Jeremiasza 39:1-18

39  W dziewiątym roku Sedekiasza, króla Judy, w miesiącu dziesiątym,+ Nebukadreccar, król Babilonu, i całe jego wojsko nadciągnęli pod Jerozolimę i zaczęli ją oblegać.+  W jedenastym roku Sedekiasza, w miesiącu czwartym, dziewiątego dnia tego miesiąca, zrobiono wyłom w mieście.+  I wszyscy książęta króla Babilonu weszli i usiedli w Bramie Środkowej,+ mianowicie Nergal-Szarecer, Samgar-Nebu, sarsechim, rabsaris, rabmag Nergal-Szarecer i cała reszta książąt króla Babilonu.  A gdy tylko Sedekiasz, król Judy, i wszyscy wojownicy zobaczyli ich, zaczęli uciekać+ i nocą wychodzić z miasta drogą przez ogród królewski,+ przez bramę między podwójnym murem; i wychodzili drogą Araby.+  A wojsko chaldejskie ruszyło za nimi w pościg+ i dopędziło Sedekiasza na pustynnych równinach Jerycha.+ Potem go zabrano i zaprowadzono do Nebukadreccara, króla Babilonu, do Ribli+ w krainie Chamat,+ żeby ten powziął co do niego sądownicze rozstrzygnięcia.+  I król Babilonu zaczął zabijać+ w Ribli synów Sedekiasza na jego oczach,+ król Babilonu pozabijał też wszystkich dostojników Judy.+  A oczy Sedekiasza oślepił,+ po czym zakuł go w miedziane okowy, by go zaprowadzić do Babilonu.  Dom króla i domy ludu Chaldejczycy spalili ogniem,+ a mury Jerozolimy zburzyli.+  Resztę zaś ludu, którą pozostawiono w mieście, oraz zbiegów, którzy przeszli na jego stronę, i resztę ludu, którą pozostawiono, Nebuzaradan,+ dowódca straży przybocznej,+ uprowadził na wygnanie do Babilonu.+ 10  A niektórych z ludu, maluczkich, którzy nic nie mieli, Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, pozostawił w ziemi judzkiej;+ i w owym dniu zaczął im przydzielać winnice, a także prace przymusowe.+ 11  Ponadto Nebukadreccar, król Babilonu, wydał w sprawie Jeremiasza nakaz za pośrednictwem Nebuzaradana, dowódcy straży przybocznej, mówiąc: 12  „Weź go i miej na niego zwrócone oczy, i nie czyń mu nic złego.+ Ale jak on ci powie, tak z nim postąp”.+ 13  Toteż Nebuzaradan,+ dowódca straży przybocznej, i rabsaris Nebuszazban, i rabmag Nergal-Szarecer oraz wszyscy przedniejsi mężowie króla Babilonu posłali — 14  tak, posłali i zabrali Jeremiasza z Dziedzińca Straży,+ i oddali go Gedaliaszowi,+ synowi Achikama,+ syna Szafana,+ żeby go zaprowadził do swego domu, by mógł mieszkać pośród ludu. 15  A do Jeremiasza, gdy był zamknięty na Dziedzińcu Straży,+ doszło słowo Jehowy, mówiące: 16  „Idź i powiedz Etiopczykowi Ebed-Melechowi:+ ‚Tak rzekł Jehowa Zastępów, Bóg Izraela: „Oto urzeczywistniam na tym mieście swe słowa co do nieszczęścia, a nie dobra,+ i w owym dniu spełnią się one na twoich oczach”’.+ 17  „‚I wyzwolę cię w owym dniu+ — brzmi wypowiedź Jehowy — i nie zostaniesz wydany w rękę mężów, których się lękasz’.+ 18  „‚Bo bez wątpienia zgotuję ci ocalenie i nie padniesz od miecza; i zachowasz swą duszę jako łup,+ gdyż mi zaufałeś’+ — brzmi wypowiedź Jehowy”.

Przypisy