Jozuego 12:1-24

12  A oto królowie tej ziemi, których synowie Izraela rozgromili i których ziemię wzięli w posiadanie po tej stronie Jordanu ku wschodowi słońca,+ od doliny potoku Arnon+ aż po górę Hermon+ i całą Arabę+ ku wschodowi:  Sychon,+ król Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie,+ a panował od Aroeru,+ leżącego na skraju doliny potoku Arnon,+ i nad środkiem doliny potoku, i nad połową Gileadu aż po dolinę potoku Jabbok,+ granicę synów Ammona,  i w Arabie+ aż po morze Kinneret+ na wschodzie, i aż po morze Araby, Morze Słone,+ na wschód w kierunku Bet-Jeszimot,+ i ku południowi pod zboczami Pisga.+  I terytorium Oga,+ króla Baszanu, ocalałego z Refaitów,+ który mieszkał w Asztarocie+ i Edrei+  i który panował na górze Hermon+ i w Salcha, i w całym Baszanie+ aż do granicy Geszurytów+ i Maakatytów,+ i nad połową Gileadu, po terytorium Sychona,+ króla Cheszbonu.+  To właśnie Mojżesz, sługa Jehowy, oraz synowie Izraela ich rozgromili,+ po czym Mojżesz, sługa Jehowy, dał to jako posiadłość Rubenitom+ i Gadytom,+ i połowie plemienia Manassesa.+  A oto królowie owej ziemi, których Jozue oraz synowie Izraela rozgromili po tej stronie Jordanu ku zachodowi, od Baal-Gad+ na dolinnej równinie Libanu+ aż po górę Chalak,+ która wznosi się ku Seirowi,+ po czym Jozue dał ją plemionom Izraela jako posiadłość według ich działów,+  w górzystym regionie i w Szefeli, i w Arabie, i na zboczach, i na pustkowiu, i w Negebie+ — Hetyci, Amoryci+ i Kananejczycy, Peryzzyci, Chiwwici i Jebusyci:+   Król Jerycha+ jeden; król Aj,+ które jest obok Betel, jeden; 10  król Jerozolimy+ jeden; król Hebronu+ jeden; 11  król Jarmutu+ jeden; król Lachisz+ jeden; 12  król Eglonu+ jeden; król Gezeru+ jeden; 13  król Debiru+ jeden; król Gederu jeden; 14  król Chormy jeden; król Aradu jeden; 15  król Libny+ jeden; król Adullamu jeden; 16  król Makkedy+ jeden; król Betel+ jeden; 17  król Tappuachu jeden; król Cheferu+ jeden; 18  król Afeku jeden; król Laszszaronu jeden; 19  król Madonu+ jeden; król Chacoru+ jeden; 20  król Szimron-Meron jeden; król Achszafu+ jeden; 21  król Taanachu jeden; król Megiddo+ jeden; 22  król Kedeszu jeden; król Jokneamu+ w Karmelu jeden; 23  król Dor w paśmie górskim Dor+ jeden; król Goimu w Gilgal jeden; 24  król Tircy jeden;wszystkich królów było trzydziestu jeden.+

Przypisy