Liczb 29:1-40

29  „‚A w miesiącu siódmym, pierwszego dnia tego miesiąca, macie urządzić święte zgromadzenie.+ Nie wolno wam wykonywać żadnej ciężkiej pracy.+ Będzie to dla was dzień trąbienia.+  I złożycie jako całopalenie o kojącej woni dla Jehowy jednego młodego byka, jednego barana, siedem jednorocznych baranków, zdrowych;+  i ich ofiarę zbożową z wybornej mąki nasączonej oliwą, trzy dziesiąte miary na byka, dwie dziesiąte miary na barana+  i jedną dziesiątą miary na każdego baranka z tych siedmiu baranków;+  i jednego koziołka z kóz jako dar ofiarny za grzech, by dokonać za siebie przebłagania;+  oprócz comiesięcznego całopalenia+ i jego ofiary zbożowej+ oraz ustawicznego całopalenia+ i jego ofiary zbożowej,+ wraz z ich ofiarami płynnymi,+ według ustalonego dla nich sposobu postępowania, jako kojącą woń, ofiarę ogniową dla Jehowy.+  „‚A dziesiątego dnia tegoż siódmego miesiąca macie urządzić święte zgromadzenie+ i będziecie trapić swe dusze.+ Nie wolno wam wykonywać żadnej pracy.+  I złożycie jako całopalenie dla Jehowy, jako kojącą woń, jednego młodego byka, jednego barana, siedem jednorocznych baranków.+ Mają być zdrowe, według waszej oceny.+  A jako ich ofiarę zbożową z wybornej mąki nasączonej oliwą — trzy dziesiąte miary na byka, dwie dziesiąte miary na jednego barana,+ 10  po jednej dziesiątej miary na każdego baranka z tych siedmiu baranków;+ 11  jedno koźlę z kóz jako dar ofiarny za grzech, oprócz przebłagalnego daru ofiarnego za grzech+ i ustawicznego całopalenia oraz ich ofiary zbożowej, wraz z towarzyszącymi im ofiarami płynnymi.+ 12  „‚A piętnastego dnia miesiąca siódmego+ urządzicie święte zgromadzenie.+ Nie wolno wam wykonywać żadnej ciężkiej pracy+ i przez siedem dni będziecie obchodzić święto dla Jehowy.+ 13  I złożycie jako całopalenie+ ofiarę ogniową o kojącej woni dla Jehowy: trzynaście młodych byków, dwa barany, czternaście jednorocznych baranków. Mają być zdrowe.+ 14  A jako ich ofiarę zbożową wyborną mąkę nasączoną oliwą; trzy dziesiąte miary na każdego byka z tych trzynastu byków, dwie dziesiąte miary na każdego barana z tych dwóch baranów+ 15  i jedną dziesiątą miary na każdego baranka z tych czternastu baranków;+ 16  również jedno koźlę z kóz jako dar ofiarny za grzech, oprócz ustawicznego całopalenia, jego ofiary zbożowej i ofiary płynnej.+ 17  „‚A w drugim dniu dwanaście młodych byków, dwa barany, czternaście rocznych baranków, zdrowych;+ 18  oraz ich ofiarę zbożową+ i ich ofiary płynne+ przypadające na byki, barany i baranki, według ich liczby, zgodnie z ustalonym sposobem postępowania;+ 19  również jedno koźlę z kóz jako dar ofiarny za grzech,+ oprócz ustawicznego całopalenia i ich ofiary zbożowej oraz towarzyszących im ofiar płynnych.+ 20  „‚A w trzecim dniu jedenaście byków, dwa barany, czternaście rocznych baranków, zdrowych;+ 21  także ich ofiarę zbożową+ oraz ich ofiary płynne+ przypadające na byki, barany i baranki, według ich liczby, zgodnie z ustalonym sposobem postępowania; 22  również jednego kozła jako dar ofiarny za grzech,+ oprócz ustawicznego całopalenia i jego ofiary zbożowej oraz towarzyszących im ofiar płynnych. 23  „‚A w czwartym dniu dziesięć byków, dwa barany, czternaście rocznych baranków, zdrowych;+ 24  ich ofiarę zbożową+ oraz ich ofiary płynne+ przypadające na byki, barany i baranki, według ich liczby, zgodnie z ustalonym sposobem postępowania;+ 25  i jedno koźlę z kóz jako dar ofiarny za grzech,+ oprócz ustawicznego całopalenia,+ jego ofiary zbożowej i ofiary płynnej.+ 26  „‚A w piątym dniu dziewięć byków, dwa barany, czternaście rocznych baranków, zdrowych;+ 27  i ich ofiarę zbożową+ oraz ich ofiary płynne+ przypadające na byki, barany i baranki, według ich liczby, zgodnie z ustalonym sposobem postępowania;+ 28  i jednego kozła jako dar ofiarny za grzech,+ oprócz ustawicznego całopalenia oraz jego ofiary zbożowej i ofiary płynnej.+ 29  „‚A w szóstym dniu osiem byków, dwa barany, czternaście rocznych baranków, zdrowych;+ 30  i ich ofiarę zbożową+ oraz ich ofiary płynne+ przypadające na byki, barany i baranki, według ich liczby, zgodnie z ustalonym sposobem postępowania;+ 31  i jednego kozła jako dar ofiarny za grzech,+ oprócz ustawicznego całopalenia, jego ofiary zbożowej oraz ofiar płynnych.+ 32  „‚A w siódmym dniu siedem byków, dwa barany, czternaście rocznych baranków, zdrowych;+ 33  i ich ofiarę zbożową+ oraz ich ofiary płynne+ przypadające na byki, barany i baranki, według ich liczby, zgodnie z ustalonym dla nich sposobem postępowania;+ 34  i jednego kozła jako dar ofiarny za grzech,+ oprócz ustawicznego całopalenia, jego ofiary zbożowej i ofiary płynnej.+ 35  „‚A ósmego dnia macie urządzić uroczyste zgromadzenie.+ Nie wolno wam wykonywać żadnej ciężkiej pracy.+ 36  I złożycie jako całopalenie — ofiarę ogniową o kojącej woni dla Jehowy — jednego byka, jednego barana, siedem rocznych baranków, zdrowych;+ 37  i ich ofiarę zbożową+ oraz ich ofiary płynne+ przypadające na byka, barana i baranki, według ich liczby, zgodnie z ustalonym sposobem postępowania;+ 38  i jednego kozła jako dar ofiarny za grzech,+ oprócz ustawicznego całopalenia oraz jego ofiary zbożowej i ofiary płynnej.+ 39  „‚Będziecie to składać Jehowie podczas waszych okresowych świąt,+ oprócz waszych ślubowanych darów ofiarnych+ i waszych dobrowolnych darów ofiarnych,+ jako swe całopalenia+ i swe ofiary zbożowe,+ i swe ofiary płynne,+ i swe ofiary współuczestnictwa’”.+ 40  A Mojżesz powiedział synom Izraela wszystko, co Jehowa nakazał Mojżeszowi.+

Przypisy