Liczb 4:1-49

4  Potem Jehowa rzekł do Mojżesza i Aarona, mówiąc:  „Zostanie dokonany spis ogólnej liczby synów Kehata+ spośród synów Lewiego według ich rodzin w domu ich ojców,  od trzydziestu lat wzwyż+ aż do pięćdziesięciu lat,+ wszystkich, którzy wchodzą w skład grona usługujących,+ by wykonywać pracę w namiocie spotkania.  „Oto służba synów Kehata w namiocie spotkania.+ Jest ona czymś szczególnie świętym:  Gdy obóz będzie wyruszał, Aaron i jego synowie wejdą i zdejmą zasłonę oddzielającą,+ i przykryją nią Arkę+ Świadectwa.  I położą na nią nakrycie ze skór foczych,+ a na wierzchu rozciągną całą niebieską tkaninę, i założą drążki.+  „I rozciągną niebieską tkaninę na stole+ chlebów pokładnych, i położą na nim miski+ i kielichy, i czasze,+ i dzbany na ofiarę płynną; i ma być na nim stały chleb.+  A na nich rozciągną tkaninę barwioną szkarłatem z czerwców+ i przykryją go nakryciem ze skór foczych,+ i założą jego drążki.+  I wezmą niebieską tkaninę, i przykryją świecznik+ stanowiący źródło światła oraz jego lampy+ i szczypce,+ i popielnice,+ a także wszystkie naczynia+ na oliwę, których się przy nim używa. 10  I włożą go oraz wszystkie jego przybory w nakrycie ze skór foczych,+ i położą to na noszach. 11  A na złotym ołtarzu+ rozciągną niebieską tkaninę i przykryją go nakryciem ze skór foczych,+ i założą jego drążki.+ 12  I wezmą wszystkie sprzęty+ do służby, których się używa w świętym miejscu, i włożą je w niebieską tkaninę, i przykryją je nakryciem ze skór foczych,+ i położą je na noszach. 13  „I usuną tłusty popiół z ołtarza,+ i rozciągną na nim tkaninę z wełny barwionej czerwonawą purpurą. 14  I położą na nim wszystkie przybory, których przy nim używają, popielnice, widełki i łopatki oraz czasze — wszystkie przybory ołtarza;+ i rozciągną na nim nakrycie ze skór foczych, i założą jego drążki.+ 15  „A gdy obóz będzie wyruszał, Aaron oraz jego synowie zakończą przykrywanie świętego miejsca+ oraz wszystkich sprzętów+ świętego miejsca, potem zaś przyjdą synowie Kehata, by je nieść,+ lecz nie wolno im dotknąć+ świętego miejsca, żeby nie pomarli. Wszystko to w namiocie spotkania stanowi ciężar do noszenia przez synów Kehata.+ 16  „A Eleazar, syn kapłana Aarona, ma nadzór+ nad oliwą+ na oświetlenie i nad wonnym kadzidłem,+ i ustawiczną ofiarą zbożową+ oraz nad olejkiem do namaszczania+ — nadzór nad całym przybytkiem i wszystkim, co w nim jest, nad świętym miejscem i jego sprzętami”. 17  I Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza i Aarona, mówiąc: 18  „Niech plemię rodzin Kehatytów+ nie zostanie wytracone spośród Lewitów. 19  Lecz uczyńcie to dla nich, by mogli pozostać przy życiu i nie umrzeć z powodu zbliżania się do rzeczy najświętszych.+ Aaron i jego synowie wejdą i wyznaczą każdemu z nich jego służbę i ciężar, który ma nosić. 20  Im zaś ani na chwilę nie wolno wejść, by zobaczyć święte rzeczy, żeby nie musieli umrzeć”.+ 21  Potem Jehowa rzekł do Mojżesza, mówiąc: 22  „Zostanie dokonany spis ogólnej liczby synów Gerszona+ — według domu ich ojców, według ich rodzin. 23  Spiszesz ich od trzydziestu lat wzwyż aż do pięćdziesięciu lat,+ wszystkich, którzy wchodzą w skład grona usługujących, by pełnić służbę w namiocie spotkania. 24  Oto służba rodzin Gerszonitów, co się tyczy usługiwania i noszenia.+ 25  A mają przenosić płótna namiotowe+ przybytku oraz namiot spotkania,+ jego nakrycie+ i nakrycie ze skóry foczej,+ które jest na wierzchu, i kotarę+ u wejścia do namiotu spotkania, 26  i zasłony+ dziedzińca, i kotarę u wejścia+ do bramy dziedzińca, który jest dookoła przybytku i ołtarza, jak również ich linki namiotowe i wszystkie ich sprzęty do służby oraz wszystko, czym się wykonuje pracę. Tak mają pełnić służbę. 27  Wszelka służba synów Gerszonitów+ związana ze wszystkimi ich ciężarami oraz z całym ich usługiwaniem ma się odbywać na rozkaz Aarona i jego synów+ i stosownie do obowiązku wyznaczycie im wszystkie ich ciężary. 28  Oto służba rodzin synów Gerszonitów+ w namiocie spotkania, a ich obowiązkowa służba podlega ręce Itamara,+ syna kapłana Aarona. 29  „Synów Merariego+ spiszesz według ich rodzin w domu ich ojców. 30  Spiszesz ich od trzydziestu lat wzwyż do pięćdziesięciu lat, wszystkich, którzy wchodzą w skład grona usługujących, by pełnić służbę w namiocie spotkania.+ 31  A oto ich obowiązek, ich ciężar,+ stosownie do całej ich służby w namiocie spotkania: ramy+ przybytku i jego poprzeczki,+ i słupy,+ i podstawy z gniazdem,+ 32  jak również słupy+ dziedzińca dookoła i ich podstawy z gniazdem,+ i paliki namiotowe,+ i linki namiotowe wraz z całym ich wyposażeniem oraz cała służba przy nich. I według ich imion wyznaczycie wyposażenie, które wchodzi w zakres ich obowiązku, jako przydzielony im ciężar.+ 33  Oto służba rodzin synów Merariego+ stosownie do całej ich służby w namiocie spotkania, podlegającej ręce Itamara, syna kapłana Aarona”.+ 34  A Mojżesz i Aaron oraz naczelnicy+ zgromadzenia przystąpili do spisania synów Kehatytów+ według ich rodzin i według domu ich ojców, 35  od trzydziestu+ lat wzwyż do pięćdziesięciu lat,+ wszystkich, którzy wchodzili w skład grona usługujących, by pełnić służbę w namiocie spotkania.+ 36  A spisanych spośród nich według ich rodzin było dwa tysiące siedmiuset pięćdziesięciu.+ 37  Są to spisani+ z rodzin Kehatytów, wszyscy usługujący w namiocie spotkania, których Mojżesz i Aaron spisali na rozkaz Jehowy dany za pośrednictwem Mojżesza. 38  A spisanych z synów Gerszona+ według ich rodzin i według domu ich ojców, 39  od trzydziestu lat wzwyż do pięćdziesięciu lat, wszystkich, którzy wchodzili w skład grona usługujących, by pełnić służbę w namiocie spotkania,+ 40  spisanych spośród nich według ich rodzin, według domu ich ojców, było dwa tysiące sześciuset trzydziestu.+ 41  Oto spisani z rodzin synów Gerszona, wszyscy usługujący w namiocie spotkania, których Mojżesz i Aaron spisali na rozkaz Jehowy.+ 42  Spisanych zaś z rodzin synów Merariego według ich rodzin, według domu ich ojców, 43  od trzydziestu lat wzwyż do pięćdziesięciu lat, wszystkich, którzy wchodzą w skład grona usługujących, by pełnić służbę w namiocie spotkania,+ 44  spisanych spośród nich według ich rodzin było trzy tysiące dwustu.+ 45  Oto spisani z rodzin synów Merariego, których Mojżesz i Aaron spisali na rozkaz Jehowy dany za pośrednictwem Mojżesza.+ 46  Wszystkich spisanych, których Mojżesz i Aaron oraz naczelnicy Izraela spisali jako Lewitów według ich rodzin i według domu ich ojców, 47  od trzydziestu lat wzwyż do pięćdziesięciu lat,+ wszystkich, którzy przychodzą pełnić mozolną służbę i służbę noszenia ciężarów w namiocie spotkania,+ 48  spisanych spośród nich było osiem tysięcy pięciuset osiemdziesięciu.+ 49  Na rozkaz Jehowy zostali oni spisani przez Mojżesza, każdy stosownie do swej służby i noszonego ciężaru; a zostali spisani, jak to Jehowa nakazał Mojżeszowi.+

Przypisy