Liczb 27:1-23

27  Potem podeszły córki Celofchada,+ syna Chefera, syna Gileada, syna Machira, syna Manassesa+ z rodzin Manassesa, syna Józefa. A oto imiona jego córek: Machla, Noa i Chogla, i Milka, i Tirca.+  I stanęły przed Mojżeszem i przed kapłanem Eleazarem+ oraz przed naczelnikami i całym zgromadzeniem u wejścia do namiotu spotkania, mówiąc:  „Nasz ojciec umarł na tym pustkowiu,+ ale nie było go pośród tego zgromadzenia, to znaczy pośród tych, którzy wystąpili przeciwko Jehowie w zgromadzeniu Koracha,+ lecz umarł za własny grzech;+ a nie miał żadnych synów.  Czemuż imię naszego ojca miałoby zostać usunięte z jego rodziny tylko dlatego, że nie miał syna?+ Dajże nam posiadłość pośród braci naszego ojca”.+  Wtedy Mojżesz przedłożył ich sprawę Jehowie.+  A Jehowa tak rzekł do Mojżesza:  „Córki Celofchada mówią słusznie. Koniecznie daj im w posiadanie dziedzictwo pośród braci ich ojca i spraw, by na nie przeszło dziedzictwo ich ojca.+  A synom Izraela powiesz, mówiąc: ‚Jeżeli jakiś mężczyzna umrze, nie mając syna, sprawcie, by jego dziedzictwo przeszło na jego córkę.  A jeśli nie ma córki, to jego dziedzictwo dacie jego braciom. 10  Jeśli zaś nie ma braci, to jego dziedzictwo dacie braciom jego ojca. 11  A jeśli jego ojciec nie ma braci, to jego dziedzictwo dacie jego krewnemu,+ który z jego rodziny jest mu najbliższy, i on weźmie je w posiadanie. I będzie to ustawą na mocy sądowniczego rozstrzygnięcia dla synów Izraela, tak jak Jehowa nakazał Mojżeszowi’”. 12  Następnie Jehowa rzekł do Mojżesza: „Wstąp na tę górę Abarim+ i zobacz ziemię, którą dam synom Izraela.+ 13  Kiedy ją zobaczysz, zostaniesz przyłączony do swego ludu,+ tak jak został przyłączony twój brat Aaron,+ 14  ponieważ buntowaliście się przeciw mojemu rozkazowi na pustkowiu Cin podczas kłótni zgromadzenia,+ w związku z uświęceniem+ mnie na ich oczach u tych wód. Są to wody Meriba+ w Kadesz+ na pustkowiu Cin”.+ 15  Potem Mojżesz rzekł do Jehowy, mówiąc: 16  „Niechaj Jehowa, Bóg duchów+ wszelkiego ciała,+ wyznaczy nad zgromadzeniem męża,+ 17  który będzie wychodził przed nimi i który będzie wchodził przed nimi, i który będzie ich wyprowadzał, i który będzie ich wprowadzał,+ żeby zgromadzenie Jehowy nie było jak owce nie mające pasterza”.+ 18  Jehowa rzekł więc do Mojżesza: „Weź Jozuego, syna Nuna, męża, w którym jest duch,+ i połóż na nim swą rękę;+ 19  i postaw go przed kapłanem Eleazarem oraz przed całym zgromadzeniem, i na ich oczach powierz mu obowiązki.+ 20  I złóż na niego część swego dostojeństwa,+ żeby go słuchało+ całe zgromadzenie synów Izraela. 21  I będzie stawał przed kapłanem Eleazarem, a on będzie za niego pytał+ za pośrednictwem wyroku Urim+ przed obliczem Jehowy. Na jego rozkaz będą wychodzić i na jego rozkaz będą wchodzić, on i wszyscy synowie Izraela z nim oraz całe zgromadzenie”. 22  I Mojżesz uczynił tak, jak mu nakazał Jehowa. Wziął więc Jozuego i postawiwszy go przed kapłanem Eleazarem+ oraz przed całym zgromadzeniem, 23  położył na nim swe ręce, i powierzył mu obowiązki,+ jak to Jehowa powiedział przez Mojżesza.+

Przypisy