Kolosan 4:1-18

4  Panowie, oddawajcie swym niewolnikom to, co sprawiedliwe i co rzetelne,+ wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.+  Nie ustawajcie w modlitwie,+ pozostając w niej czujni z dziękczynieniem,+  a zarazem modląc się też za nas,+ aby nam Bóg otworzył drzwi+ wypowiedzi ku opowiadaniu świętej tajemnicy+ o Chrystusie, dla której to jestem w więzach więziennych+  żebym ją ujawnił, jak powinienem mówić.+  Postępujcie mądrze wobec tych na zewnątrz,+ wykupując sobie dogodny+ czas.  Niech wasza wypowiedź zawsze będzie wdzięczna,+ przyprawiona solą,+ abyście wiedzieli, jak powinniście każdemu odpowiedzieć.+  Wszystkie moje sprawy oznajmi wam Tychik,+ mój umiłowany brat oraz wierny sługa i współniewolnik w Panu.  Właśnie w tym celu, żebyście wiedzieli o sprawach, które nas dotyczą, i żeby pocieszył wasze serca,+ posyłam go do was  wraz z Onezymem,+ moim wiernym i umiłowanym bratem, który jest spośród was. Wszystkie tutejsze sprawy oni wam oznajmią. 10  Przesyła wam pozdrowienia Arystarch,+ mój współjeniec, a także Marek,+ kuzyn Barnabasa (co do którego otrzymaliście nakazy, żeby go serdecznie przyjąć,+ gdyby do was przyszedł), 11  i Jezus zwany Justusem — ci należą do obrzezanych. Tylko oni są moimi współpracownikami dla królestwa Bożego i właśnie oni stali się dla mnie krzepiącą pomocą. 12  Przesyła wam pozdrowienia Epafras,+ który jest spośród was, niewolnik Chrystusa Jezusa, zawsze wytężający siły dla was w swoich modlitwach, abyście w końcu stanęli zupełni+ i niewzruszenie przekonani co do wszelkiej woli Bożej. 13  Doprawdy, składam mu świadectwo, że zdobywa się na wielki wysiłek dla dobra waszego i tych w Laodycei+ oraz tych w Hierapolis. 14  Przesyła wam pozdrowienia Łukasz,+ umiłowany lekarz, a także Demas.+ 15  Przekażcie moje pozdrowienia braciom w Laodycei, jak również Nimfie i zborowi w jej domu.+ 16  A gdy już ten list zostanie wśród was odczytany, postarajcie się o to, żeby został odczytany+ także w zborze Laodycejczyków i żebyście wy również przeczytali ten z Laodycei. 17  Powiedzcie też Archipowi:+ „Stale bacz na usługiwanie, które przyjąłeś w Panu, aby je spełnić”. 18  Oto pozdrowienie moje, Pawłowe, moją własną ręką.+ Dalej miejcie w pamięci moje więzy więzienne.+ Życzliwość niezasłużona niech będzie z wami.

Przypisy