Jozuego 6:1-27

6  A Jerycho było szczelnie zamknięte z powodu synów Izraela; nikt nie wychodził i nikt nie wchodził.+  I Jehowa odezwał się do Jozuego: „Spójrz, wydałem w twoją rękę Jerycho i jego króla, dzielnych mocarzy.+  I wy, wszyscy wojownicy, macie okrążać miasto, obchodząc miasto jeden raz. Tak masz postępować przez sześć dni.  I niech siedmiu kapłanów niesie przed Arką siedem baranich rogów, a w siódmym dniu macie okrążyć miasto siedem razy, kapłani zaś niech dmą w rogi.+  Gdy więc zagrają na baranim rogu i gdy usłyszycie dźwięk rogu, niech cały lud wyda potężny okrzyk wojenny;+ i mur miasta upadnie,+ a lud ruszy, każdy prosto przed siebie”.  Toteż Jozue, syn Nuna, wezwał kapłanów+ i powiedział im: „Weźcie Arkę Przymierza+ i niech siedmiu kapłanów niesie przed Arką+ Jehowy siedem baranich rogów”.  I przemówił do ludu: „Idźcie i okrążajcie miasto, a zbrojni+ niech idą przed Arką Jehowy”.  Stało się więc tak, jak Jozue powiedział ludowi; siedmiu kapłanów, którzy nieśli przed Jehową siedem baranich rogów, szło i dęło w rogi, a Arka Przymierza Jehowy podążała za nimi.  Zbrojni szli przed kapłanami grającymi na rogach, podczas gdy tylna straż+ podążała za Arką, przy czym nieustannie dęto w rogi. 10  A Jozue nakazał ludowi,+ mówiąc: „Nie wolno wam krzyczeć ani dopuścić do tego, by słyszano wasze głosy, i żadne słowo nie ma wyjść z waszych ust aż do dnia, gdy wam powiem: ‚Krzyczcie!’ Wtedy macie krzyczeć”.+ 11  I kazał, żeby Arka Jehowy obeszła miasto, okrążając je raz, po czym weszli do obozu i przenocowali w obozie. 12  Potem Jozue wstał wcześnie rano+ i kapłani zaczęli nieść Arkę+ Jehowy, 13  a siedmiu kapłanów, którzy nieśli przed Arką Jehowy siedem baranich rogów, szło, nieustannie grając na rogach, zbrojni zaś szli przed nimi, podczas gdy tylna straż podążała za Arką Jehowy, przy czym nieustannie dęto w rogi.+ 14  I w drugim dniu okrążyli miasto jeden raz, po czym wrócili do obozu. Tak postępowali przez sześć dni.+ 15  A siódmego dnia wstali wcześnie, skoro tylko nastał świt, i w ten sam sposób okrążyli miasto siedem razy. Tylko w tym dniu okrążyli miasto siedem razy.+ 16  A za siódmym razem kapłani zadęli w rogi i Jozue odezwał się do ludu: „Krzyczcie;+ bo Jehowa dał wam to miasto.+ 17  I miasto to ma się stać czymś przeznaczonym na zagładę;+ ono wraz ze wszystkim, co w nim jest, należy do Jehowy. Tylko nierządnica Rachab+ może pozostać przy życiu, ona oraz wszyscy, którzy są u niej w domu, gdyż ukryła posłańców, których myśmy wysłali.+ 18  Wy zaś tylko się wystrzegajcie rzeczy przeznaczonej na zagładę,+ żebyście nie zapragnęli+ i nie wzięli czegoś z rzeczy przeznaczonej na zagładę,+ i nie uczynili obozu Izraela czymś przeznaczonym na zagładę, i nie sprowadzili nań klątwy.+ 19  Lecz wszelkie srebro i złoto oraz przedmioty miedziane i żelazne są czymś świętym dla Jehowy.+ Mają iść do skarbu Jehowy”.+ 20  Wtedy lud zakrzyknął, gdy oni zadęli w rogi.+ A gdy tylko lud usłyszał dźwięk rogu i gdy lud wydał potężny okrzyk wojenny, mur zaczął się walić.+ Potem lud ruszył do miasta, każdy prosto przed siebie, i zdobył miasto. 21  I wszystko, co było w mieście — od mężczyzny do kobiety, od młodzieńca do starca, a także do byka i owcy, i osła — przeznaczono na zagładę od ostrza miecza.+ 22  A do dwóch mężów, którzy przeszpiegowali tę ziemię, Jozue rzekł: „Wejdźcie do domu owej kobiety, nierządnicy, i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę oraz wszystkich, którzy do niej należą, tak jak jej przysięgliście”.+ 23  Toteż młodzieńcy, którzy byli na przeszpiegach, weszli i wyprowadzili Rachab i jej ojca, i jej matkę, i jej braci oraz wszystkich, którzy do niej należeli, tak, wyprowadzili całą jej rodzinę;+ i zabrali ich w dół poza obóz Izraela. 24  Miasto zaś i wszystko, co w nim było, spalili ogniem.+ Tylko srebro i złoto oraz przedmioty miedziane i żelazne dali do skarbu domu Jehowy.+ 25  A nierządnicę Rachab oraz domowników jej ojca i wszystkich, którzy do niej należeli, Jozue zachował przy życiu;+ i mieszka ona pośród Izraela po dziś dzień,+ gdyż ukryła posłańców, których Jozue wysłał w celu przeszpiegowania Jerycha.+ 26  I w tymże czasie Jozue poprzysiągł, mówiąc: „Przeklęty niech będzie przed obliczem Jehowy mąż, który wstanie i odbuduje to miasto, Jerycho. Kosztem swego pierworodnego niech założy jego fundament i kosztem swego najmłodszego niech postawi jego wrota”.+ 27  Jehowa był więc z Jozuem+ i jego sława rozeszła się po całej ziemi.+

Przypisy