Jeremiasza 43:1-13

43  A gdy tylko Jeremiasz przestał mówić do całego ludu wszystkie słowa Jehowy, ich Boga, z którymi Jehowa, ich Bóg, posłał go do nich, tak, wszystkie te słowa,+  Azariasz, syn Hoszajasza,+ i Jochanan,+ syn Kareacha, oraz wszyscy zuchwali mężowie+ odezwali się do Jeremiasza: „Mówisz nieprawdę.+ Jehowa, nasz Bóg, nie posłał cię, mówiąc: ‚Nie wchodźcie do Egiptu, by się tam osiedlić jako przybysze’.+  To Baruch,+ syn Neriasza, podburza cię przeciwko nam, aby nas wydano w rękę Chaldejczyków, by nas uśmiercili lub powiedli na wygnanie do Babilonu”.+  I Jochanan, syn Kareacha, i wszyscy dowódcy wojsk oraz cały lud nie usłuchali głosu Jehowy,+ by dalej mieszkać w ziemi judzkiej.+  Toteż Jochanan, syn Kareacha, i wszyscy dowódcy wojsk wzięli cały ostatek Judy, który powrócił ze wszystkich narodów, do których zostali rozproszeni, by chwilowo przebywać w ziemi judzkiej+  krzepkich mężczyzn i żony, i małe dzieci, i córki królewskie,+ i każdą duszę, którą Nebuzaradan,+ dowódca straży przybocznej, pozostawił z Gedaliaszem,+ synem Achikama,+ syna Szafana,+ a także proroka Jeremiasza i Barucha,+ syna Neriasza.  I przybyli do ziemi egipskiej,+ bo nie usłuchali głosu Jehowy; i w końcu przybyli aż do Tachpanches.+  Potem doszło do Jeremiasza w Tachpanches słowo Jehowy, mówiące:  „Weź do ręki wielkie kamienie i na oczach mężów żydowskich ukryj je w zaprawie na ceglanym tarasie znajdującym się przy wejściu do domu faraona w Tachpanches.+ 10  I powiedz im: ‚Tak rzekł Jehowa Zastępów, Bóg Izraela: „Oto posyłam i sprowadzę Nebukadreccara, króla Babilonu,+ mego sługę,+ i postawię jego tron nad tymi kamieniami, które ukryłem, a on rozciągnie nad nimi swój okazały namiot. 11  I wejdzie, i uderzy na ziemię egipską.+ Kogo ma spotkać śmiertelna plaga, tego dotknie śmiertelna plaga, a kogo niewola, ten pójdzie do niewoli, a kogo miecz, ten pójdzie pod miecz.+ 12  Wzniecę też ogień w domach bogów Egiptu;+ on zaś je spali i uprowadzi do niewoli, i owinie się w ziemię egipską, tak jak pasterz owija się w swą szatę,+ i wyjdzie stamtąd w pokoju. 13  I porozbija kolumny w Bet-Szemesz, które jest w ziemi egipskiej, a domy bogów Egiptu spali ogniem”’”.

Przypisy