Jeremiasza 52:1-34

52  Sedekiasz+ miał dwadzieścia jeden lat, gdy zaczął panować,+ a panował w Jerozolimie jedenaście lat.+ Jego matka miała na imię Chamutal+ i była córką Jeremiasza z Libny.+  I czynił on to, co złe w oczach Jehowy+ — według wszystkiego, co uczynił Jehojakim.+  Bo z powodu gniewu Jehowy działo się to w Jerozolimie i Judzie, aż ich odrzucił sprzed swego oblicza.+ A Sedekiasz zbuntował się przeciwko królowi Babilonu.+  W końcu w dziewiątym roku jego królowania,+ w miesiącu dziesiątym, dziesiątego dnia tego miesiąca, nadciągnął Nebukadreccar, król Babilonu — on i całe jego wojsko — przeciw Jerozolimie+ i rozłożyli się przeciwko niej obozem, i przeciwko niej zaczęli dookoła budować wał oblężniczy.+  Toteż miasto było oblężone aż do jedenastego roku króla Sedekiasza.+  W miesiącu czwartym, dziewiątego dnia tego miesiąca,+ srożył się w mieście głód i nie było chleba dla ludu ziemi.+  W końcu zrobiono wyłom w mieście+ i wszyscy wojownicy zaczęli nocą uciekać+ i wydostawać się z miasta przez bramę między podwójnym murem stojącym obok ogrodu królewskiego,+ podczas gdy Chaldejczycy ze wszystkich stron otaczali miasto; i szli drogą Araby.+  A wojsko chaldejskie ruszyło w pościg za królem+ i dopędziło Sedekiasza+ na pustynnych równinach Jerycha; całe zaś jego wojsko rozpierzchło się od niego.+  Wtedy schwytano króla i zaprowadzono go do króla Babilonu+ do Ribli,+ w krainie Chamat,+ żeby ten powziął co do niego sądownicze rozstrzygnięcia.+ 10  A król Babilonu zaczął na oczach Sedekiasza zabijać jego synów,+ również wszystkich książąt Judy pozabijał w Ribli.+ 11  Oczy zaś Sedekiasza oślepił,+ po czym król Babilonu spętał go miedzianymi okowami i zaprowadził do Babilonu,+ i osadził w domu pod strażą aż do dnia jego śmierci. 12  A w miesiącu piątym, dziesiątego dnia tego miesiąca — w dziewiętnastym roku króla Nebukadreccara,+ króla Babilonu — Nebuzaradan,+ dowódca straży przybocznej, który stał przed królem Babilonu, przybył do Jerozolimy. 13  I potem spalił dom Jehowy+ oraz dom królewski i wszystkie domy w Jerozolimie;+ spalił też ogniem każdy wielki dom.+ 14  Wszystkie zaś wojska chaldejskie, które były z dowódcą straży przybocznej, zburzyły wszystkie mury dookoła Jerozolimy.+ 15  A niektórych maluczkich spośród ludu oraz resztę ludu, która pozostała w mieście,+ a także zbiegów, którzy przeszli na stronę króla Babilonu, jak również resztę biegłych rzemieślników Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, uprowadził na wygnanie.+ 16  Natomiast niektórych spośród maluczkich tej ziemi Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, pozostawił jako hodowców winorośli i jako przymusowych robotników.+ 17  A miedziane kolumny,+ które należały do domu Jehowy, oraz wózki+ i miedziane morze,+ które było w domu Jehowy, Chaldejczycy porozbijali i wszystką miedź z nich wzięli do Babilonu.+ 18  Zabrali też kubły i łopatki,+ i gasidła,+ i czasze,+ i kielichy, i wszystkie miedziane przybory, których używano podczas służby.+ 19  A misy+ i popielnice, i czasze,+ i kubły, i świeczniki,+ i kielichy, i czasze — te ze szczerego złota+ i te z czystego srebra,+ zabrał dowódca straży przybocznej.+ 20  I dwie kolumny,+ jedno morze+ oraz dwanaście miedzianych byków,+ które były pod tym morzem, wózki, które król Salomon uczynił dla domu Jehowy.+ Nie określono wagi miedzi w nich — we wszystkich tych przedmiotach.+ 21  Jeśli zaś chodzi o kolumny, każda kolumna była wysoka na osiemnaście łokci,+ a opasałby ją sznur na dwanaście łokci;+ grubość jej wynosiła cztery palce i była ona pusta. 22  A głowica znajdująca się na niej była z miedzi,+ wysokość zaś jednej głowicy wynosiła pięć łokci;+ a jeśli chodzi o siatkę i jabłka granatu na tej głowicy, dookoła+ — całość była z miedzi; również druga kolumna miała to samo, także jabłka granatu.+ 23  A jabłek granatu było po bokach dziewięćdziesiąt sześć — wszystkich jabłek granatu na siatce dookoła było sto.+ 24  Ponadto dowódca straży przybocznej wziął naczelnego kapłana Serajasza+ oraz drugiego kapłana, Sofoniasza,+ jak również trzech odźwiernych,+ 25  a z miasta wziął jednego dworzanina, który był pełnomocnikiem nad wojownikami, oraz siedmiu mężów spośród tych, którzy mieli dostęp do króla+ i znajdowali się w mieście, a także sekretarza dowódcy wojska, dokonującego poboru wśród ludu ziemi, i sześćdziesięciu mężów spośród ludu ziemi, którzy się znajdowali w mieście.+ 26  Tych więc wziął Nebuzaradan,+ dowódca straży przybocznej, i zaprowadził do króla Babilonu do Ribli.+ 27  A król Babilonu zadał im cios+ i uśmiercił ich w Ribli,+ w krainie Chamat.+ Tak Juda poszła ze swej ziemi na wygnanie.+ 28  Oto lud, który Nebukadreccar poprowadził na wygnanie: w siódmym roku — trzy tysiące dwudziestu trzech Żydów.+ 29  W osiemnastym roku Nebukadreccara+ — z Jerozolimy były osiemset trzydzieści dwie dusze. 30  W dwudziestym trzecim roku Nebukadreccara Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, poprowadził Żydów na wygnanie — siedemset czterdzieści pięć dusz.+ Wszystkich dusz było cztery tysiące sześćset. 31  A w trzydziestym siódmym roku wygnania Jehojachina,+ króla Judy, w miesiącu dwunastym, dwudziestego piątego dnia tego miesiąca, król babiloński Ewil-Merodach w roku, w którym został królem, podniósł głowę+ Jehojachina, króla Judy, i wyprowadził go z więzienia. 32  I zaczął mu mówić dobre rzeczy, i postawił jego tron wyżej niż trony innych królów, którzy z nim byli w Babilonie.+ 33  A on zdjął swoje szaty więzienne+ i zawsze jadał chleb+ przed jego obliczem przez wszystkie dni swego życia.+ 34  A jego przydział był stałym przydziałem dawanym od króla Babilonu, codzienną należnością, aż do dnia jego śmierci,+ przez wszystkie dni jego życia.

Przypisy