Liczb 31:1-54

31  Następnie Jehowa rzekł do Mojżesza, mówiąc:  „Wywrzyj na Midianitach+ pomstę+ za synów Izraela. Potem zostaniesz przyłączony do swego ludu”.+  Mojżesz powiedział więc do ludu, mówiąc: „Uzbrójcie mężczyzn spośród siebie do wojska, żeby wystąpili przeciwko Midianowi celem wywarcia pomsty Jehowy na Midianie.+  Wyślecie do wojska po tysiącu z każdego plemienia, ze wszystkich plemion Izraela”.  Toteż z tysięcy+ Izraela wyznaczono po tysiącu z plemienia, dwanaście tysięcy wyposażonych do wojska.+  Wówczas Mojżesz wysłał ich, po tysiącu z każdego plemienia, do wojska, ich oraz Pinechasa,+ syna kapłana Eleazara, do wojska, a w jego ręku były święte przedmioty i trąby+ do grania sygnałów.  I wszczęli wojnę przeciwko Midianowi, tak jak Jehowa nakazał Mojżeszowi, i zabili każdego mężczyznę.+  A oprócz innych zabitych zabili królów Midianu: Ewiego i Rekema, i Cura, i Chura, i Rebę — pięciu królów Midianu;+ zabili mieczem także Balaama,+ syna Beora.  Lecz synowie Izraela uprowadzili kobiety midianickie i ich maleństwa;+ a wszystkie ich zwierzęta domowe oraz cały ich dobytek, jak również wszystkie ich środki utrzymania zagrabili. 10  I wszystkie ich miasta, w których się osiedlili, oraz wszystkie ich obozy otoczone murem spalili ogniem.+ 11  Wzięli też cały łup+ oraz całą zdobycz — ludzi i zwierzęta domowe. 12  I przyprowadzili do Mojżesza i kapłana Eleazara oraz do zgromadzenia synów Izraela jeńców i zdobycz, i łup, do obozu, na pustynne równiny moabskie,+ które leżą nad Jordanem naprzeciw Jerycha. 13  Wtedy Mojżesz i kapłan Eleazar oraz wszyscy naczelnicy zgromadzenia wyszli naprzeciw nich poza obóz. 14  I oburzył się Mojżesz na ustanowionych mężczyzn z sił bojowych,+ na przełożonych nad tysiącami i przełożonych nad setkami, którzy przyszli z wyprawy wojennej. 15  Mojżesz powiedział więc do nich: „Czy zachowaliście przy życiu każdą kobietę?+ 16  Przecież to one na słowo Balaama pobudzały synów Izraela do niewierności+ wobec Jehowy w związku z Peorem,+ tak iż na zgromadzenie Jehowy spadła plaga.+ 17  Zabijcie zatem każde maleństwo płci męskiej i zabijcie każdą kobietę, która już współżyła z mężczyzną, kładąc się z mężczyzną.+ 18  Natomiast zachowajcie dla siebie przy życiu wszystkie młodziutkie kobiety, które nie poznały, co to znaczy położyć się z mężczyzną.+ 19  Wy zaś obozujcie poza obozem przez siedem dni. Każdy, kto zabił jakąś duszę,+ i każdy, kto dotknął kogoś zabitego+ — macie się oczyścić+ trzeciego dnia i siódmego dnia, wy i wasi jeńcy. 20  I każdą szatę i każdy przedmiot skórzany, i wszystko, co wykonano z koziej sierści, i każdy drewniany przedmiot macie dla siebie oczyścić z grzechu”.+ 21  Potem kapłan Eleazar powiedział do wojowników, którzy wyruszyli do bitwy: „Oto ustawa prawa, którą Jehowa nakazał Mojżeszowi: 22  ‚Tylko złoto i srebro, miedź, żelazo, cynę i ołów — 23  wszystko, co się poddaje obróbce ogniowej+ — macie przeprowadzić przez ogień i będzie to czyste. Należy to jednak oczyścić wodą do oczyszczania.+ A wszystko, czego nie poddaje się obróbce ogniowej, macie przeprowadzić przez wodę.+ 24  I wypierzecie swe szaty w dniu siódmym, i będziecie czyści, potem zaś możecie przyjść do obozu’”.+ 25  I Jehowa tak przemówił do Mojżesza: 26  „Dokonaj spisu całej zdobyczy — pojmanych zarówno spośród ludzi, jak i zwierząt domowych — ty i kapłan Eleazar oraz głowy domów patriarchalnych zgromadzenia. 27  I zdobycz tę rozdziel po połowie między biorących udział w bitwie, którzy wyruszyli na wyprawę wojenną, i między całą resztę zgromadzenia.+ 28  A jako podatek+ dla Jehowy pobierz od wojowników, którzy wyruszyli na wyprawę wojenną, jedną duszę z pięciuset, z ludzi i ze stada, i z osłów, i z trzody. 29  Macie wziąć to z ich połowy i dasz to kapłanowi Eleazarowi jako daninę dla Jehowy.+ 30  A od połowy synów Izraela masz wziąć po jednej z pięćdziesięciu — z ludzi, ze stada, z osłów i z trzody, z wszelkiego zwierzęcia domowego — i dasz je Lewitom+ wywiązującym się z obowiązku wobec przybytku Jehowy”.+ 31  I Mojżesz oraz kapłan Eleazar uczynili tak, jak Jehowa nakazał Mojżeszowi. 32  A zdobycz, pozostała część łupu, którą uczestnicy wyprawy wojennej wzięli jako łup, wyniosła sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sztuk z trzody 33  i siedemdziesiąt dwa tysiące sztuk ze stada, 34  i sześćdziesiąt jeden tysięcy z osłów. 35  A dusz ludzkich+ spośród kobiet, które nie poznały, co to znaczy położyć się z mężczyzną,+ wszystkich tych dusz było trzydzieści dwa tysiące. 36  Połowa zaś, przypadająca tym, którzy wyruszyli na wyprawę wojenną, sięgnęła liczby trzystu trzydziestu siedmiu tysięcy pięciuset sztuk z trzody. 37  A podatek+ dla Jehowy z trzody wyniósł sześćset siedemdziesiąt pięć sztuk. 38  Ze stada zaś było trzydzieści sześć tysięcy sztuk, a z nich podatek dla Jehowy stanowiły siedemdziesiąt dwie sztuki. 39  Osłów zaś było trzydzieści tysięcy pięćset, a z nich podatek dla Jehowy stanowiło sześćdziesiąt jeden sztuk. 40  Dusz ludzkich zaś było szesnaście tysięcy, a z nich podatek dla Jehowy stanowiły trzydzieści dwie dusze. 41  Następnie Mojżesz dał podatek jako daninę dla Jehowy kapłanowi Eleazarowi,+ jak to Jehowa nakazał Mojżeszowi.+ 42  A z połowy należącej do synów Izraela, którą Mojżesz oddzielił od tego, co się należało mężom toczącym wojnę: 43  Połowa z trzody przypadająca zgromadzeniu liczyła trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset sztuk, 44  a ze stada — trzydzieści sześć tysięcy sztuk, 45  osłów zaś trzydzieści tysięcy pięćset, 46  a dusz ludzkich szesnaście tysięcy. 47  Potem z połowy należącej do synów Izraela Mojżesz wziął po jednej, którą należało wybrać z pięćdziesięciu, z ludzi i ze zwierząt domowych, i dał je Lewitom+ wywiązującym się z obowiązku+ wobec przybytku Jehowy, jak to Jehowa nakazał Mojżeszowi. 48  A mężowie wyznaczeni spośród tysięcy wojska,+ przełożeni nad tysiącami i przełożeni nad setkami,+ przyszli do Mojżesza 49  i powiedzieli Mojżeszowi: „Twoi słudzy dokonali spisu ogólnej liczby wojowników, którzy są do naszej dyspozycji, i nie zgłoszono, by choć jednego z nas brakowało.+ 50  Pozwól więc nam złożyć — każdemu to, co uznał za dar ofiarny dla Jehowy:+ złote przedmioty, łańcuszki na stopy oraz bransoletki, sygnety,+ kolczyki i niewieście ozdoby,+ by dokonać przebłagania za nasze dusze przed obliczem Jehowy”. 51  Toteż Mojżesz i kapłan Eleazar przyjęli od nich złoto+ — wszystkie kosztowności. 52  A wszystkiego złota stanowiącego daninę, którą złożono Jehowie, było szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sykli, od przełożonych nad tysiącami i od przełożonych nad setkami. 53  Wojownicy wzięli łup, każdy dla siebie.+ 54  Tak więc Mojżesz i kapłan Eleazar przyjęli to złoto od przełożonych nad tysiącami i nad setkami i przynieśli je do namiotu spotkania jako pamiątkę+ dla synów Izraela przed obliczem Jehowy.

Przypisy