Jozuego 17:1-18

17  I wylosowano+ część przypadającą plemieniu Manassesa,+ gdyż był on pierworodnym Józefa,+ Machirowi,+ pierworodnemu Manassesa, ojcu Gileada,+ był on bowiem wojownikiem;+ i jemu przypadł Gilead+ oraz Baszan.  I wylosowano część dla pozostałych synów Manassesa według ich rodzin, dla synów Abiezera+ i synów Cheleka,+ i synów Asriela, i synów Szechema,+ i synów Chefera, i synów Szemidy.+ Byli to synowie Manassesa, syna Józefa, mężczyźni, według ich rodzin.  A Celofchad,+ syn Chefera, syna Gileada, syna Machira, syna Manassesa, nie miał synów, lecz córki; a oto imiona jego córek: Machla i Noa, Chogla, Milka i Tirca.+  I stawiły się one przed kapłanem Eleazarem+ i Jozuem, synem Nuna, oraz przed naczelnikami, mówiąc: „Jehowa nakazał Mojżeszowi, by dał nam dziedzictwo pośród naszych braci”.+ Toteż na rozkaz Jehowy dał im dziedzictwo pośród braci ich ojca.+  I Manassesowi przypadło dziesięć działów oprócz ziemi Gilead i Baszan, znajdujących się po drugiej stronie Jordanu;+  bo córki Manassesa otrzymały dziedzictwo pośród jego synów; a ziemia Gilead stała się własnością pozostałych synów Manassesa.  I granica Manassesa biegła od Aszera po Michmetat,+ które jest naprzeciw Szechem,+ i granica biegła w prawo do mieszkańców En-Tappuach.  Ziemia Tappuach+ przypadła Manassesowi, lecz Tappuach przy granicy Manassesa należało do synów Efraima.  I granica schodziła ku dolinie potoku Kana, na południe ku dolinie potoku, gdzie leżały te miasta+ Efraima, które były wśród miast Manassesa, a granica Manassesa przebiegała na północ od doliny potoku, jej krańcem zaś było morze.+ 10  Strona południowa należała do Efraima, a północna — do Manassesa, jego granicą zaś było morze;+ i na północy sięgają do Aszera, a na wschodzie — do Issachara. 11  I Manassesowi+ przypadły w obrębie Issachara i Aszera: Bet-Szean+ oraz jego zależne miejscowości i Ibleam+ oraz jego zależne miejscowości, i mieszkańcy Dor+ oraz jego zależne miejscowości, i mieszkańcy En-Dor+ oraz jego zależne miejscowości, i mieszkańcy Taanachu+ oraz jego zależne miejscowości, i mieszkańcy Megiddo+ oraz jego zależne miejscowości, trzy spośród wyżyn. 12  A synowie Manassesa nie zdołali wziąć w posiadanie tych miast,+ lecz Kananejczycy dalej mieszkali w tej ziemi.+ 13  I okazało się, że gdy synowie Izraela wzrośli w siłę,+ zaczęli narzucać Kananejczykom pracę przymusową,+ a nie wywłaszczyli ich całkowicie.+ 14  I synowie Józefa odezwali się do Jozuego, mówiąc: „Dlaczego dałeś mi w dziedzictwo jeden los+ i jeden dział, skoro jestem licznym ludem, ponieważ Jehowa błogosławi mi aż dotąd?”+ 15  Na to Jozue rzekł do nich: „Jeśli jesteś licznym ludem, udaj się do lasu i wyrąb go sobie tam w ziemi Peryzzytów+ i Refaitów,+ bo górzysty region+ Efraima stał się dla ciebie za ciasny”. 16  Wtedy synowie Józefa powiedzieli: „Ten górzysty region nam nie wystarcza, a wszyscy Kananejczycy mieszkający w ziemi na tej nizinie, zarówno ci w Bet-Szean+ oraz w jego zależnych miejscowościach, jak i ci na nizinie Jizreel,+ mają rydwany wojenne+ z żelaznymi kosami”. 17  Jozue rzekł więc do domu Józefa, do Efraima i Manassesa: „Jesteś licznym ludem i wielka jest twoja moc.+ Nie powinieneś otrzymać jednego losu,+ 18  lecz powinien ci przypaść ten górzysty region.+ Ponieważ jest to las, musisz go wyrąbać i stanie się on krańcem twego terytorium. Bo powinieneś wypędzić Kananejczyków, chociaż mają rydwany wojenne z żelaznymi kosami i są silni”.+

Przypisy