Liczb 10:1-36

10  I Jehowa rzekł do Mojżesza, mówiąc:  „Wykonaj sobie dwie srebrne trąby.+ Wykujesz je i będą ci służyć do zwoływania+ zgromadzenia i do sygnalizowania zwijania obozów.  I zadmie się w obie, a całe zgromadzenie zgodnie z umową zawartą z tobą stawi się przy wejściu do namiotu spotkania.+  A gdyby zadęto tylko w jedną, stawią się u ciebie — zgodnie z umową zawartą z tobą — naczelnicy będący zwierzchnikami tysięcy Izraela.+  „I będziecie dąć, wydając zmienny dźwięk, i wyruszą obozy obozujących po stronie wschodniej.+  I będziecie dąć, wydając po raz drugi zmienny dźwięk, i wyruszą obozy obozujących po stronie południowej.+ Za każdym razem, gdy jeden z nich będzie wyruszał, mają dąć, wydając zmienny dźwięk.  „A gdy zwoływany będzie zbór, macie dąć,+ ale nie wolno wam wydawać zmiennego dźwięku.  W trąby+ zaś mają dąć synowie Aarona, kapłani, a używanie ich będzie dla was ustawą po czas niezmierzony za waszych pokoleń.  „A gdybyście w swej ziemi przystępowali do walki z ciemięzcą, który was nęka,+ zagracie na trąbach sygnał wojenny+ i wspomni na was Jehowa, wasz Bóg, i zostaniecie wybawieni od swych nieprzyjaciół.+ 10  „I w dniu waszej radości,+ i w waszych okresach świątecznych,+ i w początkach waszych miesięcy+ będziecie dąć w trąby nad waszymi całopaleniami+ i waszymi ofiarami współuczestnictwa;+ a używanie ich będzie dla was stanowić pamiątkę przed waszym Bogiem. Jam jest Jehowa, wasz Bóg”.+ 11  A w drugim roku, w miesiącu drugim, dwudziestego dnia tego miesiąca,+ uniósł się obłok znad przybytku+ Świadectwa. 12  I synowie Izraela wyruszyli z pustkowia Synaj zgodnie ze sposobem swych wymarszów,+ a obłok zatrzymał się na pustkowiu Paran.+ 13  I po raz pierwszy wyruszyli zgodnie z rozkazem Jehowy danym za pośrednictwem Mojżesza.+ 14  Tak więc pierwszy ze wszystkich wyruszył w swych zastępach trójplemienny oddział obozu synów Judy,+ a nad jego zastępem był Nachszon,+ syn Amminadaba. 15  A nad zastępem plemienia synów Issachara był Netanel,+ syn Cuara. 16  A nad zastępem plemienia synów Zebulona był Eliab, syn Chelona.+ 17  I rozebrano przybytek,+ i wyruszyli niosący przybytek synowie Gerszona+ i synowie Merariego.+ 18  I wyruszył w swych zastępach trójplemienny oddział obozu Rubena,+ a nad jego zastępem był Elicur,+ syn Szedeura. 19  A nad zastępem plemienia synów Symeona+ był Szelumiel,+ syn Curiszaddaja. 20  A nad zastępem plemienia synów Gada był Eliasaf,+ syn Deuela. 21  I wyruszyli niosący sanktuarium+ Kehatyci, gdyż do czasu ich przybycia miał być wzniesiony przybytek. 22  I wyruszył w swych zastępach trójplemienny oddział obozu synów Efraima,+ a nad jego zastępem był Eliszama,+ syn Ammihuda. 23  A nad zastępem plemienia synów Manassesa+ był Gamaliel,+ syn Pedahcura. 24  A nad zastępem plemienia synów Beniamina+ był Abidan,+ syn Gideoniego. 25  I jako tylna straż+ wszystkich obozów wyruszył w swych zastępach trójplemienny oddział obozu synów Dana,+ a nad jego zastępem był Achiezer,+ syn Ammiszaddaja. 26  A nad zastępem plemienia synów Aszera+ był Pagiel,+ syn Ochrana. 27  A nad zastępem plemienia synów Naftalego+ był Achira,+ syn Enana. 28  Tak się odbywały wymarsze synów Izraela, gdy wyruszali w swoich zastępach.+ 29  Potem Mojżesz rzekł do Chobaba, syna Midianity Reuela,+ teścia Mojżesza: „Wyruszamy na miejsce, o którym Jehowa powiedział: ‚Dam je wam’.+ Chodź z nami, a będziemy ci wyświadczać dobro,+ gdyż Jehowa mówił dobrze o Izraelu”.+ 30  Lecz ten mu odrzekł: „Nie pójdę, lecz udam się do swego kraju+ i do swoich krewnych”. 31  Wówczas on rzekł: „Proszę, nie opuszczaj nas, gdyż będziesz nam służył za oczy, wiesz bowiem, gdzie możemy obozować na tym pustkowiu. 32  A jeśli pójdziesz z nami,+ to dobro, jakie Jehowa nam wyświadczy, my z kolei wyświadczymy tobie”. 33  Wyruszyli więc od góry Jehowy+ na odległość trzech dni drogi, przed nimi zaś podążała na odległość trzech dni drogi Arka Przymierza Jehowy,+ żeby wyszukać dla nich miejsce na odpoczynek.+ 34  A obłok Jehowy+ był nad nimi za dnia, gdy wyruszali z obozowiska. 35  Gdy zaś Arka wyruszała, Mojżesz mówił: „Racz powstać, Jehowo, i niech się rozproszą twoi nieprzyjaciele;+ i niech przed tobą uciekają ci, którzy cię zawzięcie nienawidzą”.+ 36  A gdy się zatrzymywała, mówił: „Powróć, Jehowo, do miriadów tysięcy Izraela”.+

Przypisy