Jozuego 13:1-33

13  A Jozue był stary, podeszły w latach.+ Toteż Jehowa rzekł do niego: „Ty się zestarzałeś i posunąłeś w latach, a jeszcze bardzo dużą część tej ziemi trzeba wziąć w posiadanie.+  Oto ziemia, która jeszcze pozostała:+ wszystkie regiony Filistynów+ i wszystkie Geszurytów+  (od odnogi Nilu naprzeciw Egiptu i aż do granicy Ekronu na północy;+ uważano, że należała do Kananejczyków);+ pięciu filistyńskich władców sojuszniczych:+ Gazejczyków+ i Aszdodytów,+ Aszkelonitów,+ Gittytów+ i Ekronitów;+ a także Awwijczycy.+  Na południu cała ziemia Kananejczyków; i Meara Sydończyków,+ aż po Afek, aż do granicy Amorytów;  i ziemia Gebalitów,+ i cały Liban ku wschodowi słońca, od Baal-Gad+ u stóp góry Hermon aż po wejście do Chamatu;+  wszyscy mieszkańcy górzystego regionu, od Libanu+ po Misrefot-Maim,+ wszyscy Sydończycy;+ ja sam ich wywłaszczę przed obliczem synów Izraela.+ Tylko spraw, żeby to przypadło Izraelowi w dziedzictwie, tak jak ci nakazałem.+  A teraz przydziel tę ziemię jako dziedzictwo dziewięciu plemionom i połowie plemienia Manassesa”.+  Wraz z drugą połową tego plemienia Rubenici i Gadyci wzięli swoje dziedzictwo, które Mojżesz im dał po wschodniej stronie Jordanu, tak jak Mojżesz, sługa Jehowy, im dał,+  od Aroeru,+ leżącego na skraju doliny potoku Arnon,+ i miasto, które jest w środku doliny potoku, i cały płaskowyż Medeby+ aż do Dibonu;+ 10  i wszystkie miasta Sychona, króla Amorytów, który panował w Cheszbonie, aż do granicy synów Ammona;+ 11  i Gilead oraz terytorium Geszurytów+ i Maakatytów, i całą górę Hermon,+ i cały Baszan+ aż po Salchę;+ 12  w Baszanie cały obszar podległy władzy królewskiej Oga,+ który panował w Asztarot i w Edrei+ — on to pozostał z reszty Refaitów+ — a Mojżesz zaczął ich wybijać i wywłaszczać.+ 13  I synowie Izraela nie wywłaszczyli+ Geszurytów oraz Maakatytów, lecz Geszur+ i Maakat mieszkają pośród Izraela aż po dziś dzień. 14  Tylko plemieniu Lewitów nie dał dziedzictwa.+ Ofiary ogniowe+ dla Jehowy, Boga Izraela, są ich dziedzictwem,+ tak jak im obiecał.+ 15  Potem dał Mojżesz dar plemieniu synów Rubena według ich rodzin 16  i przypadło im terytorium od Aroeru,+ który leży na skraju doliny potoku Arnon, i miasto leżące w środku doliny potoku, i cały płaskowyż przy Medebie;+ 17  Cheszbon+ i wszystkie jego miejscowości,+ które są na płaskowyżu, Dibon+ i Bamot-Baal,+ i Bet-Baal-Meon,+ 18  i Jahac,+ i Kedemot,+ i Mefaat,+ 19  i Kiriataim,+ i Sibma,+ i Ceret-Haszszachar na górze tej niziny, 20  i Bet-Peor, i zbocza Pisga,+ i Bet-Jeszimot,+ 21  i wszystkie miasta płaskowyżu,+ i cały obszar podległy władzy królewskiej Sychona, króla Amorytów, który panował w Cheszbonie+ i którego Mojżesz uśmiercił,+ z nim zaś naczelników Midianu: Ewiego i Rekema, i Cura, i Chura, i Rebę,+ książąt Sychona, którzy mieszkali w tej ziemi. 22  A Balaama, syna Beora,+ wróżbitę,+ synowie Izraela zabili mieczem wraz z tymi, których wybili. 23  I granicą synów Rubena stał się Jordan; a to terytorium zostało dziedzictwem synów Rubena+ według ich rodzin, wraz z miastami i ich osadami. 24  Ponadto dał Mojżesz dar plemieniu Gada, synom Gada według ich rodzin,+ 25  a ich terytorium to: Jazer+ i wszystkie miasta Gileadu+ oraz połowa ziemi synów Ammona+ aż po Aroer,+ który leży naprzeciw Rabby;+ 26  i od Cheszbonu+ po Ramat-Micpe i Betonim, i od Machanaim+ do granicy Debiru;+ 27  na nizinie zaś Bet-Haram+ i Bet-Nimra,+ i Sukkot,+ i Cafon, pozostała część obszaru podległego władzy królewskiej Sychona, króla Cheszbonu,+ przy czym Jordan stanowił granicę aż do skraju morza Kinneret+ po wschodniej stronie Jordanu. 28  Oto dziedzictwo synów Gada+ według ich rodzin, wraz z miastami i ich osadami. 29  Prócz tego dał Mojżesz dar połowie plemienia Manassesa, a przypadł on połowie plemienia synów Manassesa według ich rodzin.+ 30  Ich terytorium to: od Machanaim+ cały Baszan, cały obszar podległy władzy królewskiej Oga, króla Baszanu,+ i wszystkie wioski namiotowe Jaira,+ które są w Baszanie — sześćdziesiąt miejscowości. 31  I połowa Gileadu, i Asztarot,+ i Edrei,+ miasta na obszarze podległym władzy królewskiej Oga w Baszanie, przypadły synom Machira,+ syna Manassesa, połowie synów Machira według ich rodzin. 32  Oto, co za sprawą Mojżesza odziedziczyli na pustynnych równinach moabskich po tej stronie Jordanu, naprzeciw Jerycha, ku wschodowi.+ 33  A plemieniu Lewitów nie dał Mojżesz dziedzictwa.+ Jehowa, Bóg Izraela, jest ich dziedzictwem, tak jak im obiecał.+

Przypisy