniu — naczelnik synów Aszera, Pagiel,+ syn Ochrana. 73  Jego darem ofiarnym była jedna srebrna misa ważąca sto trzydzieści sykli, jedna srebrna czasza z siedemdziesięciu sykli według sykla świętego miejsca, obie pełne wybornej mąki nasączonej oliwą, na ofiarę zbożową;+ 74  jeden złoty kielich z dziesięciu sykli, pełen kadzidła;+ 75  jeden młody byk, jeden baran, jeden baranek jednoroczny, na całopalenie;+ 76  jedno koźlę z kóz na dar ofiarny za grzech;+ 77  a na ofiarę współuczestnictwa+ dwie sztuki bydła, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych baranków. Był to dar ofiarny Pagiela, syna Ochrana.+ 78  W dwunastym dniu — naczelnik synów Naftalego, Achira,+ syn Enana. 79  Jego darem ofiarnym była jedna srebrna misa ważąca sto trzydzieści sykli, jedna srebrna czasza z siedemdziesięciu sykli według sykla świętego miejsca, obie pełne wybornej mąki nasączonej oliwą, na ofiarę zbożową;+ 80  jeden złoty kielich z dziesięciu sykli, pełen kadzidła;+ 81  jeden młody byk, jeden baran, jeden baranek jednoroczny, na całopalenie;+ 82  jedno koźlę z kóz na dar ofiarny za grzech;+ 83  a na ofiarę współuczestnictwa+ dwie sztuki bydła, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych baranków. Był to dar ofiarny Achira, syna Enana.+ 84  Oto dar ofiarny od naczelników+ Izraela na uroczystość poświęcenia+ ołtarza w dniu namaszczenia go: dwanaście srebrnych mis, dwanaście srebrnych czasz,+ dwanaście złotych kielichów; 85  sto trzydzieści sykli na każdą srebrną misę i siedemdziesiąt na każdą czaszę — wszystkiego srebra tych naczyń było dwa tysiące czterysta sykli według sykla świętego miejsca;+ 86  dwanaście złotych kielichów+ pełnych kadzidła, po dziesięć sykli na kielich według sykla świętego miejsca — wszystkiego złota kielichów było sto dwadzieścia sykli; 87  wszystkiego bydła na całopalenie+ było: dwanaście byków, dwanaście baranów, dwanaście jednorocznych baranków oraz ich ofiary zbożowe,+ a także dwanaście koźląt z kóz na dar ofiarny za grzech;+ 88  a wszystkiego bydła na ofiarę współuczestnictwa+ było: dwadzieścia cztery byki, sześćdziesiąt baranów, sześćdziesiąt kozłów, sześćdziesiąt jednorocznych baranków. Był to dar ofiarny na uroczystość poświęcenia+ ołtarza po jego namaszczeniu.+ 89  A ilekroć Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, by z Nim mówić,+ słyszał głos rozmawiający z nim znad pokrywy,+ która była na Arce Świadectwa, spomiędzy dwóch cherubów;+ i mówił do niego.

Przypisy