Liczb 28:1-31

28  I Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza, mówiąc:  „Nakaż synom Izraela i powiedz im: ‚Macie dbać o to, by składać mi mój dar ofiarny, mój chleb,+ na moje ofiary ogniowe jako kojącą woń dla mnie+ — w ich wyznaczonych porach’.+  „I powiedz im: ‚Oto ofiara ogniowa, którą będziecie składać Jehowie: dwa zdrowe, roczne baranki dziennie jako ustawiczne całopalenie.+  Jednego baranka złożysz rano, a drugiego baranka złożysz między dwoma wieczorami,+  wraz z jedną dziesiątą efy+ wybornej mąki jako ofiarą zbożową,+ nasączoną ćwiercią hinu wytłoczonej oliwy;+  ustawiczne całopalenie,+ które złożono przy górze Synaj jako kojącą woń, ofiarę ogniową dla Jehowy,+  wraz z ofiarą płynną,+ ćwiercią hinu na każdego baranka.+ Wylej w świętym miejscu ofiarę płynną z odurzającego napoju+ dla Jehowy.  A drugiego baranka złożysz między dwoma wieczorami. Z taką samą ofiarą zbożową jak rano i z taką samą jej ofiarą płynną złożysz go jako ofiarę ogniową o kojącej woni dla Jehowy.+  „‚Lecz w dniu sabatu+ będą dwa zdrowe, roczne baranki oraz dwie dziesiąte miary wybornej mąki jako ofiara zbożowa nasączona oliwą, wraz z towarzyszącą jej ofiarą płynną, 10  jako sabatowe całopalenie w jego sabat, wraz z ustawicznym całopaleniem+ oraz jego ofiarą płynną.+ 11  „‚A na początku każdego z waszych miesięcy będziecie składać jako całopalenie dla Jehowy dwa młode byki i jednego barana, siedem zdrowych, rocznych baranków+ 12  oraz trzy dziesiąte miary wybornej mąki jako ofiarę zbożową+ nasączoną oliwą na każdego byka i dwie dziesiąte miary wybornej mąki jako ofiarę zbożową nasączoną oliwą na jednego barana,+ 13  i dziesiątą część wybornej mąki jako ofiarę zbożową nasączoną oliwą na każdego baranka — jako całopalenie, kojącą woń,+ ofiarę ogniową dla Jehowy. 14  A na ich ofiary płynne należy użyć pół+ hinu wina na byka i trzecią część+ hinu na barana oraz ćwierć+ hinu na baranka. Oto comiesięczne całopalenie przewidziane na dany miesiąc przez wszystkie miesiące roku.+ 15  Także jedno koźlę+ z kóz należy złożyć Jehowie jako dar ofiarny za grzech, oprócz ustawicznego całopalenia wraz z jego ofiarą płynną.+ 16  „‚A w miesiącu pierwszym, czternastego dnia tego miesiąca, będzie Pascha Jehowy.+ 17  A piętnastego dnia tego miesiąca będzie święto. Siedem dni będzie się jeść przaśniki.+ 18  W pierwszym dniu będzie święte zgromadzenie.+ Nie wolno wam wykonywać żadnej ciężkiej pracy.+ 19  I złożycie jako ofiarę ogniową, całopalenie+ dla Jehowy, dwa młode byki i jednego barana oraz siedem rocznych baranków.+ Mają one być zdrowe, według waszej oceny.+ 20  A jako ich ofiary zbożowe+ z wybornej mąki nasączonej oliwą będziecie składać trzy dziesiąte miary na byka i dwie dziesiąte miary+ na barana. 21  Będziecie składać dziesiątą część+ na każdego baranka z owych siedmiu baranków; 22  i jednego kozła daru ofiarnego za grzech dla dokonania za was przebłagania.+ 23  Będziecie je składać oprócz porannego całopalenia, które ma być ustawicznym+ całopaleniem.+ 24  Takie same jak te będziecie składać codziennie przez siedem dni jak chleb,+ ofiarę ogniową, o kojącej woni dla Jehowy.+ Będzie składana wraz z ustawicznym całopaleniem, a także jej ofiarą płynną. 25  W dniu siódmym urządzicie święte zgromadzenie.+ Nie wolno wam wykonywać żadnej ciężkiej pracy.+ 26  „‚A w dniu pierwszych dojrzałych plonów,+ gdy składacie nową ofiarę zbożową dla Jehowy, podczas waszego Święta Tygodni,+ macie urządzić święte zgromadzenie. Nie wolno wam wykonywać żadnej ciężkiej pracy.+ 27  I złożycie jako całopalenie o kojącej woni dla Jehowy dwa młode byki, jednego barana, siedem baranków, wszystkie jednoroczne;+ 28  a jako ich ofiarę zbożową z wybornej mąki nasączonej oliwą: trzy dziesiąte miary na każdego byka, dwie dziesiąte miary+ na jednego barana, 29  dziesiątą część+ na każdego baranka z tych siedmiu baranków; 30  jedno koźlę z kóz — dla dokonania za was przebłagania.+ 31  Złożycie je oprócz ustawicznego całopalenia i jego ofiary zbożowej.+ Mają one być zdrowe, według waszej oceny,+ wraz z ich ofiarami płynnymi.+

Przypisy