Jozuego 4:1-24

4  A gdy tylko cały naród zakończył przeprawę przez Jordan,+ Jehowa przemówił do Jozuego:  „Wybierzcie sobie dwunastu mężów z ludu, po jednym mężu z każdego plemienia,+  i nakażcie im, mówiąc: ‚Weźcie sobie z samego środka Jordanu, z miejsca, gdzie stały bez ruchu+ stopy kapłanów, dwanaście kamieni+ i przynieście je ze sobą, i złóżcie je w miejscu noclegu,+ w którym dziś będziecie nocować’”.  Toteż Jozue wezwał dwunastu mężów,+ których wyznaczył spośród synów Izraela, po jednym mężu z każdego plemienia;  i Jozue przemówił do nich: „Przejdźcie przed Arkę Jehowy, waszego Boga, na środek Jordanu i niech każdy z was weźmie na ramię po jednym kamieniu, według liczby plemion synów Izraela,  żeby pośród was służyły za znak.+ Gdyby wasi synowie zapytali w przyszłości, mówiąc: ‚Dlaczego macie te kamienie?’,+  powiecie im: ‚Dlatego, że wody Jordanu zostały odcięte sprzed Arki przymierza Jehowy.+ Gdy przechodziła przez Jordan, wody Jordanu zostały odcięte, a te kamienie mają stanowić pamiątkę dla synów Izraela po czas niezmierzony’”.+  Toteż synowie Izraela uczynili tak, jak polecił Jozue, i wzięli ze środka Jordanu dwanaście kamieni, tak jak Jehowa powiedział Jozuemu, według liczby plemion synów Izraela;+ i zanieśli je ze sobą na miejsce noclegu,+ i tam je złożyli.  Jozue ustawił też dwanaście kamieni na środku Jordanu w miejscu, gdzie stały+ stopy kapłanów niosących Arkę Przymierza; i znajdują się tam po dziś dzień. 10  A kapłani niosący Arkę stali pośrodku+ Jordanu, dopóki nie zakończono całej sprawy, którą Jozue na polecenie Jehowy oznajmił ludowi, zgodnie ze wszystkim, co Mojżesz nakazał Jozuemu.+ Przez cały ten czas lud śpiesznie+ się przeprawiał. 11  I gdy tylko cały lud zakończył przeprawę, Arka+ Jehowy i kapłani przeszli przed lud. 12  A synowie Rubena i synowie Gada oraz połowa plemienia Manassesa+ przeprawiali się w szyku bojowym+ na oczach synów Izraela, tak jak im powiedział Mojżesz.+ 13  Około czterdziestu tysięcy wyposażonych do wojska przeprawiło się przed obliczem Jehowy na wojnę na pustynnych równinach Jerycha. 14  W owym dniu Jehowa uczynił Jozuego wielkim w oczach całego Izraela+ i zaczęli się go bać, tak jak się bali Mojżesza przez wszystkie dni jego życia.+ 15  Potem Jehowa rzekł do Jozuego: 16  „Nakaż kapłanom niosącym Arkę Świadectwa,+ żeby wyszli z Jordanu”. 17  Toteż Jozue polecił kapłanom, mówiąc: „Wyjdźcie z Jordanu”. 18  A gdy kapłani niosący Arkę+ Przymierza Jehowy wyszli ze środka Jordanu i spody+ stóp kapłanów wydostały się na suchą ziemię, wody Jordanu zaczęły wracać na swoje miejsce i wszędzie wystąpiły+ z brzegów jak poprzednio. 19  I lud wyszedł z Jordanu dziesiątego dnia miesiąca pierwszego, i rozłożył się obozem w Gilgal+ przy wschodniej granicy Jerycha. 20  A dwanaście kamieni, które wzięli z Jordanu, Jozue ustawił w Gilgal.+ 21  I przemówił do synów Izraela: „Gdy w przyszłości wasi synowie zapytają swych ojców, mówiąc: ‚Co oznaczają te kamienie?’,+ 22  wówczas oznajmijcie swym synom, mówiąc: ‚Izrael przeprawił się przez ten Jordan po suchej ziemi,+ 23  gdy Jehowa, wasz Bóg, wysuszył przed nimi wody Jordanu, aż się przeprawili, tak jak Jehowa, wasz Bóg, uczynił z Morzem Czerwonym, gdy je wysuszył przed nami, aż się przeprawiliśmy;+ 24  żeby wszystkie ludy ziemi poznały rękę Jehowy,+ iż jest silna;+ żebyście się zawsze bali Jehowy, waszego Boga’”.+

Przypisy