Liczb 24:1-25

24  Kiedy Balaam zobaczył, że było rzeczą dobrą w oczach Jehowy błogosławić Izraela, nie odszedł jak poprzednio,+ by poszukać złowieszczych znaków,+ lecz zwrócił twarz ku pustkowiu.  Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela obozującego według swoich plemion,+ spoczął na nim duch Boży.+  Toteż wypowiedział swą przypowieść,+ mówiąc: „Wypowiedź Balaama, syna Beora,i wypowiedź krzepkiego męża mającego oko nie zapieczętowane,+   wypowiedź słuchającego słów Bożych,+który ujrzał wizję Wszechmocnego,+padając z odsłoniętymi oczami:+   Jakże piękne są twoje namioty, Jakubie, twoje siedziby, Izraelu!+   Rozciągnęły się daleko jak doliny potoków,+jak ogrody nad rzeką.+Jak aloesy, które zasadził Jehowa,jak cedry nad wodami.+   Woda sączy się z jego dwu wiader skórzanych,a jego nasienie jest nad wieloma wodami.+Jego król+ będzie wyższy niż Agag,+a jego królestwo zostanie wydźwignięte.+   Bóg wyprowadza go z Egiptu;jego bieg jest szybki — jak dzikiego byka.+Pochłonie on narody, swych ciemięzców,+ich kości zaś pogryzie+ i rozbije ich swymi strzałami.+   Pochylił się, położył się jak lew,i jak lwa — któż waży się go przepłoszyć?+Ci, którzy cię błogosławią, są błogosławieni,+a ci, którzy cię przeklinają, są przeklęci”.+ 10  Wówczas Balak zapłonął gniewem na Balaama i klasnął w ręce,+ i przemówił Balak do Balaama: „Wezwałem cię, żebyś przeklął+ moich nieprzyjaciół, a oto ty wielce ich błogosławiłeś te trzy razy. 11  Teraz więc uchodź na swoje miejsce. Powiedziałem sobie, że muszę cię uhonorować,+ lecz oto Jehowa pozbawił cię szacunku”. 12  Balaam zaś rzekł do Balaka: „Czyż do twoich posłańców, których do mnie wysłałeś, nie powiedziałem, mówiąc: 13  ‚Choćby Balak miał mi dać swój dom pełen srebra i złota, nie mógłbym przekroczyć rozkazu Jehowy, by z serca uczynić coś dobrego albo złego. Cokolwiek by Jehowa powiedział, to będę mówił’?+ 14  Teraz więc odchodzę do swego ludu. Przyjdź, oznajmię ci,+ co ten lud później uczyni twemu ludowi, przy końcu dni”.+ 15  Powiedział zatem swą przypowieść,+ mówiąc: „Wypowiedź Balaama, syna Beora,i wypowiedź krzepkiego męża mającego oko nie zapieczętowane,+ 16  wypowiedź słuchającego słów Bożych+i znającego wiedzę o Najwyższym...Ujrzał wizję Wszechmocnego,+padając z odsłoniętymi oczami:+ 17  Ujrzę go,+ ale nie teraz;będę patrzył na niego, ale nie z bliska.Gwiazda+ wyjdzie z Jakuba,a berło powstanie z Izraela.+I roztrzaska on skronie głowy Moabu+i czaszkę wszystkich synów tumultu wojennego. 18  A Edom będzie posiadłością,+tak, Seir+ będzie posiadłością swych nieprzyjaciół,+natomiast Izrael okazuje odwagę. 19  I z Jakuba wyruszy ktoś na podbój,+i zgładzi każdego, kto w mieście pozostał przy życiu”.+ 20  Kiedy zobaczył Amaleka, ciągnął swą przypowieść i mówił:+ „Amalek był pierwszym z narodów,+lecz jego końcem będzie zguba”.+ 21  Kiedy zobaczył Kenitów,+ ciągnął dalej swą przypowieść i mówił: „Trwałe jest twoje mieszkanie, a twoje miejsce pobytu jest położone na skale. 22  Ale znajdzie się ktoś, kto doszczętnie spali Kajina.+Jak długo to jeszcze potrwa, zanim Asyria uprowadzi cię do niewoli?”+ 23  I jeszcze ciągnął swą przypowieść, i mówił:„Biada! Kto pozostanie przy życiu, gdy Bóg już to sprawi?+ 24  I będą okręty od wybrzeża Kittim,+i będą dręczyć Asyrię,+i będą dręczyć Eber.Lecz on też w końcu zginie”. 25  Potem Balaam wstał i poszedł, i wrócił na swoje miejsce.+ Również Balak poszedł swoją drogą.

Przypisy