Liczb 30:1-16

30  Potem Mojżesz rzekł do zwierzchników+ plemion synów Izraela, mówiąc: „Oto słowo, które nakazał Jehowa:  Jeżeli jakiś mężczyzna składa Jehowie ślub+ lub składa przysięgę,+ by swą duszę związać ślubem wstrzemięźliwości,+ nie wolno mu złamać swego słowa.+ Ma postępować zgodnie ze wszystkim, co wyszło z jego ust.+  „A jeśli jakaś kobieta składa Jehowie ślub+ albo w swej młodości wiąże się ślubem wstrzemięźliwości w domu swego ojca,  a jej ojciec słyszy jej ślub albo jej ślub wstrzemięźliwości, którym związała swą duszę, i jej ojciec milczy wobec niej, to wszystkie jej śluby pozostaną w mocy i każdy ślub wstrzemięźliwości,+ którym związała swą duszę, pozostanie w mocy.  Lecz jeśli ojciec zabronił jej tego w dniu, gdy słyszał wszystkie jej śluby albo jej śluby wstrzemięźliwości, którymi związała swą duszę, nie pozostanie to w mocy, lecz Jehowa jej przebaczy, gdyż ojciec jej zabronił.+  „Jeśli jednak należy ona do męża i ciąży na niej ślub+ albo nierozważna obietnica jej warg, którą związała swą duszę,  a jej mąż to słyszy i milczy wobec niej w dniu, gdy to słyszy, jej śluby pozostaną w mocy, pozostaną też w mocy+ jej śluby wstrzemięźliwości, którymi związała swą duszę.  Lecz jeśli jej mąż w dniu, gdy to usłyszy, zabroni jej,+ tym samym unieważni jej ślub, którym się związała, albo nierozważną obietnicę jej warg, którą związała swą duszę, i Jehowa jej przebaczy.+  „Jeśli chodzi o ślub wdowy lub rozwiedzionej, w jej wypadku wszystko, czym związała swą duszę, pozostanie w mocy. 10  „Jeśli jednak w domu swego męża ślubowała albo pod przysięgą związała swą duszę ślubem wstrzemięźliwości,+ 11  a jej mąż to słyszał i milczał wobec niej, nie zabronił jej, to wszystkie jej śluby pozostaną w mocy albo każdy ślub wstrzemięźliwości, którym związała swą duszę, pozostanie w mocy. 12  Lecz jeśli jej mąż całkowicie je unieważnił w dniu, gdy słyszał każdą wypowiedź jej warg jako jej śluby albo jako ślub wstrzemięźliwości jej duszy, to nie pozostaną one w mocy.+ Jej mąż je unieważnił i Jehowa jej przebaczy.+ 13  Każdy ślub albo każdą przysięgę ślubu wstrzemięźliwości, mające utrapić duszę,+ jej mąż ma potwierdzić albo jej mąż ma unieważnić. 14  Ale jeśli jej mąż całkowicie milczy wobec niej dzień po dniu, to potwierdza wszystkie jej śluby albo wszystkie jej śluby wstrzemięźliwości, które na niej ciążą.+ Potwierdził je, ponieważ milczał wobec niej w dniu, gdy je słyszał. 15  A jeśli całkowicie je unieważnia po tym, gdy je usłyszał, to poniesie jej winę.+ 16  „Oto przepisy, które Jehowa nakazał Mojżeszowi w sprawie między mężem a jego żoną,+ między ojcem a jego córką, gdy w swej młodości jest w domu swego ojca”.+

Przypisy