Liczb 16:1-50

16  I powstał Korach,+ syn Icchara,+ syna Kehata,+ syna Lewiego,+ razem z Datanem+ i Abiramem,+ synami Eliaba,+ oraz z Onem, synem Peleta, synami Rubena.+  I stanęli przed obliczem Mojżesza, oni oraz dwustu pięćdziesięciu mężów spośród synów Izraela, naczelników zgromadzenia, wzywanych na spotkanie, mężów sławnych.  Zebrali się więc przeciwko+ Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: „Dosyć tego, gdyż całe zgromadzenie, wszyscy oni są święci+ i Jehowa jest pośród nich.+ Czemuż więc mielibyście się wynosić ponad zbór Jehowy?”+  Kiedy Mojżesz to usłyszał, od razu padł na twarz.  Potem powiedział do Koracha i do całego jego zgromadzenia, mówiąc: „Rano Jehowa oznajmi, kto do niego należy+ i kto jest święty,+ i kto ma się do niego zbliżać;+ a kogo wybierze,+ ten będzie się do niego zbliżać.  Uczyńcie tak: Weźcie sobie kadzielnice,+ Korach i całe jego zgromadzenie,+  i włóżcie w nie ogień, i jutro wsypcie do nich kadzidło przed obliczem Jehowy, i niech będzie tak, że mąż, którego Jehowa wybierze,+ jest święty. Dosyć tego, synowie Lewiego!”+  I Mojżesz rzekł jeszcze do Koracha: „Posłuchajcie, proszę, synowie Lewiego.  Czy to dla was drobiazg, że Bóg Izraela oddzielił+ was od zgromadzenia Izraela i wziął was sobie, abyście pełnili służbę związaną z przybytkiem Jehowy i stali przed zgromadzeniem, aby im usługiwać,+ 10  i że przyciągnął ciebie, a wraz z tobą wszystkich twych braci, synów Lewiego? Czyż więc musicie jeszcze starać się zapewnić sobie urząd kapłański?+ 11  Dlatego ty i całe twoje zgromadzenie, które się zbiera, jesteście przeciwko Jehowie.+ Kim zaś jest Aaron, że szemracie przeciw niemu?”+ 12  Później Mojżesz posłał, by wezwać Datana i Abirama,+ synów Eliaba, lecz oni rzekli: „Nie przyjdziemy!+ 13  Czy to drobiazg, iż wyprowadziłeś nas z ziemi mlekiem i miodem płynącej, by nas uśmiercić na tym pustkowiu,+ że jeszcze usiłujesz we wszystkim odgrywać rolę księcia nad nami?+ 14  A przecież nie wprowadziłeś nas do ziemi mlekiem i miodem płynącej,+ aby dać nam w dziedzictwo pole i winnicę. Czy chcesz tym mężom wyłupić oczy? Nie przyjdziemy!” 15  Wtedy Mojżesz bardzo się rozgniewał i rzekł do Jehowy: „Nie patrz na ich ofiarę zbożową.+ Ani jednego osła nie wziąłem od nich, ani jednego z nich nie skrzywdziłem”.+ 16  Potem Mojżesz rzekł do Koracha:+ „Ty i całe twoje zgromadzenie stawcie się jutro przed obliczem Jehowy,+ ty i oni oraz Aaron. 17  I weźcie każdy swoją kadzielnicę, i nasypcie do nich kadzidła, i złóżcie przed Jehową każdy swoją kadzielnicę, dwieście pięćdziesiąt kadzielnic, również ty i Aaron — każdy swoją kadzielnicę”. 18  Wzięli więc każdy swoją kadzielnicę i włożyli w nie ogień, i nasypali do nich kadzidła, i stanęli przy wejściu do namiotu spotkania razem z Mojżeszem i Aaronem. 19  Kiedy Korach zebrał przeciwko nim całe to zgromadzenie+ przy wejściu do namiotu spotkania, całemu zgromadzeniu ukazała się chwała Jehowy.+ 20  A Jehowa rzekł do Mojżesza i Aarona, mówiąc: 21  „Odłączcie+ się od tego zgromadzenia, bym w jednej chwili mógł ich wytracić”.+ 22  Wtedy oni padli na twarze i rzekli: „Boże, Boże duchów wszelkiego ciała,+ czy gdy zgrzeszy tylko jeden człowiek, oburzasz się na całe zgromadzenie?”+ 23  Jehowa zaś rzekł do Mojżesza, mówiąc: 24  „Przemów do zgromadzenia i powiedz: ‚Oddalcie się od siedzib Koracha, Datana i Abirama!’”+ 25  Potem Mojżesz wstał i poszedł do Datana i Abirama, a razem z nim poszli starsi+ Izraela. 26  Wówczas rzekł do zgromadzenia, mówiąc: „Cofnijcie się, proszę, sprzed namiotów tych niegodziwych mężów i nie dotykajcie niczego, co do nich należy,+ żebyście nie zostali zmieceni w całym ich grzechu”. 27  Oni zaraz oddalili się sprzed przybytku Koracha, Datana i Abirama, z każdej strony, a Datan i Abiram wyszli i stanęli u wejścia do swoich namiotów+ razem ze swymi żonami i swymi synami oraz swymi maleństwami. 28  Wtedy rzekł Mojżesz: „Po tym poznacie, że posłał mnie Jehowa, abym dokonał wszystkich tych czynów,+ i że to nie jest z mojego serca:+ 29  Jeżeli ludzie ci umrą śmiercią, jaka spotyka całą ludzkość, i zostanie sprowadzona na nich kara, jaką jest karana cała ludzkość,+ to nie posłał mnie Jehowa.+ 30  Lecz jeśli ukaże się coś stworzonego, co stworzy Jehowa,+ i ziemia rozewrze swą paszczę, i pochłonie ich+ oraz wszystko, co do nich należy, i żywcem zstąpią do Szeolu,+ to poznacie, że mężowie ci odnieśli się do Jehowy ze wzgardą”.+ 31  A gdy tylko skończył wypowiadać wszystkie te słowa, ziemia, która była pod nimi, zaczęła się rozstępować.+ 32  I otworzyła ziemia swą paszczę, i pochłonęła ich oraz ich domowników i wszystkich ludzi, którzy należeli do Koracha, jak również całe mienie.+ 33  Oni więc i wszyscy, którzy do nich należeli, zstąpili żywcem do Szeolu i ziemia ich zakryła,+ tak iż zginęli spośród zboru.+ 34  A wszyscy Izraelici, którzy byli wokoło nich, uciekli na ich krzyk, zaczęli bowiem mówić: „Boimy się, że ziemia nas pochłonie!”+ 35  I wyszedł od Jehowy ogień,+ i pochłonął tych dwustu pięćdziesięciu mężów, którzy ofiarowali kadzidło.+ 36  Następnie Jehowa rzekł do Mojżesza, mówiąc: 37  „Powiedz Eleazarowi, synowi kapłana Aarona, by pozbierał z pogorzeliska kadzielnice:+ ‚I rozrzuć tam ogień; są one bowiem święte — 38  kadzielnice tych mężów, którzy zgrzeszyli przeciw własnym duszom.+ I należy z nich wykonać cienkie płytki metalowe jako pokrycie ołtarza,+ gdyż przynieśli je przed oblicze Jehowy, toteż stały się święte; i mają służyć za znak dla synów Izraela’”.+ 39  Kapłan Eleazar wziął zatem miedziane kadzielnice,+ przyniesione przez tych, którzy zostali spaleni, i przekuto je na pokrycie ołtarza 40  jako pamiątkę dla synów Izraela, żeby żaden obcy+ mężczyzna, który nie jest z potomstwa Aarona, nie zbliżał się, by zamieniać kadzidło w dym przed obliczem Jehowy,+ i żeby nikt nie stał się podobny do Koracha i jego zgromadzenia,+ jak to Jehowa powiedział do niego za pośrednictwem Mojżesza. 41  A już nazajutrz całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi,+ mówiąc: „To wy uśmierciliście lud Jehowy”. 42  A gdy zgromadzenie zebrało się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, zwrócili się oni ku namiotowi spotkania; a oto zakrył go obłok i ukazała się chwała Jehowy.+ 43  Również Mojżesz i Aaron przyszli przed namiot spotkania.+ 44  Wówczas Jehowa rzekł do Mojżesza, mówiąc: 45  „Wyjdźcie spośród tego zgromadzenia, żebym mógł ich wytracić w jednej chwili”.+ Wtedy padli oni na twarze.+ 46  Potem Mojżesz rzekł do Aarona: „Weź kadzielnicę i nałóż do niej ognia z ołtarza,+ i nasyp kadzidła, i idź szybko do zgromadzenia, i dokonaj za nich przebłagania,+ gdyż od oblicza Jehowy wyszło oburzenie.+ Zaczęła się plaga!” 47  Aaron od razu wziął ją, jak to powiedział Mojżesz, i pobiegł w środek zboru; a oto między ludem już się zaczęła plaga. Nasypał więc kadzidła i począł dokonywać przebłagania za lud. 48  I stał między martwymi a żywymi.+ Wreszcie plaga została powstrzymana.+ 49  Tych, którzy umarli od plagi, było ogółem czternaście tysięcy siedemset — oprócz tych, którzy umarli z powodu Koracha. 50  Gdy w końcu Aaron wrócił do Mojżesza, przed wejście do namiotu spotkania, plaga została powstrzymana.

Przypisy