Jeremiasza 35:1-19

35  Słowo, które doszło od Jehowy do Jeremiasza za dni Jehojakima,+ syna Jozjasza, króla judzkiego, mówiące:  „Idź do domu Rechabitów+ i porozmawiaj z nimi, i przyprowadź ich do domu Jehowy, do jednej z jadalni; i daj im do picia wino”.  Wziąłem więc Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Chabacciniasza, i jego braci oraz wszystkich jego synów, a także cały dom Rechabitów  i przyprowadziłem ich do domu Jehowy, do jadalni+ synów Chanana, syna Jigdaliasza, męża prawdziwego Boga, która była obok jadalni książąt znajdującej się nad jadalnią Maasejasza, syna odźwiernego Szalluma.+  Potem postawiłem przed synami domu Rechabitów kielichy pełne wina oraz puchary i powiedziałem im: „Pijcie wino”.  Lecz oni rzekli: „Nie będziemy pić wina, gdyż Jonadab, syn Rechaba,+ nasz praojciec, nakazał nam, mówiąc: ‚Nie wolno wam pić wina — ani wam, ani waszym synom — po czas niezmierzony.+  I nie wolno wam budować żadnego domu, i nie wolno wam siać nasienia; nie wolno wam też sadzić winnicy ani nie będzie ona wasza. Ale przez wszystkie swe dni macie mieszkać w namiotach, żebyście żyli wiele dni na powierzchni ziemi, w której przebywacie jako przybysze’.+  Jesteśmy więc posłuszni głosowi Jehonadaba, syna Rechaba, naszego praojca, we wszystkim, co nam nakazał,+ i przez wszystkie nasze dni nie pijemy wina — my, nasze żony, nasi synowie i nasze córki+  i nie budujemy dla siebie domów na mieszkanie, aby żadna winnica ani pole, ani nasienie nie były nasze. 10  A mieszkamy w namiotach i jesteśmy posłuszni oraz postępujemy według wszystkiego, co nam nakazał Jonadab,+ nasz praojciec.+ 11  Lecz gdy Nebukadreccar, król Babilonu, wyruszył przeciwko tej ziemi,+ powiedzieliśmy: ‚Chodźcie i udajmy się do Jerozolimy z powodu wojska Chaldejczyków i z powodu wojska Syryjczyków, i mieszkajmy w Jerozolimie’”.+ 12  I doszło do Jeremiasza słowo Jehowy, mówiące: 13  „Oto, co rzekł Jehowa Zastępów, Bóg Izraela: ‚Idź i powiedz mężom judzkim oraz mieszkańcom Jerozolimy: „Czy nie otrzymywaliście stale usilnej zachęty, abyście byli posłuszni moim słowom?”+ — brzmi wypowiedź Jehowy. 14  „Słowa Jehonadaba, syna Rechaba,+ które on nakazał swoim synom, by nie pili wina, są wprowadzane w czyn i aż po dziś dzień oni wcale nie piją, gdyż usłuchali przykazania swego praojca.+ A ja mówiłem do was, wstając wcześnie i mówiąc,+ lecz wyście mnie nie usłuchali.+ 15  I posyłałem do was wszystkich swych sług, proroków,+ wstając wcześnie i posyłając ich, i mówiłem: ‚Zawróćcie, proszę, każdy ze swej złej drogi+ i sprawcie, by wasze postępki były dobre,+ i nie chodźcie za innymi bogami, by im służyć.+ Mieszkajcie też na ziemi, którą dałem wam i waszym praojcom’.+ Ale wy nie nakłoniliście swego ucha ani mnie nie słuchaliście.+ 16  Lecz synowie Jehonadaba, syna Rechaba,+ spełniali przykazanie swego praojca, które on im nakazał;+ natomiast ten lud mnie nie słuchał”’”.+ 17  „Dlatego tak rzekł Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: ‚Oto sprowadzam na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy całe to nieszczęście, które wypowiedziałem przeciwko nim,+ ponieważ mówiłem do nich, lecz oni nie słuchali, i wołałem do nich, lecz oni nie odpowiadali’”.+ 18  A do domu Rechabitów Jeremiasz powiedział: „Oto, co rzekł Jehowa Zastępów, Bóg Izraela: ‚Ponieważ byliście posłuszni przykazaniu Jehonadaba,+ waszego praojca, i dalej przestrzegacie wszystkich jego przykazań, i postępujecie zgodnie ze wszystkim, co wam nakazał,+ 19  więc tak rzekł Jehowa Zastępów, Bóg Izraela: „U Jonadaba, syna Rechaba, żaden mąż nie zostanie odcięty od stania+ przede mną, na zawsze”’”.+

Przypisy