Kolosan 1:1-29

1  Paweł, z woli+ Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz,+ nasz brat,  do świętych oraz wiernych braci w jedności+ z Chrystusem, którzy są w Kolosach: Życzliwość niezasłużona i pokój wam od Boga, naszego Ojca.+  Dziękujemy+ Bogu, Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy,+  usłyszeliśmy bowiem o waszej wierze w związku z Chrystusem Jezusem i o miłości, jaką żywicie do wszystkich świętych+  ze względu na nadzieję+ zachowaną dla was w niebiosach.+ O tejże nadziei usłyszeliście przedtem dzięki opowiadaniu prawdy tej dobrej nowiny,+  która stała się u was obecna, a wydaje owoc+ i wzrasta+ na całym świecie,+ tak jak wśród was, od dnia, gdyście usłyszeli i dokładnie poznali niezasłużoną życzliwość+ Bożą w prawdzie.+  Tego się nauczyliście od Epafrasa,+ naszego umiłowanego współniewolnika, który za nas jest wiernym sługą Chrystusa  i który nam wyjawił waszą miłość+ pod względem duchowym.  Dlatego i my od dnia, gdyśmy o tym usłyszeli, nie przestajemy modlić się za was+ i prosić, żebyście zostali napełnieni dokładnym poznaniem+ jego woli we wszelkiej mądrości+ i w duchowym pojmowaniu,+ 10  tak byście chodzili w sposób godny+ Jehowy,+ aby mu się w pełni podobać, dalej wydając owoc we wszelkim dobrym dziele+ oraz wzrastając w dokładnym+ poznaniu Boga, 11  umocnieni wszelką mocą stosownie do jego chwalebnej potęgi,+ by w pełni wytrwać+ i z radością okazywać wielkoduszną cierpliwość, 12  dziękując Ojcu, który sprawił, iż się nadajecie do uczestniczenia w dziedzictwie+ świętych+ w świetle.+ 13  On nas wyzwolił spod władzy+ ciemności i przeniósł+ do królestwa+ swego umiłowanego Syna,+ 14  poprzez którego mamy uwolnienie na podstawie okupu, przebaczenie naszych grzechów.+ 15  On jest obrazem+ niewidzialnego+ Boga, pierworodnym+ wszelkiego stworzenia; 16  bo za jego pośrednictwem+ zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne — czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze.+ Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego+ i dla niego. 17  On też jest przed wszystkim innym+ i za jego pośrednictwem wszystko inne zostało powołane do istnienia,+ 18  i on jest głową ciała, zboru.+ On jest początkiem, pierworodnym z umarłych,+ aby mógł się stać pierwszym+ we wszystkim; 19  ponieważ Bóg uznał za dobre, żeby w nim zamieszkała cała pełnia+ 20  i żeby przez niego na nowo pojednać+ ze sobą wszystko inne+ — czy to, co na ziemi, czy to, co w niebiosach — wprowadzając pokój+ przez krew,+ którą on przelał na palu męki.+ 21  Właśnie was, którzy niegdyś byliście obcymi+ i nieprzyjaciółmi, gdyż wasze umysły były przy niegodziwych uczynkach,+ 22  on teraz na nowo pojednał+ za sprawą jego ciała cielesnego przez jego śmierć,+ żeby was stawić przed sobą jako świętych i nieskalanych,+ i nie podlegających oskarżeniu,+ 23  oczywiście pod warunkiem, że trwacie w wierze,+ osadzeni na fundamencie+ i niezłomni,+ a nie dajecie się odsunąć od nadziei tej dobrej nowiny, którą usłyszeliście+ i którą głoszono+ wszelkiemu stworzeniu+ pod niebem. Sługą tej dobrej nowiny stałem się ja, Paweł.+ 24  Raduję się teraz w swoich cierpieniach za was,+ a tego, czego z ucisków+ Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam na rzecz jego ciała, którym jest zbór.+ 25  Ja stałem się sługą+ tego zboru zgodnie z pochodzącym od Boga szafarstwem,+ które mi powierzono dla waszego dobra, abym w pełni głosił słowo Boże, 26  świętą tajemnicę+ ukrytą od minionych systemów rzeczy+ i od minionych pokoleń. Teraz jednak została ona ujawniona+ jego świętym, 27  którym Bóg zechciał oznajmić, czym jest chwalebne bogactwo+ tej świętej tajemnicy+ wśród narodów. Jest nią Chrystus+ w jedności z wami, nadzieja jego chwały.+ 28  Jego to rozgłaszamy,+ napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości,+ aby każdego człowieka stawić jako zupełnego+ w jedności z Chrystusem. 29  W tym też celu ciężko pracuję, wytężając siły+ zgodnie z jego oddziaływaniem,+ które we mnie działa z mocą.+

Przypisy