Jozuego 21:1-45

21  Mężowie będący głowami lewickich domów patriarchalnych podeszli teraz do kapłana Eleazara+ i do Jozuego,+ syna Nuna, oraz do tych, którzy byli głowami domów patriarchalnych plemion synów Izraela,  i odezwali się do nich w Szilo+ w ziemi Kanaan, mówiąc: „Jehowa nakazał za pośrednictwem Mojżesza, by dano nam miasta do zamieszkania, a także pastwiska dla naszych zwierząt domowych”.+  Toteż synowie Izraela na rozkaz Jehowy dali Lewitom+ te miasta oraz ich pastwiska ze swego dziedzictwa.+  Wtedy wylosowano część dla rodzin Kehatytów+ — i synom kapłana Aarona, spośród Lewitów, przypadło przez losowanie trzynaście miast od plemienia Judy+ i od plemienia Symeonitów,+ i od plemienia Beniamina.+  A pozostałym synom Kehata+ dano przez losowanie dziesięć miast od rodzin z plemienia Efraima+ i od plemienia Dana+ oraz od połowy plemienia Manassesa.+  A synom Gerszona+ przypadło przez losowanie trzynaście miast od rodzin z plemienia Issachara+ i od plemienia Aszera,+ i od plemienia Naftalego,+ i od połowy plemienia Manassesa w Baszanie.+  Synom Merariego+ według ich rodzin przypadło dwanaście miast od plemienia Rubena+ i od plemienia Gada,+ i od plemienia Zebulona.+  Synowie Izraela dali więc Lewitom przez losowanie+ te miasta oraz ich pastwiska,+ tak jak Jehowa nakazał za pośrednictwem Mojżesza.+  Toteż od plemienia synów Judy i od plemienia synów Symeona dali te miasta, które wymieniono z nazwy,+ 10  i przypadły synom Aarona z rodzin Kehatytów, spośród synów Lewiego, gdyż im przypadł pierwszy los.+ 11  Dali im więc Kiriat-Arba+ (ów Arba był ojcem Anaka),+ czyli Hebron,+ w górzystym regionie Judy,+ jak również jego pastwisko ze wszystkich stron; 12  a pole tego miasta oraz jego osady dali Kalebowi, synowi Jefunnego, jako jego posiadłość.+ 13  A synom kapłana Aarona dali miasto schronienia+ dla zabójcy,+ mianowicie Hebron+ oraz jego pastwisko, także Libnę+ oraz jej pastwisko, 14  i Jattir+ oraz jego pastwisko, i Esztemoa+ oraz jego pastwisko, 15  i Cholon+ oraz jego pastwisko, i Debir+ oraz jego pastwisko, 16  i Ain+ oraz jego pastwisko, i Juttę+ oraz jej pastwisko, Bet-Szemesz+ oraz jego pastwisko — dziewięć miast od tych dwóch plemion. 17  A od plemienia Beniamina: Gibeon+ oraz jego pastwisko, Gebę+ oraz jej pastwisko, 18  Anatot+ oraz jego pastwisko i Almon+ oraz jego pastwisko — cztery miasta. 19  Wszystkich miast synów Aarona,+ kapłanów — trzynaście miast, a także ich pastwiska.+ 20  A rodzinom synów Kehata, Lewitom, którzy pozostali z synów Kehata, przypadły według ich losu miasta od plemienia Efraima.+ 21  Dano im więc miasto schronienia+ dla zabójcy,+ mianowicie Szechem,+ oraz jego pastwisko+ w górzystym regionie Efraima i Gezer+ oraz jego pastwisko, 22  i Kibcaim+ oraz jego pastwisko, i Bet-Choron+ oraz jego pastwisko — cztery miasta. 23  A od plemienia Dana: Elteke oraz jego pastwisko, Gibbeton+ oraz jego pastwisko, 24  Ajjalon+ oraz jego pastwisko, Gat-Rimmon+ oraz jego pastwisko — cztery miasta. 25  A od połowy plemienia Manassesa: Taanach+ oraz jego pastwisko i Gat-Rimmon oraz jego pastwisko — dwa miasta. 26  Wszystkich miast razem z ich pastwiskami, które należały do rodzin pozostałych synów Kehata, było dziesięć. 27  A synom Gerszona+ z rodzin Lewitów przypadło od połowy plemienia Manassesa+ miasto schronienia dla zabójcy, mianowicie Golan+ w Baszanie, oraz jego pastwisko i Beesztera+ oraz jej pastwisko — dwa miasta. 28  A od plemienia Issachara:+ Kiszion+ oraz jego pastwisko, Daberat+ oraz jego pastwisko, 29  Jarmut+ oraz jego pastwisko, En-Gannim+ oraz jego pastwisko — cztery miasta. 30  A od plemienia Aszera:+ Miszal+ oraz jego pastwisko, Abdon+ oraz jego pastwisko, 31  Chelkat+ oraz jego pastwisko i Rechob+ oraz jego pastwisko — cztery miasta. 32  A od plemienia Naftalego:+ miasto schronienia+ dla zabójcy,+ mianowicie Kedesz+ w Galilei, oraz jego pastwisko i Chammot-Dor+ oraz jego pastwisko, i Kartan oraz jego pastwisko — trzy miasta. 33  Wszystkich miast Gerszonitów według ich rodzin — trzynaście miast oraz ich pastwiska. 34  A rodziny synów Merariego,+ pozostałych Lewitów, miały od plemienia Zebulona:+ Jokneam+ oraz jego pastwisko, Kartę oraz jej pastwisko, 35  Dimnę+ oraz jej pastwisko, Nahalal+ oraz jego pastwisko — cztery miasta. 36  A od plemienia Rubena:+ Becer+ oraz jego pastwisko i Jahac+ oraz jego pastwisko, 37  Kedemot+ oraz jego pastwisko i Mefaat+ oraz jego pastwisko — cztery miasta. 38  A od plemienia Gada:+ miasto schronienia dla zabójcy, mianowicie Ramot w Gileadzie,+ oraz jego pastwisko i Machanaim+ oraz jego pastwisko, 39  Cheszbon+ oraz jego pastwisko, Jazer+ oraz jego pastwisko; wszystkich miast było cztery. 40  Wszystkich miast, które przydzielono losem synom Merariego+ według ich rodzin, pozostałych z rodzin Lewitów, było dwanaście miast. 41  Wszystkich miast Lewitów pośród posiadłości synów Izraela było czterdzieści osiem miast+ razem z ich pastwiskami.+ 42  Każde z tych miast było miastem otoczonym terenem pastwiskowym — tak było ze wszystkimi tymi miastami.+ 43  Jehowa dał więc Izraelowi całą ziemię, którą przysiągł dać ich praojcom;+ i zaczęli brać ją w posiadanie+ i w niej mieszkać. 44  Ponadto Jehowa zapewnił im zewsząd odpoczynek,+ zgodnie ze wszystkim, co przysiągł+ ich praojcom, i żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół nie ostał się przed nimi.+ Wszystkich ich nieprzyjaciół Jehowa wydał w ich rękę.+ 45  Nie zawiodła żadna obietnica ze wszystkich dobrych obietnic, które Jehowa złożył domowi Izraela; wszystkie się spełniły.+

Przypisy