Liczb 13:1-33

13  Wówczas Jehowa rzekł do Mojżesza, mówiąc:  „Wypraw mężów, żeby przeszpiegowali ziemię Kanaan, którą daję synom Izraela.+ Wyślecie po jednym mężu z każdego plemienia jego ojców, takiego, który jest między nimi naczelnikiem”.+  Mojżesz wysłał ich zatem na rozkaz Jehowy z pustkowia Paran.+ Wszyscy ci mężowie byli zwierzchnikami synów Izraela.  A oto ich imiona: Z plemienia Rubena Szammua, syn Zakkura;  z plemienia Symeona Szafat, syn Choriego;  z plemienia Judy Kaleb,+ syn Jefunnego;  z plemienia Issachara Jigal, syn Józefa;  z plemienia Efraima Hoszea,+ syn Nuna;  z plemienia Beniamina Palti, syn Rafu; 10  z plemienia Zebulona Gaddiel, syn Sodiego; 11  z plemienia Józefa,+ za plemię Manassesa,+ Gaddi, syn Susiego; 12  z plemienia Dana Ammiel, syn Gemalliego; 13  z plemienia Aszera Setur, syn Michaela; 14  z plemienia Naftalego Nachbi, syn Wafsiego; 15  z plemienia Gada Geuel, syn Machiego. 16  Są to imiona mężów, których Mojżesz wysłał celem przeszpiegowania tej ziemi. A Mojżesz dalej nazywał Hoszeę, syna Nuna, Jehoszuą.+ 17  Mojżesz zaś, wysyłając ich, żeby przeszpiegowali ziemię Kanaan, przemówił do nich: „Podejdźcie tu do Negebu+ i udajcie się w górzystą okolicę.+ 18  I zobaczcie, co to za ziemia+ i lud, który ją zamieszkuje, czy są silni, czy słabi, czy jest ich niewielu, czy dużo; 19  i jaka jest ziemia, w której mieszkają, czy jest dobra, czy zła, i jakie są miasta, w których mieszkają, czy są to obozowiska, czy warownie; 20  i jaka jest ziemia, czy jest tłusta, czy chuda,+ czy są na niej drzewa, czy nie. Okażcie się więc odważni+ i weźcie nieco owocu tej ziemi”. A dni te były dniami pierwszych dojrzałych owoców winogron.+ 21  Wyruszyli więc i przeszpiegowali ziemię od pustkowia Cin+ po Rechob+ przy wejściu do Chamatu.+ 22  Udawszy się do Negebu,+ przybyli do Hebronu.+ Byli tam Achiman, Szeszaj i Talmaj,+ którzy się urodzili Anakowi.+ A Hebron+ został zbudowany siedem lat wcześniej niż Coan+ w Egipcie. 23  Gdy przybyli do doliny Eszkol,+ ucięli tam latorośl z jedną kiścią winogron.+ I nieśli ją we dwóch na drążku, a także trochę jabłek granatu+ i trochę fig. 24  Nazwali to miejsce doliną Eszkol+ ze względu na kiść, którą synowie Izraela tam ucięli. 25  W końcu po upływie czterdziestu dni+ powrócili z przeszpiegowania tej ziemi. 26  A idąc, przyszli do Mojżesza i Aarona, i do całego zgromadzenia synów Izraela na pustkowie Paran, do Kadesz.+ I przynieśli im oraz całemu zgromadzeniu wiadomość oraz pokazali im owoc tej ziemi. 27  I zaczęli mu opowiadać, mówiąc: „Weszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś, i ona naprawdę opływa w mleko i miód,+ a oto jej owoc.+ 28  Ale faktem jest, że lud zamieszkujący tę ziemię jest silny, a miasta warowne są bardzo wielkie;+ ponadto widzieliśmy tam tych, którzy się urodzili Anakowi.+ 29  Amalekici+ zamieszkują ziemię Negeb,+ Hetyci zaś i Jebusyci,+ i Amoryci+ zamieszkują górzystą okolicę, a Kananejczycy+ mieszkają nad morzem i nad Jordanem”. 30  Wtedy Kaleb,+ próbując uspokoić lud wobec Mojżesza, przemówił: „Wyruszmy zaraz, a weźmiemy ją w posiadanie, gdyż na pewno zdołamy nią zawładnąć”.+ 31  Lecz mężowie, którzy z nim wyruszyli, powiedzieli: „Nie możemy wyruszyć przeciwko temu ludowi, gdyż oni są silniejsi od nas”.+ 32  I rozpuszczali pośród synów Izraela złą wieść+ o ziemi, którą przeszpiegowali, i mówili: „Ziemia, przez którą przeszliśmy, by ją przeszpiegować, jest ziemią, która pożera swych mieszkańców; a wszyscy ludzie, których widzieliśmy pośrodku niej, to mężczyźni nadzwyczajnego wzrostu.+ 33  Widzieliśmy tam nefilimów, synów Anaka,+ którzy pochodzą od nefilimów; tak iż we własnych oczach byliśmy jak koniki polne i takimi też byliśmy w ich oczach”.+

Przypisy