Liczb 36:1-13

36  A mężowie będący głowami domów patriarchalnych z rodziny synów Gileada, syna Machira,+ syna Manassesa, z rodzin synów Józefa, zaczęli podchodzić i mówić wobec Mojżesza oraz naczelników, będących głowami domów patriarchalnych synów Izraela,  i rzekli: „Jehowa nakazał memu panu, by przez los+ dał tę ziemię w dziedzictwo synom Izraela; ponadto mój pan otrzymał od Jehowy nakaz, by dziedzictwo Celofchada, naszego brata, dać jego córkom.+  Gdyby któryś z synów spośród innych plemion synów Izraela pojął je za żony, to dziedzictwo kobiet zostałoby odjęte od dziedzictwa naszych ojców i dodane do dziedzictwa plemienia, do którego by należały, tak iż zostałoby ono odjęte od losu naszego dziedzictwa.+  A jeśli dla synów Izraela nastanie Jubileusz,+ dziedzictwo kobiet zostanie dodane do dziedzictwa plemienia, do którego będą należeć; tak iż ich dziedzictwo zostanie odjęte od dziedzictwa plemienia naszych ojców”.  Wtedy Mojżesz na rozkaz Jehowy nakazał synom Izraela, mówiąc: „Plemię synów Józefa mówi słusznie.  Oto słowo, które Jehowa nakazał w sprawie córek Celofchada,+ mówiąc: ‚Mogą zostać żonami tych, których sobie upodobają. Tylko powinny zostać żonami w rodzinie plemienia swych ojców.+  I żadne dziedzictwo synów Izraela nie ma przechodzić od plemienia do plemienia, gdyż synowie Izraela mają się trzymać każdy dziedzictwa plemienia swych praojców.  I każda córka otrzymująca w posiadanie jakieś dziedzictwo z plemion synów Izraela ma zostać żoną kogoś z rodziny plemienia swego ojca,+ żeby synowie Izraela mogli otrzymać w posiadanie każdy dziedzictwo swych praojców.  I żadne dziedzictwo nie ma przechodzić od jednego plemienia do drugiego plemienia, gdyż plemiona synów Izraela mają się trzymać każde swojego dziedzictwa’”. 10  Jak Jehowa nakazał Mojżeszowi, tak córki Celofchada uczyniły.+ 11  Toteż Machla, Tirca i Chogla, i Milka, i Noa, córki Celofchada,+ zostały żonami synów swoich stryjów. 12  Zostały żonami niektórych z rodzin synów Manassesa, syna Józefa, żeby ich dziedzictwo mogło pozostać przy plemieniu rodziny ich ojca. 13  Oto przykazania+ i sądownicze rozstrzygnięcia, które Jehowa za pośrednictwem Mojżesza nakazał synom Izraela na pustynnych równinach moabskich nad Jordanem, naprzeciw Jerycha.+

Przypisy