Jozuego 16:1-10

16  A synom Józefa+ przypadła losem+ kraina od Jordanu+ naprzeciw Jerycha po wody Jerycha na wschodzie, pustkowie wznoszące się od Jerycha po górzysty region Betel.+  I ciągnęła się od Betel należącego do Luz,+ i przechodziła ku granicy Arkijczyków+ w Atarot,  i schodziła na zachód ku granicy Jafletytów aż do granicy Bet-Choron Dolnego+ i Gezeru,+ a jej krańcem było morze.+  I synowie Józefa,+ Manasses i Efraim,+ wzięli w posiadanie ziemię.+  A granicą synów Efraima według ich rodzin — granicą ich dziedzictwa na wschodzie — było Atarot-Addar+ aż po Bet-Choron Górne;+  i granica biegła ku morzu. Michmetat+ było na północy, a granica biegła okrężnie na wschód ku Taanat-Szilo i przechodziła na wschód do Janoach.  I schodziła od Janoach do Atarot i Naary, i sięgała do Jerycha,+ i ciągnęła się do Jordanu.  Od Tappuachu+ granica biegła na zachód ku dolinie potoku Kana,+ a jej krańcem było morze.+ Oto dziedzictwo plemienia synów Efraima według ich rodzin.  A synowie Efraima mieli miasta-enklawy+ pośród dziedzictwa synów Manassesa, wszystkie miasta oraz ich osady. 10  I nie wypędzili Kananejczyków+ mieszkających w Gezerze,+ toteż Kananejczycy mieszkają wśród Efraima aż po dziś dzień+ i zostali obarczeni przymusową pracą niewolniczą.+

Przypisy