Jozuego 3:1-17

3  Potem Jozue wstał wcześnie rano i on oraz wszyscy synowie Izraela wyruszyli z Szittim,+ i przybyli aż do Jordanu; i tam spędzili noc, zanim się przeprawili.  A po upływie trzech dni+ urzędnicy+ przeszli środkiem obozu  i nakazali ludowi, mówiąc: „Skoro tylko zobaczycie Arkę Przymierza Jehowy, waszego Boga, oraz niosących ją kapłanów, Lewitów,+ wyruszycie ze swego miejsca i macie za nią iść —  tylko niech będzie między wami a nią odmierzony odstęp na jakieś dwa tysiące łokci;+ nie zbliżajcie się do niej — żebyście wiedzieli, którą drogą macie iść, bo jeszcze nie przeprawialiście się tą drogą”.  Jozue rzekł więc do ludu: „Uświęćcie+ się, bo jutro Jehowa dokona pośród was zdumiewających rzeczy”.+  Następnie Jozue powiedział kapłanom: „Weźcie Arkę Przymierza+ i idźcie na czele ludu”. Wzięli więc Arkę Przymierza i szli przed ludem.  A Jehowa odezwał się do Jozuego: „Dzisiaj zacznę czynić cię wielkim w oczach całego Izraela,+ by poznali, że jak byłem z Mojżeszem,+ tak będę z tobą.+  Ty zaś daj polecenie+ kapłanom niosącym Arkę Przymierza, mówiąc: ‚Skoro tylko dojdziecie do skraju wód Jordanu, macie się zatrzymać+ w Jordanie’”.  I Jozue przemówił do synów Izraela: „Podejdźcie tu i słuchajcie słów Jehowy, waszego Boga”. 10  Następnie Jozue rzekł: „Po tym poznacie, że żywy Bóg jest pośród was+ i że niechybnie wypędzi sprzed waszego oblicza Kananejczyków i Hetytów, i Chiwwitów, i Peryzzytów, i Girgaszytów, i Amorytów, i Jebusytów.+ 11  Oto Arka Przymierza Pana całej ziemi przechodzi przed wami do Jordanu. 12  Teraz więc wybierzcie sobie dwunastu mężów spośród plemion Izraela, po jednym mężu z każdego plemienia.+ 13  I stanie się, że gdy tylko spody stóp kapłanów niosących Arkę Jehowy, Pana całej ziemi, spoczną w wodach Jordanu, wówczas zostaną odcięte wody Jordanu, wody płynące z góry, i będą stać jak jeden wał”.+ 14  Kiedy więc lud wyruszył ze swych namiotów tuż przed przekroczeniem Jordanu, a kapłani nieśli przed ludem Arkę+ Przymierza, 15  i gdy tylko niosący Arkę przyszli aż do Jordanu i stopy kapłanów niosących Arkę zanurzyły się w wodach przy brzegu (a Jordan wszędzie występuje z brzegów+ przez wszystkie dni żniw), 16  wówczas wody płynące z góry zaczęły się zatrzymywać. Podniosły się jak jeden wał+ bardzo daleko, koło Adamu, miasta nieopodal Caretan,+ podczas gdy te odpływające do morza Araby, Morza Słonego,+ odeszły. Zostały one odcięte i lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. 17  Tymczasem kapłani niosący Arkę Przymierza Jehowy stali bez ruchu na suchej ziemi+ pośrodku Jordanu, gdy cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi,+ dopóki cały naród nie zakończył przeprawy przez Jordan.

Przypisy