Jeremiasza 41:1-18

41  W siódmym miesiącu Ismael,+ syn Netaniasza, syna Eliszamy+ z potomstwa królewskiego+ i z przedniejszych mężów króla, a wraz z nim dziesięciu innych mężów,+ przyszli do Gedaliasza, syna Achikama, do Micpy.+ I tam w Micpie zaczęli wspólnie spożywać chleb.+  Potem Ismael, syn Netaniasza, i dziesięciu mężów, którzy z nim byli, wstali i zabili mieczem Gedaliasza, syna Achikama, syna Szafana.+ Tak uśmiercił tego, którego król Babilonu ustanowił nad tą ziemią.+  Ismael pozabijał też wszystkich Żydów, którzy byli u niego, to znaczy u Gedaliasza w Micpie, i Chaldejczyków, którzy się tam znajdowali, czyli wojowników.  A na drugi dzień po uśmierceniu Gedaliasza, gdy nikt o tym nie wiedział,+  przyszli mężowie z Szechem,+ z Szilo+ i z Samarii,+ osiemdziesięciu mężów ze zgolonymi brodami+ i w rozdartych szatach, i z nacięciami na sobie,+ a w ręku nieśli ofiarę zbożową i wonną żywicę+ do domu Jehowy.  Wtedy Ismael, syn Netaniasza, wyszedł z Micpy, aby ich spotkać, a idąc, płakał.+ I gdy tylko ich spotkał, odezwał się do nich: „Chodźcie do Gedaliasza, syna Achikama”.  Ale skoro tylko weszli do miasta, Ismael, syn Netaniasza, zaczął ich zabijać i wrzucać do cysterny, on i ludzie, którzy z nim byli.+  Lecz dziesięciu mężów, którzy się wśród nich znajdowali, natychmiast powiedziało do Ismaela: „Nie uśmiercaj nas, bo mamy ukryte w polu skarby: pszenicę i jęczmień oraz oliwę i miód”.+ Toteż powstrzymał się i nie uśmiercił ich wraz z ich braćmi.  A cysterna, do której Ismael+ wrzucił wszystkie zwłoki pozabijanych mężczyzn, była wielką cysterną, wykonaną przez króla Asę ze względu na Baaszę, króla Izraela.+ Ją to Ismael, syn Netaniasza, napełnił tymi zabitymi. 10  Potem uprowadził Ismael cały ostatek ludu, który był w Micpie,+ córki królewskie+ i cały lud, który pozostał w Micpie,+ a który Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, oddał pod straż Gedaliaszowi, synowi Achikama.+ Tak Ismael, syn Netaniasza, uprowadził ich i odszedł, by się przedostać do synów Ammona.+ 11  Po jakimś czasie Jochanan,+ syn Kareacha, i wszyscy dowódcy wojsk,+ którzy z nim byli, usłyszeli o całej niegodziwości, jakiej się dopuścił Ismael, syn Netaniasza. 12  Toteż wzięli wszystkich mężczyzn i wyruszyli do walki przeciw Ismaelowi, synowi Netaniasza, i spotkali go przy obfitych wodach w Gibeonie.+ 13  A gdy tylko cały lud, który był z Ismaelem, zobaczył Jochanana, syna Kareacha, i wszystkich dowódców wojsk, którzy z nim byli, uradował się. 14  I cały lud, który Ismael uprowadził z Micpy,+ odwrócił się i zaczął iść z powrotem do Jochanana, syna Kareacha. 15  Natomiast Ismael, syn Netaniasza, uszedł+ z ośmioma mężami przed Jochananem, żeby pójść do synów Ammona. 16  A Jochanan,+ syn Kareacha, i wszyscy towarzyszący mu dowódcy wojsk zabrali cały ostatek ludu, który Ismael, syn Netaniasza, uprowadził z Micpy, gdy zabił Gedaliasza,+ syna Achikama — krzepkich mężczyzn, wojowników i żony, i małe dzieci, i dworzan, których przyprowadził z powrotem z Gibeonu. 17  Poszli więc i zamieszkali w miejscu noclegowym Kimhama, w pobliżu Betlejem,+ żeby iść dalej i wejść do Egiptu+ 18  z powodu Chaldejczyków;+ bali się ich bowiem,+ gdyż Ismael, syn Netaniasza, zabił Gedaliasza, syna Achikama,+ którego król Babilonu ustanowił nad tą ziemią.+

Przypisy