Liczb 2:1-34

2  Potem Jehowa rzekł do Mojżesza i Aarona, mówiąc:  „Synowie Izraela mają stawać obozem, każdy przy swoim trójplemiennym oddziale,+ przy znakach domu swych ojców. Mają się rozkładać obozem wokoło — przed namiotem spotkania.  „A na wschodzie, ku wschodowi słońca, obozować będzie trójplemienny oddział obozu Judy w swych zastępach, a naczelnikiem synów Judy jest Nachszon,+ syn Amminadaba.  Jego zastęp oraz ich spisani to siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.+  Obok niego obozować będzie plemię Issachara,+ a naczelnikiem synów Issachara jest Netanel,+ syn Cuara.  Jego zastęp oraz jego spisani to pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.+  Także plemię Zebulona; a naczelnikiem synów Zebulona jest Eliab,+ syn Chelona.  Jego zastęp oraz jego spisani to pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.+  „Wszystkich spisanych w obozie Judy, w ich zastępach, jest sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterystu. Oni mają wyruszać pierwsi.+ 10  „Na południu będzie w swych zastępach trójplemienny oddział obozu Rubena,+ a naczelnikiem synów Rubena jest Elicur,+ syn Szedeura. 11  Jego zastęp oraz jego spisani to czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.+ 12  Obok niego obozować będzie plemię Symeona, a naczelnikiem synów Symeona jest Szelumiel,+ syn Curiszaddaja. 13  Jego zastęp oraz ich spisani to pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.+ 14  Także plemię Gada; a naczelnikiem synów Gada jest Eliasaf,+ syn Reuela. 15  Jego zastęp oraz ich spisani to czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu.+ 16  „Wszystkich spisanych w obozie Rubena, w ich zastępach, jest sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterystu pięćdziesięciu i oni mają wyruszać jako drudzy.+ 17  „Kiedy będzie wyruszał namiot spotkania,+ obóz Lewitów+ będzie w środku obozów. „Jak mają obozować, tak mają wyruszać,+ każdy na swoim miejscu, według ich trójplemiennych oddziałów. 18  „Na zachodzie będzie w swoich zastępach trójplemienny oddział obozu Efraima,+ a naczelnikiem synów Efraima jest Eliszama,+ syn Ammihuda. 19  Jego zastęp oraz ich spisani to czterdzieści tysięcy pięciuset.+ 20  Obok niego będzie plemię Manassesa,+ a naczelnikiem synów Manassesa jest Gamaliel,+ syn Pedahcura. 21  Jego zastęp oraz ich spisani to trzydzieści dwa tysiące dwustu.+ 22  Także plemię Beniamina;+ a naczelnikiem synów Beniamina jest Abidan,+ syn Gideoniego. 23  Jego zastęp oraz ich spisani to trzydzieści pięć tysięcy czterystu.+ 24  „Wszystkich spisanych w obozie Efraima, w ich zastępach, jest sto osiem tysięcy stu i oni mają wyruszać jako trzeci.+ 25  „Na północy będzie w swych zastępach trójplemienny oddział obozu Dana, a naczelnikiem synów Dana jest Achiezer,+ syn Ammiszaddaja. 26  Jego zastęp oraz ich spisani to sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.+ 27  Obok niego obozować będzie plemię Aszera, a naczelnikiem synów Aszera jest Pagiel,+ syn Ochrana. 28  Jego zastęp oraz ich spisani to czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.+ 29  Także plemię Naftalego;+ a naczelnikiem synów Naftalego jest Achira,+ syn Enana. 30  Jego zastęp oraz ich spisani to pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.+ 31  „Wszystkich spisanych w obozie Dana jest sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześciuset. Oni mają wyruszać jako ostatni+ — według swych trójplemiennych oddziałów”. 32  Oto spisani spośród synów Izraela według domu ich ojców; wszystkich spisanych w obozach w ich zastępach było sześćset trzy tysiące pięciuset pięćdziesięciu.+ 33  Lecz Lewici nie zostali spisani+ wśród synów Izraela, jak to Jehowa nakazał Mojżeszowi. 34  I synowie Izraela zaczęli czynić zgodnie ze wszystkim, co Jehowa nakazał Mojżeszowi.+ Tak stawali obozem w swych trójplemiennych oddziałach+ i tak wyruszali,+ wszyscy w swoich rodzinach, uwzględniając dom swoich ojców.

Przypisy