Liczb 34:1-29

34  I Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza, mówiąc:  „Nakaż synom Izraela i powiedz im: ‚Wchodzicie do ziemi Kanaan.+ Jest to ziemia, która przypadnie wam w dziedzictwie,+ ziemia Kanaan według swych granic.+  „‚Wasza południowa strona będzie się ciągnąć od pustkowia Cin wzdłuż Edomu,+ a wasza południowa granica będzie się ciągnąć od skraju Morza Słonego+ na wschodzie.  I wasza granica zmieni kierunek od południowej strony stoku Akrabbim,+ i przejdzie do Cin, a jej kraniec będzie na południe od Kadesz-Barnea;+ i będzie się ciągnąć do Chacar-Addar,+ i przejdzie do Acmonu.  A w Acmonie granica zmieni kierunek ku Dolinie Potoku Egipskiego,+ a jej kraniec sięgnie Morza.+  „‚Granicą zachodnią+ będzie dla was Morze Wielkie i wybrzeże. To będzie wasza zachodnia granica.  „‚A taka będzie wasza granica północna: Od Morza Wielkiego wyznaczycie sobie granicę aż po górę Hor.+  Od góry Hor wyznaczycie granicę aż po wejście do Chamatu,+ a kraniec tej granicy będzie w Cedadzie.+  Granica ta dojdzie do Zifronu, a jej krańcem będzie Chacar-Enan.+ Będzie to wasza północna granica. 10  „‚Potem wyznaczycie sobie granicę wschodnią od Chacar-Enanu aż po Szefam. 11  I granica ta będzie schodzić od Szefamu aż do Ribli na wschód od Ainu, i granica ta będzie schodzić i stykać się ze wschodnim brzegiem morza Kinneret.+ 12  I granica ta będzie schodzić do Jordanu, a jej krańcem będzie Morze Słone.+ To będzie wasza ziemia+ według jej granic ze wszystkich stron’”. 13  Mojżesz nakazał więc synom Izraela, mówiąc: „Oto ziemia, którą podzielicie między siebie jako posiadłość — przez los,+ tak jak Jehowa nakazał dać dziewięciu i pół plemienia.+ 14  Bo plemię synów Rubenitów według domu ich ojców i plemię synów Gadytów według domu ich ojców już wzięły, pół plemienia Manassesa też już wzięło swoje dziedzictwo.+ 15  Dwa i pół plemienia już wzięło swe dziedzictwo w regionie nadjordańskim naprzeciw Jerycha na wschodzie, w kierunku wschodu słońca”.+ 16  I Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza, mówiąc: 17  „Oto imiona mężów, którzy podzielą wam tę ziemię w celu wzięcia jej w posiadanie: kapłan Eleazar+ i Jozue, syn Nuna.+ 18  I weźmiecie jednego naczelnika z każdego plemienia, by podzielić ziemię celem wzięcia jej w posiadanie.+ 19  A oto imiona tych mężów: Z plemienia Judy+ Kaleb, syn Jefunnego;+ 20  a z plemienia synów Symeona+ Szemuel, syn Ammihuda; 21  z plemienia Beniamina+ Elidad, syn Kislona; 22  a z plemienia synów Dana+ naczelnik Bukki, syn Jogliego; 23  z synów Józefa:+ z plemienia synów Manassesa+ naczelnik Channiel, syn Efoda; 24  a z plemienia synów Efraima+ naczelnik Kemuel, syn Sziftana; 25  a z plemienia synów Zebulona+ naczelnik Elicafan, syn Parnacha; 26  a z plemienia synów Issachara+ naczelnik Paltiel, syn Azzana; 27  a z plemienia synów Aszera+ naczelnik Achihud, syn Szelomiego; 28  a z plemienia synów Naftalego+ naczelnik Pedahel, syn Ammihuda”. 29  Oto ci, którym Jehowa nakazał uczynić synów Izraela właścicielami ziemskimi w ziemi Kanaan.+

Przypisy