Kolosan 3:1-25

3  Jeżeli jednak zostaliście wskrzeszeni+ z Chrystusem, to szukajcie tego, co w górze,+ gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga.+  Wciąż skupiajcie umysły na tym, co w górze,+ a nie na tym, co na ziemi.+  Umarliście+ bowiem, a wasze życie+ jest ukryte z Chrystusem w jedności+ z Bogiem.  Kiedy Chrystus, nasze życie,+ zostanie ujawniony, wtedy również wy zostaniecie z nim ujawnieni+ w chwale.+  Dlatego zadajcie śmierć+ członkom waszego ciała,+ które są na ziemi, jeśli chodzi o rozpustę, nieczystość, żądzę seksualną,+ szkodliwe pragnienie oraz zachłanność,+ która jest bałwochwalstwem.  Z powodu tych rzeczy nadchodzi srogi gniew Boży.+  I wy niegdyś w nich chodziliście, gdyście w nich żyli.+  Ale teraz naprawdę odrzućcie od siebie to wszystko:+ srogie zagniewanie, gniew, zło, obelżywe słowa+ i sprośną+ mowę z waszych ust.  Nie okłamujcie się nawzajem.+ Zrzućcie starą osobowość+ razem z jej praktykami 10  i przyodziejcie się w nową+ osobowość, odnawianą dzięki dokładnemu poznaniu na obraz+ Tego, który ją stworzył, 11  gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego,+ lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.+ 12  Toteż jako wybrani Boży,+ święci i umiłowani, przyodziejcie się w tkliwe uczucia: współczucie,+ życzliwość, uniżenie umysłu,+ łagodność+ i wielkoduszną cierpliwość.+ 13  Dalej znoście jedni drugich i wspaniałomyślnie przebaczajcie+ sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do uskarżania się+ na drugiego. Jak Jehowa wspaniałomyślnie wam przebaczył,+ tak czyńcie i wy. 14  A prócz tego wszystkiego przyodziejcie się w miłość,+ gdyż ona jest doskonałą więzią+ jedności. 15  Niech też pokój+ Chrystusowy włada w waszych sercach,+ do tego bowiem zostaliście powołani w jednym ciele.+ I okazujcie się wdzięczni. 16  Niech słowo Chrystusa obficie w was przebywa we wszelkiej mądrości.+ Wciąż nauczajcie+ i napominajcie jedni drugich psalmami,+ pieśniami pochwalnymi dla Boga, wdzięcznymi pieśniami duchowymi,+ śpiewając w swych sercach Jehowie.+ 17  I cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku,+ wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa,+ dziękując+ przez niego Bogu, Ojcu. 18  Żony, bądźcie podporządkowane+ swym mężom, jak przystoi w Panu. 19  Mężowie, zawsze miłujcie swe żony+ i nie bądźcie na nie gorzko zagniewani.+ 20  Dzieci, bądźcie posłuszne+ swym rodzicom we wszystkim, bo to się podoba Panu. 21  Ojcowie, nie rozjątrzajcie swych dzieci,+ żeby nie popadły w przygnębienie. 22  Niewolnicy, we wszystkim bądźcie posłuszni tym, którzy są waszymi panami w sensie cielesnym,+ nie przez przejawy służby dla oka, jak ci, którzy chcą się przypodobać ludziom,+ lecz ze szczerością serca, z bojaźnią przed Jehową.+ 23  Cokolwiek czynicie, pracujcie nad tym z całej duszy+ jak dla Jehowy,+ a nie dla ludzi, 24  bo wiecie, że to od Jehowy+ otrzymacie należną nagrodę dziedzictwa.+ Służcie jako niewolnicy Panu, Chrystusowi.+ 25  Kto czyni zło, ten na pewno otrzyma z powrotem+ to, co złego uczynił, i nie ma tu żadnej stronniczości.+

Przypisy