Liczb 1:1-54

1  I Jehowa przemówił do Mojżesza na pustkowiu Synaj,+ w namiocie spotkania,+ pierwszego dnia miesiąca drugiego, w drugim roku po ich wyjściu z ziemi egipskiej,+ i rzekł:  „Dokonajcie spisu ogólnej liczby+ zgromadzenia synów Izraela według ich rodzin, według domu ich ojców, stosownie do liczby imion — wszystkich mężczyzn, głowa po głowie,  od dwudziestu lat wzwyż,+ każdego stającego do wojska w Izraelu.+ Ty i Aaron macie ich spisać według ich zastępów.  „Z wami zaś ma być kilku mężów, po jednym mężu z plemienia; każdy to głowa swego domu patriarchalnego.+  A oto imiona mężów, którzy staną z wami: z Rubena+ Elicur,+ syn Szedeura;  z Symeona+ Szelumiel,+ syn Curiszaddaja;  z Judy+ Nachszon,+ syn Amminadaba;  z Issachara+ Netanel,+ syn Cuara;  z Zebulona+ Eliab,+ syn Chelona; 10  z synów Józefa:+ z Efraima+ Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa+ Gamaliel, syn Pedahcura; 11  z Beniamina+ Abidan,+ syn Gideoniego; 12  z Dana+ Achiezer,+ syn Ammiszaddaja; 13  z Aszera+ Pagiel,+ syn Ochrana; 14  z Gada+ Eliasaf,+ syn Deuela;+ 15  z Naftalego+ Achira,+ syn Enana. 16  Oto powołani ze zgromadzenia, naczelnicy+ plemion ich ojców. Są to zwierzchnicy tysięcy Izraela”.+ 17  Toteż Mojżesz i Aaron wzięli tych mężów, którzy zostali wyznaczeni imiennie. 18  A pierwszego dnia miesiąca drugiego zwołali całe zgromadzenie, żeby mogli potwierdzić swe pochodzenie+ co do swych rodzin w domach swych ojców, stosownie do liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż,+ głowa po głowie, 19  tak jak Jehowa nakazał Mojżeszowi; i przystąpił do spisania+ ich na pustkowiu Synaj. 20  A synów Rubena, pierworodnego Izraela,+ urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, głowa po głowie, wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska, 21  spisanych z plemienia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.+ 22  Synów Symeona+ urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, spisanych według liczby imion, głowa po głowie, wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska, 23  spisanych z plemienia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.+ 24  Synów Gada+ urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska, 25  spisanych z plemienia Gada+ było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu.+ 26  Synów Judy+ urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska, 27  spisanych z plemienia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.+ 28  Synów Issachara+ urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska, 29  spisanych z plemienia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.+ 30  Synów Zebulona+ urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska, 31  spisanych z plemienia Zebulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.+ 32  Z synów Józefa: synów Efraima+ urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska, 33  spisanych z plemienia Efraima+ było czterdzieści tysięcy pięciuset.+ 34  Synów Manassesa+ urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska, 35  spisanych z plemienia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu.+ 36  Synów Beniamina+ urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska, 37  spisanych z plemienia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu.+ 38  Synów Dana+ urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska, 39  spisanych z plemienia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.+ 40  Synów Aszera+ urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska, 41  spisanych z plemienia Aszera było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.+ 42  Synów Naftalego+ urodzonych według ich rodzin w domu ich ojców, według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska, 43  spisanych z plemienia Naftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.+ 44  Oto spisani, których spisali Mojżesz oraz Aaron i naczelnicy Izraela, dwunastu mężów. Każdy z nich reprezentował dom swoich ojców. 45  A wszystkich synów Izraela spisanych według domu ich ojców, od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich stających do wojska było, 46  tak, wszystkich spisanych było sześćset trzy tysiące pięciuset pięćdziesięciu.+ 47  Jednakże wśród nich nie zostali spisani Lewici+ według plemienia ich ojców.+ 48  A Jehowa rzekł do Mojżesza, mówiąc: 49  „Tylko plemienia Lewiego nie wolno ci spisać i ogólnej ich liczby nie wolno ci dołączyć do synów Izraela.+ 50  I ustanów Lewitów nad Przybytkiem Świadectwa+ i nad wszelkimi jego sprzętami, i nad wszystkim, co do niego należy.+ Oni będą przenosić przybytek oraz wszystkie jego sprzęty+ i będą przy nim usługiwać;+ i wokół przybytku mają obozować.+ 51  A ilekroć przybytek będzie wyruszał, Lewici mają go złożyć;+ gdy zaś przybytek będzie stawał obozem, Lewici mają go rozłożyć; a każdy obcy, który się zbliży, ma zostać uśmiercony.+ 52  „I synowie Izraela będą obozować każdy ze swoim obozem i każdy przy swoim trójplemiennym oddziale+ według ich zastępów. 53  Lewici zaś mają obozować wokół Przybytku Świadectwa, żeby nie doszło do oburzenia+ na zgromadzenie synów Izraela; i Lewici będą pełnić służbę na rzecz Przybytku Świadectwa”.+ 54  I synowie Izraela przystąpili do wykonania tego zgodnie ze wszystkim, co Jehowa nakazał Mojżeszowi. Tak właśnie uczynili.+

Przypisy