Liczb 25:1-18

25  A Izrael mieszkał w Szittim.+ Wtedy lud zaczął uprawiać nierząd z córkami Moabu.+  I kobiety te przyzywały lud do ofiar składanych ich bogom,+ a lud zaczął jeść i kłaniać się ich bogom.+  Izrael przystał więc do Baala z Peor;+ i zapłonął przeciw Izraelowi gniew Jehowy.+  Przeto Jehowa rzekł do Mojżesza: „Weź wszystkich zwierzchników ludu i wystaw ich Jehowie+ ku słońcu, by płonący gniew Jehowy odwrócił się od Izraela”.  Wtedy Mojżesz powiedział do sędziów Izraela:+ „Niech każdy z was zabije+ swych mężczyzn, którzy przystali do Baala z Peor”.  Lecz oto przyszedł mężczyzna+ spośród synów Izraela i prowadził do swych braci Midianitkę+ na oczach Mojżesza i na oczach całego zgromadzenia synów Izraela, oni zaś płakali u wejścia do namiotu spotkania.  Kiedy to zobaczył Pinechas,+ syn Eleazara, syna kapłana Aarona, od razu wstał spośród zgromadzenia i wziął w rękę dzidę.  Następnie poszedł za tym mężczyzną izraelskim do sklepionego namiotu i przebił ich oboje, mężczyznę izraelskiego i kobietę przez jej narządy rozrodcze. Wtedy została powstrzymana plaga spadająca na synów Izraela.+  A tych, którzy ponieśli śmierć od tej plagi, było ogółem dwadzieścia cztery tysiące.+ 10  Potem Jehowa rzekł do Mojżesza, mówiąc: 11  „Pinechas,+ syn Eleazara, syna kapłana Aarona, odwrócił mój srogi gniew+ od synów Izraela przez to, że nie tolerował pośród nich żadnej rywalizacji ze mną,+ tak iż w swym domaganiu się wyłącznego oddania nie wytraciłem synów Izraela.+ 12  Dlatego powiedz: ‚Oto ustanawiam z nim moje przymierze pokoju. 13  I będzie ono służyć jemu i jego potomstwu po nim za przymierze kapłaństwa po czas niezmierzony,+ ponieważ nie tolerował rywalizacji ze swoim Bogiem+ i dokonał przebłagania za synów Izraela’”.+ 14  A śmiertelnie ugodzony Izraelita, który wraz z Midianitką został śmiertelnie ugodzony, miał na imię Zimri i był synem Salu, naczelnikiem+ domu patriarchalnego Symeonitów. 15  Natomiast śmiertelnie ugodzona Midianitka miała na imię Kozbi i była córką Cura;+ był on naczelnikiem rodów domu patriarchalnego w Midianie.+ 16  Później Jehowa rzekł do Mojżesza, mówiąc: 17  „Niech Midianici będą nękani, wy zaś uderzcie na nich,+ 18  gdyż nękają was swymi przebiegłymi czynami,+ których przebiegle dopuszczali się przeciwko wam w związku z Peorem+ i w związku z Kozbi,+ córką midianickiego naczelnika — ich siostrą, która została śmiertelnie ugodzona+ w dniu plagi związanej z Peorem”.+

Przypisy