Liczb 33:1-56

33  To były etapy wędrówki synów Izraela, którzy wyszli z ziemi egipskiej+ w swoich zastępach+ pod ręką Mojżesza i Aarona.+  Mojżesz zaś spisywał miejsca wymarszu według ich etapów na rozkaz Jehowy; a oto etapy od jednego miejsca ich wymarszu do drugiego:+  I wyruszyli z Rameses+ w miesiącu pierwszym, piętnastego dnia miesiąca pierwszego.+ Zaraz nazajutrz po Passze+ synowie Izraela wyszli z podniesioną ręką na oczach wszystkich Egipcjan.+  Przez cały ten czas Egipcjanie grzebali tych, których Jehowa zabił wśród nich, czyli wszystkich pierworodnych;+ i Jehowa wykonał wyroki na ich bogach.+  Toteż synowie Izraela wyruszyli z Rameses+ i rozłożyli się obozem w Sukkot.+  Potem wyruszyli z Sukkot i rozłożyli się obozem w Etam,+ które się znajduje na skraju pustkowia.  Następnie wyruszyli z Etam i zawrócili ku Pi-Hachirot,+ które leży naprzeciw Baal-Cefon;+ i rozłożyli się obozem przed Migdol.+  Później wyruszyli z Pi-Hachirot i przeprawili się przez środek morza+ na pustkowie,+ i maszerowali trzy dni drogi przez pustkowie Etam,+ i rozłożyli się obozem w Mara.+  Potem wyruszyli z Mara i przybyli do Elim.+ A w Elim było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm. Tam więc obozowali. 10  Następnie wyruszyli z Elim i rozłożyli się obozem nad Morzem Czerwonym. 11  Później wyruszyli znad Morza Czerwonego i stanęli obozem na pustkowiu Sin.+ 12  Potem wyruszyli z pustkowia Sin i rozłożyli się obozem w Dofka. 13  Później wyruszyli z Dofka i rozłożyli się obozem w Alusz. 14  Następnie wyruszyli z Alusz i rozłożyli się obozem w Refidim.+ A nie było tam dla ludu wody do picia. 15  Później wyruszyli z Refidim i rozłożyli się obozem na pustkowiu Synaj.+ 16  Później wyruszyli z pustkowia Synaj i rozłożyli się obozem w Kibrot-Hattaawa.+ 17  Potem wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozłożyli się obozem w Chacerot.+ 18  Później wyruszyli z Chacerot i rozłożyli się obozem w Ritmie. 19  Następnie wyruszyli z Ritmy i rozłożyli się obozem w Rimmon-Perec. 20  Potem wyruszyli z Rimmon-Perec i rozłożyli się obozem w Libnie. 21  Później wyruszyli z Libny i rozłożyli się obozem w Rissie. 22  Następnie wyruszyli z Rissy i rozłożyli się obozem w Kehelat. 23  Potem wyruszyli z Kehelat i rozłożyli się obozem na górze Szefer. 24  Później wyruszyli z góry Szefer i rozłożyli się obozem+ w Charadzie. 25  Potem wyruszyli z Charady i rozłożyli się obozem w Makhelot. 26  Następnie wyruszyli+ z Makhelot i rozłożyli się obozem w Tachat. 27  Później wyruszyli z Tachat i rozłożyli się obozem w Terach. 28  Potem wyruszyli z Terach i rozłożyli się obozem w Mitce. 29  Później wyruszyli z Mitki i rozłożyli się obozem w Chaszmonie. 30  Następnie wyruszyli z Chaszmony i rozłożyli się obozem w Moserot. 31  Potem wyruszyli z Moserot i rozłożyli się obozem w Bene-Jaakan.+ 32  Później wyruszyli z Bene-Jaakan i rozłożyli się obozem w Chor-Haggidgad. 33  Następnie wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozłożyli się obozem w Jotbacie.+ 34  Później wyruszyli z Jotbaty i rozłożyli się obozem w Abronie. 35  Potem wyruszyli z Abrony i rozłożyli się obozem w Ecjon-Geber.+ 36  Później wyruszyli z Ecjon-Geber i rozłożyli się obozem na pustkowiu Cin,+ czyli w Kadesz. 37  Później wyruszyli z Kadesz i rozłożyli się obozem na górze Hor,+ na granicy ziemi edomskiej. 38  A kapłan Aaron udał się na rozkaz Jehowy na górę Hor i tam umarł w roku czterdziestym od wyjścia synów Izraela z ziemi egipskiej, w miesiącu piątym, pierwszego dnia tego miesiąca.+ 39  Aaron zaś miał sto dwadzieścia trzy lata, gdy umarł na górze Hor. 40  A Kananejczyk, król Aradu,+ gdy mieszkał w Negebie,+ w ziemi Kanaan, usłyszał, że nadciągają synowie Izraela. 41  Po pewnym czasie wyruszyli z góry Hor+ i rozłożyli się obozem w Calmonie. 42  Później wyruszyli z Calmony i rozłożyli się obozem w Punon. 43  Następnie wyruszyli z Punon i rozłożyli się obozem w Obot.+ 44  Potem wyruszyli z Obot i rozłożyli się obozem w Ijje-Abarim na granicy Moabu.+ 45  Później wyruszyli z Ijjim i rozłożyli się obozem w Dibon-Gad.+ 46  Następnie wyruszyli z Dibon-Gad i rozłożyli się obozem w Almon-Diblataim. 47  Potem wyruszyli z Almon-Diblataim+ i rozłożyli się obozem w górach Abarim+ naprzeciw Nebo.+ 48  W końcu wyruszyli z gór Abarim i stanęli obozem na pustynnych równinach moabskich+ nad Jordanem, naprzeciw Jerycha. 49  I obozowali nad Jordanem od Bet-Jeszimot+ aż do Abel-Szittim+ na pustynnych równinach moabskich. 50  I Jehowa odezwał się do Mojżesza na pustynnych równinach moabskich nad Jordanem naprzeciw Jerycha,+ mówiąc: 51  „Przemów do synów Izraela i powiedz im: ‚Przeprawiacie się przez Jordan do ziemi Kanaan.+ 52  I wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi, i zniszczycie wszystkie ich kamienne figury,+ a wszystkie ich posągi lane z metalu+ macie zniszczyć i wszystkie ich święte wyżyny macie unicestwić.+ 53  I weźmiecie w posiadanie tę ziemię, i będziecie w niej mieszkać, gdyż dam wam tę ziemię, byście wzięli ją w posiadanie.+ 54  I podzielicie tę ziemię jako posiadłość przez los+ według swych rodzin.+ Licznemu zwiększycie jego dziedzictwo, a mniej licznemu zmniejszycie jego dziedzictwo.+ Gdzie los dla niego padnie, tam będzie jego.+ Według plemion swych ojców macie sobie zapewnić własność ziemską.+ 55  „‚Jeśli jednak nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi,+ to ci z nich, których pozostawicie, będą kolcami w waszych oczach i cierniami w waszych bokach i będą was nękać na ziemi, w której będziecie mieszkać.+ 56  Jak więc zamyśliłem uczynić im, tak uczynię wam’”.+

Przypisy