Kolosan 2:1-23

2  Albowiem chcę, żebyście sobie uzmysłowili, w jak wielkim zmaganiu+ uczestniczę dla dobra waszego i tych w Laodycei,+ i wszystkich, którzy nie widzieli mego oblicza w ciele,  żeby ich serca zostały pocieszone,+ aby byli harmonijnie zespoleni w miłości,+ a także ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności ich zrozumienia,+ ku dokładnemu poznaniu świętej tajemnicy Bożej, mianowicie Chrystusa.+  W nim są starannie skryte wszelkie skarby mądrości i poznania.+  Mówię to, żeby was nikt nie mamił przekonującymi argumentami.+  Bo chociaż jestem nieobecny ciałem, to jednak duchem jestem z wami,+ radując się i widząc wasz należyty porządek+ oraz niewzruszoność waszej wiary+ względem Chrystusa.  Dlatego, przyjąwszy Chrystusa Jezusa, Pana, dalej chodźcie w jedności+ z nim,  będąc wkorzenieni+ i zbudowani+ w nim, i ustaleni w wierze+ — tak jak was uczono — przepełnieni wiarą z dziękczynieniem.+  Strzeżcie się: może się znaleźć ktoś, kto was uprowadzi+ jako swój łup przez filozofię+ i puste zwodzenie+ według tradycji ludzkiej, według rzeczy elementarnych+ świata, a nie według Chrystusa;  gdyż właśnie w nim mieszka cieleśnie cała pełnia+ boskości.+ 10  Posiadacie zatem pełnię za sprawą tego, który jest głową wszelkiego rządu i władzy.+ 11  Dzięki więzi+ z nim zostaliście też obrzezani+ obrzezaniem dokonanym bez udziału rąk, przez zrzucenie ciała cielesnego+ — obrzezaniem właściwym Chrystusowi, 12  zostaliście bowiem z nim pogrzebani w jego chrzcie+ i dzięki więzi z nim zostaliście też razem wskrzeszeni+ za sprawą waszej wiary+ w działanie+ Boga, który go wskrzesił z martwych.+ 13  Co więcej, chociaż byliście martwi w swych wykroczeniach i w nieobrzezaniu waszego ciała, Bóg was razem z nim ożywił.+ Życzliwie przebaczył nam wszystkie nasze wykroczenia+ 14  i wymazał+ spisany ręcznie dokument+ przeciwny nam, który się składał z postanowień+ i który był nam przeciwny,+ i usunął go z drogi przez przybicie+ do pala męki.+ 15  Obnażywszy rządy i władze,+ wystawił je na widok publiczny jako pokonane+ i za jego sprawą powiódł je w pochodzie tryumfalnym.+ 16  Dlatego niech was nikt nie osądza+ co do jedzenia i picia+ bądź w odniesieniu do jakiegoś święta+ lub przestrzegania nowiu+ albo sabatu;+ 17  bo te rzeczy są cieniem+ tego, co ma nadejść, ale rzeczywistość+ należy do Chrystusa.+ 18  Niech was nie pozbawia+ nagrody+ żaden człowiek, który ma upodobanie w udawanej pokorze i w jakiejś formie oddawania czci aniołom, „stawiając stopę” na czymś, co ujrzał — nadęty bez uzasadnionego powodu swą cielesną umysłowością — 19  a nie trzyma się mocno głowy,+ tego, z którego całe ciało, zaopatrywane i harmonijnie zespolone+ przez stawy i więzadła, wciąż rośnie wzrostem, który daje Bóg.+ 20  Jeżeli wraz z Chrystusem umarliście+ względem elementów+ świata,+ to dlaczego — jak gdybyście żyli w świecie — dalej podporządkowujecie się postanowieniom:+ 21  „Nie ruszaj ani nie kosztuj,+ ani nie dotykaj”,+ 22  odnoszącym się do rzeczy, które są wszystkie przeznaczone na zniszczenie w wyniku zużycia — postanowieniom zgodnym z nakazami i naukami ludzi?+ 23  Rzeczy te mają wprawdzie pozór mądrości w samowolnie ustanowionej formie oddawania czci i w udawanej pokorze, surowym traktowaniu ciała,+ ale nie mają żadnej wartości w walce z dogadzaniem ciału.+

Przypisy